2023. február 28.                      
KÖLTSGÉVETÉS 2023.          

Csemő község Önkormányzatának Képviselő-testülete mai ülésén egyhangú döntéssel, vita nélkül fogadta el az idei évi költségvetést.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 996.860.565.-Ft-ban állapította meg.
Brutális összegnek tűnik leírva… Sajnos nem azt jelenti, hogy ebből nekünk kell megoldanunk a mindennapi életünket és működésünket.
Az önkormányzat általános működési támogatása 188.234.831.-Ft, az óvodai köznevelési feladat támogatása: 158.042.170.-Ft, az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint bölcsődei feladatainak támogatása: 179.382.577.-Ft.
Ezek olyan kötött normatívák, amelyek szakfeladatokkal (védőnői és iskolaegészségügyi ellátások finanszírozása, kulturális feladatok ellátása) kiegészítve kizárólag arra jogcímre fordítható, amelyre előírták.
Ahogy korábban jeleztük, az idei évben fejlesztésre nem tudtunk tervezni, az önkormányzati és intézményi működés megfelelő szintű biztosítása és a szolgáltató funkció (ellátások, külterületi konténeres hulladékgyűjtés) megtartása a cél.
Akit érdekel, a települési weboldal közadattárán keresztül minden szöveges előterjesztést és számítást, táblázatot le tud tölteni.  

 

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁRCIUS hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!