2019. március 8.             
BEADTUK A BÖLCSŐDEI PÁLYÁZAT HIÁNYPÓTLÁSÁT             

Március elsején kiírtam magamból az összes elkeseredettségemet.
Jegyző asszony segített a hiánypótlás által elvárt nyilatkozati formába önteni, melyet a mai napon, az adminisztrációs javításokkal együtt eljuttattunk a Magyar Államkincstárhoz. Úgy gondoltam, ha az előzményt megosztottam Veletek, akkor a végleges tartalommal is ezt teszem:       
Csemő településen az elmúlt 15 évben a település lakosságszáma folyamatosan nő. A KSH 2018. évi adatai szerint a településen a három (3) év alatti lakosok száma 153 fő volt. A hatályos jogszabályok értelmében a bölcsődei ellátás megszervezése a településen Csemő Község Önkormányzatának kötelező feladata volt.
Csemő Község Önkormányzata a hatályos jogszabályokban foglalt kötelességének eleget téve, összhangban a kormányzati szándékkal, mely célul tűzte ki a család és hivatás összehangolását, 2018. nyarán megkezdte az előkészületeket a bölcsődei feladatellátás megszervezésére.
Az előkészítő munkák során nyilvánvalóvá vált, hogy a bölcsődei ellátás megszervezése, figyelembe véve az önkormányzat gazdasági lehetőségeit, önerőből nem lehetséges. A Képviselő-testület ezért a pályázat benyújtására forrást különített el, és megkezdődtek a tervezési munkák.
A pályázat előkészítésével párhuzamosan, a képviselő-testület úgy döntött, hogy a mulasztásos törvénysértést elkerülve, jogszabályi kötelességének oly módon tesz eleget, hogy átmeneti megoldásként az önkormányzati óvoda épületében megszervezi a mini bölcsődei ellátást.
Az önkormányzati óvodába jelenleg 169 fő gyermek jár. Az intézményben folyó szakmai munka minőségét az Oktatási Hivatal Bázisintézményi cím adományozásával ismerte el.
A mini bölcsőde megszervezése az óvoda épületében, csak súlyos kompromisszumok árán volt lehetséges!  A Képviselő-testület a jogszabályban foglalt határidő (2018. december 31.) betartása miatt úgy döntött, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket az ellátás megszervezésére.
Az első lépés az óvodai csoportszerkezet megtartása mellett a helyiségek újrafelosztása volt. Egy csoportszobát, a hozzá tartozó öltözővel és fürdő, mosdó helyiségekkel kellett felszabadítani a mini bölcsőde számára, ami csak úgy volt lehetséges, hogy az óvodavezető irodájából öltöző, a nevelői szobából csoportszoba, az orvosi elkülönítő szobából nevelői számítógépes munkahely, a fejlesztő szobából nevelői szoba lett. 
A jelenlegi helyzet tartós fennállása (mini bölcsőde óvoda épületében való elhelyezése) az önkormányzati óvodában hosszú évek munkája eredményeként kialakult és elismert magas színvonalú szakmai munkát veszélyezteti.
2018. őszén a mini bölcsőde megkapta a működési engedélyt. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a törvényes működés biztosítása érdekében, az óvodavezető pályázatot írt ki kisgyermeknevelői és dajka állások betöltésére. 2018. novemberben – az engedélyek birtokában – lakossági tájékoztatót tettünk közzé a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, a beiratkozás időpontjáról. 2018. decemberében a pályázati eljárás eredményeként két fő nevelő és egy fő dajka közalkalmazotti kinevezése megtörtént.
Az év utolsó munkanapjaiban, önkormányzati forrásból megtörtént a bölcsődei csoportszoba bebútorozása és berendezése, az elkülönített udvarrész kialakításra került.
A mini bölcsődébe hét (7) gyermeket írattak be, a törvényes képviselőikkel a megállapodások aláírásra kerültek. Megtörténtek a családlátogatások és megrendelésre kerültek a dolgozói munkaruhák.  
2018. december 20. napján, a Magyar Közlöny 207. számában megjelent a 2018. évi CXIX. törvény. Karácsony előtt egy munkanappal tudhattuk meg, hogy a működtetési kötelezettség határideje a Gyvt. 175. § (5) bekezdésének módosítása okán két évvel, 2020. december 31-ig meghosszabbodik.
A törvénymódosítás lehetetlen helyzetbe hozta Csemő Község Önkormányzatát. Az önkormányzat gazdasági erején és lehetőségein felül teljesített, amikor önerőből megszervezte a mini bölcsődei ellátást, a jogszabály módosítás adta halasztás lehetőséggel azonban, éppen jogkövető magatartása folytán már nem tudott élni:
- a gyermekek szülei már tájékoztatták munkahelyüket, hogy visszamennek dolgozni;
- a kinevezett közalkalmazottak mindegyike korábbi állását hagyta ott
Ezek a tények nem csak emberileg, jogilag is lehetetlenné tették a feladatellátás elhalasztását.
Álláspontunk szerint a Magyar Államkincstár szűkített tartalommal értelmezi a pályázati kiírás 2. pontját.
Álláspontunk szerint Csemő Község Önkormányzata jóhiszeműen és kellő körültekintéssel járt el.
Álláspontunk szerint a pályázat értékelésénél nem eshet az önkormányzat hátrányára az, hogy jogszabályi kötelezettségének eleget tett.

 

loader

Aktuális...

... VIRÁGOS CSEMŐ - GYŐZELEM!  
21 év után újra CSEMŐ a legvirágosabb magyar falu! A hazai győzelem egyúttal azt is jelenti, hogy Csemő képviseli Magyarországot a 2019. évi Entente Florale Europe versenyben. Mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult ehhez a sikerhez.    

 

... TÚL A NEMZETKÖZI ZSŰRINAPON!     
Jól sikerült a bemutatónk, minden tervezett helyszínt végig tudtunk járni, minden kérdésre válaszoltunk.    
Most már "csak" az eredményhirdetésre várunk. Szeptember 28-án megtudjuk, hogy az európai összevetésben hol tartunk.  

 

... JÚLIUSI HÍRMONDÓ       
Csúsztam is a határidővel, és agyam sem volt írni, így inkább képes újság lett, mint hagyományos...  Viszont teljes színesben fog megjelenni, és mellékletként a nemzetközi versenyanyagunk magyar nyelvű anyagát is kézhez kapják a lakosok.         

 

... POLGÁRMESTERI SZABADSÁG         
Júliusban két év után, 15-e és 26-a között szabdságon leszek - mindenki megértését köszönöm.