POLGÁRMESTERI MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

Az átadás-átvétel formája egy jegyzőkönyv, annak mellékleteivel, melyet az előző és a megválasztott polgármesternek a Kormányhivatal törvényességi referense előtt kellett aláírnia. A jegyzőkönyv adattartalma, ahogy a benne szereplő ügyiratok, jogesetek, szerződések is - elemzést kívánnak, "képbe kell kerülnöm", részleteket később írok... Indításul legyen elég annyi, hogy az önkormányzat költségvetési számláján 2014. október 10-én 595.239.-Ft, október 14-én 436.496.-Ft volt, míg a pénztár egyenlege 240.000.-Ft.     

ALAKULÓ ÜLÉS

"Telt ház", több, mint 70 vendég előtt a megválasztott képviselők letették az esküt, átvették a megbízólevelüket. Ezzel az új képviselő-testület megalakult!

Előterjesztésemre döntés született az alpolgármester személyéről is! Bögös István képviselő urat a testület titkos szavazással, 5 érvényes és 1 érvénytelen szavazat mellett alpolgármesterré megválasztotta. Az alpolgármester társadalmi megbízatású státuszban látja el feladatát.

Határozatok születtek a polgármesteri illetményről és az alpolgármesteri tiszteletdíjról is. A polgármesteri illetményt jogszabály rendeli el, mértéke bruttó 448.700.-Ft/hó, az alpolgármester tiszteletdíját 157.045.-Ft/hó (törvényi minimum) összegben fogadta el a testület. A tisztségviselők számára jövedelmük 15%-ának megfelelő havi költségtérítés is megállapításra került, szintén jogszabályi előírásnak megfelelően.     

Döntés született arról is, hogy jelen ciklusban a korábbi egy helyett négy bizottság segíti a képviselő-testület munkáját. A (kötelező) Pénzügyi Bizottság mellett Településfejlesztési és Sport Bizottság, Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság, valamint Szociális és Kultúrális Bizottság kezdi el a munkát. A bizottságok tagjairól és a részletes feladataikról a következő ülésén dönt a tesület.        

loader

Aktuális...

  

... HELYZET VAN           
MAgyarország Kormánya rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetett ki az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt. Veszélyhelyzetben redkívüli jogrend is érvényesül. A kialakult helyzetben az önkormányzati intézmények 2020. március 16-tól - visszavonásig érvényes működési rendjéről lakossági rtájékoztató jelent meg a települési weboildalon és a hivatalos közösségi oldalon.                

... VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!             
Kérem, hogy csak hivatalos hírforrásokból tájékozódjanak! Kísérjék figyelemmel a hivatalos (https://koronavirus.gov.hu) kormányzati tájékoztató oldalt és Csemőre vonatkozóan az önkormányzat internetes és közösségi oldalainak közleményeit. 
 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
2020. március 16-tól a polgármesteri fogadóórák szünetelnek. Elérhető vagyok telefonon, e-mailon, messengeren, viberen, pages alkalmazásokban, illetve a közösségi oldalakon. Kérem a megértésüket!     

 

... Telefon: (06-70)600-3844
   
 E-mail: polgarmester@csemo.hu
     facebook:https://www.facebook.com/drlakosroland/