2021. január 15.                  
ADÓSSÁG - RENDEZVE! 

Annyira sűrűre sikeredett az elmúlt év második fele, hogy lettek elmaradásaim a pályázatok vonatkozásában. Konkrétan két nyertes pályázat kapcsán nem kezdtük el a beszerzési eljárásokat, amelyeket most volt idő pótolni.  
Az egyik egy LEADER intézkedés, amit „házon belül” aktív turisztikai pályázatnak nevezünk, teljes éls hivatalos nevén: „Helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése: helyi aktívturisztikai szolgáltatások kialakítása” című felhívás alapján, a 3040895467 számú Támogató okiratban foglalt 1953221289 számú projektben Eszközök szállítása az Csemői Kulturális Kiállító Központnál létesítendő ÖKO-CENTRUM-hoz”. A gyakorlatban az udvari tanösvény táblákkal és szemléltető eszközökkel való felszerelése történhet majd meg.
A másik a Magyar Falu Program keretén belül az "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020" című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázati kiírás megvalósítása. Itt, (teljesen váratlanul…) az óvoda udvarára játékok beszerzése és telepítése történik majd.   
Mindkét esetben az ajánlatkérő levelek kerültek kiküldésre, a megkeresett gazdasági szereplők január végéig, egészen pontosan január 28-ig tehetik meg ajánlataikat.
Részben ide kapcsolódik, hogy a mai napon értesítést kaptam a Magyar Falu Programban tavaly tartaléklistára került önkormányzati gépbeszerzésre irányuló és Mikebudai út felújítását célzó anyagaink státusz-változásáról: a tartaléklista megszűnt. Ez azt jelenti, hogy ez a pályázati jelentkezésünk elutasításra került…    

 

2021. január 12.                  
RÖGVEST ÉS AZONNAL!  

Persze, majd rohanunk telefonok és üzenetek alapján…
Elkezdődött a szociális célú tűzifa kiszállítása, és elkezdődött az őrület is.
Nem tudtam kideríteni, hogy hiúságból, irigységből vagy csak fontoskodásból ugyan, de tíz telefonhívásból tizenegy próbálta bebizonyítani, hogy ha ő ebben a percben és azonnal nem kapja meg a fát, akkor megfagy… Tisztelet az egy-két kivételnek, a hangsúly és a hangnem volt nagyon érdekes és érthetetlen számomra: nem igaz, hogy nem tudjuk, hogy mennyire rászorult…
Az első néhány esetben igyekszik az ember udvarias lenni és elmagyarázni, hogy legyen egy kis türelem, mert most kezdtük és van kétszáz címünk, ami nem megy egyszerre, de nagyon igyekezni fogunk, hogy két hét alatt mindenhová kiszállítsunk. Aztán már fogy a türelem és közben azon is gondolkodom, hogy tényleg van olyan felnőtt, gondolkodó ember, aki úgy megy neki a januári hónapnak, hogy nincs semmi tüzelője? Nem tudja, hogy januárban mindig hideg van? Nem tudja, hogy a télre úgy készülünk, hogy fűteni kell? Nem hiszem el…
Úgy, hogy a téli hónapokra 15 ezer forint értékű települési támogatást kaptak az önkormányzattól, kifejezetten a lakáshoz kapcsolódó kiadások enyhítésére, a karácsonyi pénzbeli és természetbeni ajándékokról nem is szólva. Úgy, hogy az állam a saját ellátásait (családi pótlék, aktív korúak ellátása, ápolási díj) már a két ünnep között kifizette… Nem tudom, hogy egy percig elgondolkodik-e azon, hogy körülötte mindenki hibás? Az állam nem ad elég pénzt, az önkormányzat nem szállít elég gyorsan stb…   
A jogszabály szerint február 15-ig kell a jogosultak részére a fa kiszállításáról gondoskodni, ennek a kötelezettségnek január 22-ig eleget fogunk tenni!    

 

2021. január 11.                  
ÚJ ÉV, SZOKÁSOS FELADATOK 

A mai napon megkezdtük a szociális célú tűzifa kiszállítását.
A jelezett igényeket a Szociális Bizottság elbírálta – összesen 200 háztartásba kerül ki január hónapban száraz akác tűzifa. „Természetesen” volt dolog a kérelmek kapcsán – ilyen esetekben hagyományosan többen vállnak egyedülállóvá, szülő-gyermek külön is jelez igényt, miközben egy háztartásban élnek és volt néhány elutasító határozat is, magas egy főre eső, illetve összjövedelem kapcsán.      
A bizottság döntés értelmében nagyságrendi 1,8 m3 mennyiséget 132 család kap, míg 1 m3 mennyiséget 68 ingatlanhoz szállítanak házhoz a hivatal munkatársai.
Hagyományosan az év első hetei a költségvetési koncepció megalkotásáról is szólnak. Ezt a feladatot általában imádni szoktam, mert ez az álmodozások ideje… Ilyekor szárnyalhat a képzelet, rangsorolódnak az elképzelések. Csakhogy most nem alap eset van, rendkívül óvatosan kell tervezni, hogy a biztonságos működést a veszélyhelyzet se befolyásolhassa.
Lényegében leegyszerűsödött a feladat. A központi adók helyben maradó részével nem számolhatunk, miközben ragaszkodni szeretnék a már kialakított és működő helyi szociális és önként vállalt (ösztöndíjprogram, babacsomag, beiskolázási támogatás, lakásfelújítási támogatás, karácsonyi ajándékozás, pályázatírói szolgáltatás, főépítész) ellátásokhoz.
Nagyon kicsi „rés” marad az álmodozásra, ami tulajdonképpen nincs is, mert az idei évi pályázatokon való induláshoz önerő igazolása, vagy pl. a Magyar Falu program esetén, ahol nincs önerő ott az előkészítésnek vannak költségei (tervezés, engedélyezés).
Azt is számításba kell venni, hogy tavalyról nyertes pályázataink vannak: LEADER aktív turisztika, óvodai udvari játékbeszerzés, mini bölcsi és faluház építése – amelyeknél jelentkezhet áremelkedésből fakadó többletköltség is.
Szóval nem lesz egy unalmas év, és akkor még a sokszor megígért kerékpárútról nem is szóltam….

 

2021. január 7.                  
HURRRÁÁÁ! 

Elektronikus értesítést kaptunk a PM Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságától, az alábbi tartalommal:
„Örömmel tájékoztatjuk, hogy támogatási kérelme megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (11.05) Kormányrendelet 60. § (2) bekezdése alapján támogatási kérelmének tartalmi értékelését megkezdjük.”
Ha emlékeztek, december 15-én bosszankodtam azon, hogy miért kell dolgoztatni fölöslegesen a kerékpárút ügyében – akkor hiánypótlás teljesítését adták feladatul egy olyan intézkedési helyen, amelynek a teljes tartalma a Nagykőrös-Cegléd kerékpárútra lett kormányhatározattal kijelölve.
Innentől ez a bejegyzés – ismét - jelentős mértékben és szándékoltan pikírt!
Óriási hír!   
Megkezdtétek a tartalmi értékelést? Szuper!
Amikor decemberben nyilatkozni kellett a hiánypótlás során arról, hogy a gyalogátkelőhely az innovatív elem, vagy közlekedésbiztonsági elem - akkor az jogosultsági szempontból bírt jelentőséggel? Meg a közlekedésbiztonsági audit tervezett költségének a kiviteli tervekhez és a megvalósult beruházáshoz tartozóan megbontása is jogosultsági szempont?
Ugye nem gondoljátok, hogy ezt elhiszem?  
Színjáték...

 

Havi naplóbejegyzések

loader

Aktuális...

  

... KEDVES CSEMŐIEK!            
A koronavírus járvány újra támad. Hetente többször írok lakossági tájékoztatót az aktualitásokról a települési weboldalra, illetve a saját és az önkormányzati közösségi oldalakra is. Olvasd, légy tájékozott... A "tarts távolságot" ajánlás újra aktuális!                 

... KONTÉNERES SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
2021-ben is folytatjuk a konténeres hulladékgyűjtést a külterületi településrészkeen. FEBRUÁRBAN is 4 pénteken, 4 helyszínen lesz lehetőség kommunális hulladék leadására - kizárólag csemői lakcímkártyával rendelkezők számára. Az időpontok és a helyszínek a teleplülési weboldalon olvashatóak.  
 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványhelyzetre tekintettel a polgármesteri külterületi fogadóórák - határozatlan ideig - elmaradnak. A polgármesteri hivatalban minden hétfőn 9.00 és 11.00 óra között a  fogadóórák egyelőre megmaradnak.       

 

... RENDEZVÉNYEK NÉLKÜL    
A járványhelyzetre tekintettel, elővigyázatosságból NEM SZERVEZÜNK ÉS NEM RENDEZÜNK PROGRAMOT!