2023. január 4.                      
KÖZBENSŐ DÖNTÉS 

A december 7-i bejegyzésben untattalak már Benneteket azzal, hogy küzdünk a zöldhalmi sűrűn lakott településrész közbeszerzésével. A kiírásra jelentkezők felé még az ünnepek előtt hiánypótlási felhívás került kiküldésre.  A zöldhalmi kerékpársáv megismételt és feltételes közbeszerzésében az ajánlattevők a hiánypótlási kötelezettségüknek eleget tettek.
Az első helyen a Colas Út Zrt. áll nettó 207 891 501 Ft-os ajánlati árral, csak az ő ajánlatát kell elbírálni teljes körűen. A becsatolt igazolások rendben vannak, viszont egy EKR-es űrlapot nem töltött ki, emiatt kell még egy hiánypótlási felhívást küldeni neki.
KÖZBENSŐ döntést kellett a Bíráló Bizottságnak hoznia elsődlegesen az ajánlattevők közötti sorrend megállapításáról és arról is, hogy csak az első helyen állót bíráljuk el, továbbá, hogy újabb hiánypótlási felhívást küldünk a Colas-nak a hiányzó űrlap miatt.
Feltételezve, hogy a Colas ezt a hiánypótlási kötelezettségét is teljesíti – a Bíráló Bizottság újra összeül, döntési javaslatot terjeszt elő, amit tekintettel arra, hogy a fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásából valósul meg - el kell küldenünk a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) ellenőrzésére. A KFF tanúsítványt állít ki a kontroll elvégzéséről, ezt követően hozhatjuk meg helyben a döntést, majd küldhetjük ki a közbeszerzés eredményeként az összegzést, minden ajánlattevőnek.
10 napos moratórium után van lehetőség a szerződéskötésre, amely feltételes hatályú lesz, hiszen a Miniszterelnökségnek a megítélt támogatási összeg és a elgjobb ajánlati ár közötti különbözet finanszírozásáról támogató döntést kell hoznia.
Ennyire egyszerű….

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy FEBRUÁR hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!