KÖRZETI SAKKVERSENY

10 évvel ezelőtt kezdődött a történet…

A csemői sakkversenyek elindítását Pólya Miklósnénak köszönhetjük. Hosszú időn át szervezte a sakkéletet egyre növekvő létszámmal, az idei évi rendezvényen is végig jelen volt.

Ezen a versenyen számokban és minőségben is rekordot döntöttünk! Minden idők legtöbb versenyzője jött el, 11 intézmény képviseletében. Több korosztályban tudtuk a versengést megrendezni, a versenyzők között volt óvodás, a felnőttek mezőnyében 70 éves sakkozó is.

Csemő Község Önkormányzata támogatásának köszönhetően senki nem ment el üres kézzel! Hálásan köszönjük Olgyay Györgynek és feleségének a 64 mezőből álló finom tortát, ami megörvendeztette az agyilag elfáradt gyerekeket. Köszönet illeti Szűcs Ágnes tanárnőt, aki mind a verseny lebonyolításában, és ezen túl is, az iskolai sakkélet szervezésében nyújt segítséget.

A legnagyobb köszönet Károlyi Józsefnek és kedves feleségének jár, akik hosszú évek óta „motorjai” a helyi sakkéletnek, és a mostani versenyt is magas színvonalon szervezték meg.  

További támogatók: Zöldhalom-Tüzép Kft, Metlife Biztosító Cegléd, LAMIDO Kft, Panghy Gáspár, Nyulassy Gábor, Telek Balázs, Danó Elek, Lila Bolt.

Nélkülük nem jöhetett volna létre Csemő történetének legnagyobb sakkversenye.

A TEMPLOM TÉRRŐL

A november 24-i testületi ülésen tárgyalta a testület a Templom téri „fahelyzetet”.

Merthogy helyzet van….

… az a helyzet, hogy a tér déli feléből ki kell vágni az ipari erdőszerűen korábban telepített felnyurgult és száradófélben levő nyárfákat. Mert balesetveszélyes, és mert csúnya, a területrész pedig korlátozottan használható csak. A keleti téroldalon szelektálni kell a besűrűsödött akácállományt.
Az alászorult egyedeket ki kell vágni, míg az idős, de megmenthető példányokat vissza kell ifjítani. A homokozó melletti fiatal szürkenyarakat gallyazni szükséges a templom melletti akácokkal együtt.
A főzőhelyek melletti Öreg szürkenyárfákat szintén gallyazni kell.

A tér közösségi térként funkcionál ezért elengedhetetlen, hogy a fák gondozottak és ápoltak legyenek, nekünk pedig jelent egy „újratervezési” lehetőséget. Tudatosan és célszerűen ki lehet alakítani több, a helyi viszonyokat kedvelő fafaj vegyes, ligetszerű telepítését, a terület egyengetésével és füvesítésével. A fakitermelő vállalkozó a munkálatokat 2015. december 3-án kezdi meg.

CSEMŐ - CEGLÉD KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚTRÓL

Csemő Község Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzatával közösen, konzorciumban pályázni kíván a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) „Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok” c. 4. prioritásának a Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés intézkedésében megjelenő felhívásra.

Erről mindkét település Képviselő-testülete támogató döntést hozott.

A VEKOP Felhívása részleteiben még nem, de a legfontosabb célkitűzéseit illetően már ismert. A Felhívás megjelenése 2016. február – márciusban várható. Azok a projektek fognak előnyt élvezni és a kiválasztás során magasabb pontszámot kapni, amelyeknél az előkészítettség minél jobban teljesül. Az alap elvárás az lesz, hogy a benyújtandó projektek lehetőleg beruházási építési engedéllyel rendelkezzenek!
Már első szakaszban szeretnénk nyertes pályázatot benyújtani, ezért – Cegléd Város vezetésével közös egyetértésben - elindítjuk a tervezést, és a terveink szerint a Felhívás megjelenésekor már engedélyes tervekkel rendelkezzünk.
A tervezés költsége a projektben 100%-ban elszámolható lesz, előfinanszíroznunk azonban szükséges. A költségeket a települések között a Konzorciumi szerződés tartalma szerint (Cegléd része 1.694.500,-Ft + ÁFA = bruttó 2.152.015,-Ft, Csemő része 5.347.500,-Ft + ÁFA = bruttó 6.791.325,-Ft) megosztottuk.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

A Testület határozatképes létszámban volt jelen (Gáspár János képviselő igazoltan volt távol), és döntéseit valamennyi esetben egyhangúlag hozta. E bejegyzésben csak a jövő szempontjából lényeges napirendeket kívánom kiemelni, ahogy minden ülés esetén - a teljes jegyzőkönyvet a települési weboldalról (www.csemo.hu) le lehet tölteni.

Elfogadták a Képviselők az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. E dokumentum alapján lehet előkészíteni az adósságmentességünk okán nyert pályázati forrás felhasználást. A szabályzat alapján, közbeszerzési ügyekben a Pénzügyi Bizottság lesz a továbbiakban is a kijelölt Bíráló Bizottság, kiegészítve a bizottsági állandó meghívottjaival és eseti, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértővel.
Terveim szerint januárban készen lehetünk az ajánlati felhívással, februárban értékelés és döntés, márciustól – az időjárás függvényében – elkezdődhetnek a zöldhalmi rendelő és a temető építési munkálatai is.

November 30-ig kellett dönteniük a települési önkormányzatoknak, hogy a gyermekjólét és a családsegítés szakfeladatokat milyen formában kívánjuk ellátni: önállóan, önkormányzati feladatként, vagy társulási formában (ahogy jelenleg is működik). Egyeztettünk a döntés előtt a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással, arra az egyezségre jutottunk, hogy marad a feladatellátás a társulási hatáskörben. Ezt az előterjesztést elfogadta a Képviselő-testület.

Minden, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beadott jelentkezőt támogatott a testület, 5.000.-Ft/hó/fő összegben – 10 hónapon keresztül. Ehhez a támogatáshoz a képző intézmény ugyanennyi támogatást köteles hozzátenni.

PINGPONGOZUNK - VERSENYEZÜNK

Mertünk nagyot álmodni, mert azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy Csemőt felrajzoljuk a versenysport magyarországi térképére.

Első szakosztályként az asztaliteniszezők – két csapattal – kezdték meg a versenyzést. Tapasztalatok nélkül, viszont nagyon lelkesen vágtunk neki a küzdelemsorozatnak. És jöttek a vereségek…
A bajnokság erősségéről annyit, hogy a Pest megyei bajnokságban összesen több csapat indul (55), mint amennyi az ország többi részén összesen versenyez.
Nagyon féltem, hogy ne veszítsék el a többiek a lelkesedésüket, és kedvüket ne szegje a sikertelenség. Szerencsére semmi ilyesmi nem történt – épp ellenkezőleg, lehetett látni az arcokon az elszántságot!
Már heti két edzéssel készülünk, edzőt találtunk, és mindenkiben érzem a jobbra való törekvést. Ezért örültem a hétvége kapcsán annak, hogy már meccseket tudunk nyerni!
Sikerült javítani a feltételeken, nagyban köszönhetően a Ceglédi VSE Asztalitenisz Szakosztály támogatásának – nyertünk két versenyasztalt, adogatógépet, többszáz labdát, ütőt.
Alakul…

loader

Aktuális...

... VIRÁGOS CSEMŐ - GYŐZELEM!  
21 év után újra CSEMŐ a legvirágosabb magyar falu! A hazai győzelem egyúttal azt is jelenti, hogy Csemő képviseli Magyarországot a 2019. évi Entente Florale Europe versenyben. Mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult ehhez a sikerhez.    

 

... TÚL A NEMZETKÖZI ZSŰRINAPON!     
Jól sikerült a bemutatónk, minden tervezett helyszínt végig tudtunk járni, minden kérdésre válaszoltunk.    
Most már "csak" az eredményhirdetésre várunk. Szeptember 28-án megtudjuk, hogy az európai összevetésben hol tartunk.  

 

... JÚLIUSI HÍRMONDÓ       
Csúsztam is a határidővel, és agyam sem volt írni, így inkább képes újság lett, mint hagyományos...  Viszont teljes színesben fog megjelenni, és mellékletként a nemzetközi versenyanyagunk magyar nyelvű anyagát is kézhez kapják a lakosok.         

 

... POLGÁRMESTERI SZABADSÁG         
Júliusban két év után, 15-e és 26-a között szabdságon leszek - mindenki megértését köszönöm.