2023. március 2.                       
EGYEDI KÉRELEM           

Úgy gondoltam, hogy a zöldhalmi kreékpársáv ügyében a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok irányító hatüsága felé a megküldött kérelmünket ide is szóü szerint bemásolom. 
Egyrészt, hogy lássátok hogyan néz ki egy ilyene kérelem, máűsrészt, hogy megőrizzük magunknak itt  naplóban is kaonkrét számokat... Íme a kérelem:   
EGYEDI KÉRELEM                                                                 
a VEKOP-5.3.2-15-2020-00057 azonosító számú Támogatási szerződésben rögzített támogatási összeg kismértékű megnövelésére

Alulírott Dr. Lakos Roland polgármester, Csemő Község Önkormányzata nevében, a VEKOP-5.3.2-15-2020-00057 azonosító számú Támogatási szerződéssel kapcsolatban egyedi kérelemmel fordulok a Tisztelt Irányító Hatósághoz, hogy a költségnövekmény lehetőségéről rendelkező 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet, illetve a hatályos 272/2014. Korm. rendelet 87. §-a szerinti lehetőséggel élve a Támogatási szerződésben rögzített 269.956.178 Ft támogatási összeget szíveskedjenek megemelni 15.776.678 Ft-tal (5,85%-kal) 285.732.856 Ft-ra.
A VEKOP program szerint a Támogatási szerződésben rögzített támogatási intenzitás 100%.
A projekt eredeti 269.956.178 Ft támogatási összegéhez képest a növelési igény 15.776.678 Ft, amely az eredeti támogatási összeg 5,85%-a, tehát a hivatkozott rendeletekben meghatározott 15%-ot nem haladja meg.
A megnövekedett költségtétel: az Építés, kivitelezés költsége a fordított ÁFÁ-val számítva bruttó 236.631.378 Ft-ról 264.022.206 Ft-ra nőtt.
A projekt költségvetésében eredetileg tervezett 11.614.150 Ft-os tartalék összegét átcsoportosítjuk az építés, kivitelezés költségeire. 
Az önkormányzat részéről önerő nem vonható be a projekt finanszírozására, mivel a megnövekedett rezsiterhek finanszírozása is csak nagy nehézségek árán oldható meg.
Hitelfelvétel lehetősége az önkormányzatunk részére nem biztosított, mivel annak a visszafizetése gyakorlatilag nem belátható, kérdéses.
Az első közbeszerzési eljárást 2022.03.29-én hirdettük meg, ami sajnos eredménytelenül zárult, mert a beérkezett 4db ajánlat közül legalacsonyabb árajánlat is nettó 295.954.981 Ft FAD volt, ennek a Kbt. szerinti határidőben történő finanszírozására akkor nem találtunk lehetőséget.
Az építőiparban 2022. III. negyedévében bekövetkezett jelentős változásokat figyelembe véve 2022.11.08-án egy második, feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk. Ez az eljárás eredményesen zárult, 5 ajánlattevő közül az összességében legkedvezőbb ajánlat egyúttal a legjobb árajánlatot is jelentette. Az eljárás során megkaptuk a KFF tanúsítványait, a csatolt összegezésekből az eljárások adatai kiolvashatók. A feltételes kivitelezési vállalkozási szerződés aláírása megtörtént, a forrás biztosítása után a munkálatok megkezdhetők.
A létrejött feltételes kivitelezési vállalkozási szerződésben a vállalkozói átalánydíj nettó 207.891.501 FAD., ez számunkra bruttó 264.022.206 Ft költséget jelent.
Csatoljuk a már megítélt támogatáson alapuló költségátcsoportosítással módosított költségvetés tervezetét, amelyben a tartalék keret átcsoportosításával is élni kívánunk.
Mivel az önkormányzatunk többletforrással nem rendelkezik, emiatt a költségnövekményt finanszírozó támogatásnövekmény elmaradása a projekt meghiúsulását okozhatja, az indikátorokat nem tudjuk teljesíteni.
Mellékletek
Összegzés az EKR000379252022 sz., 2022.03.29-én indított első közbeszerzési eljárásról (hirdetmény száma: 6114/2022)
Eredménytelenségi tájékoztató az EKR000379252022 sz. közbeszerzési eljárásról
Összegzés az EKR001685422022 sz., 2022.11.08-án indított második, feltételes közbeszerzési eljárásról (hirdetmény száma: 23990/2022)
Eljárás megindítására vonatkozó KFF tanúsítvány (Iktató szám: KSZ-53/2181/1/2022, MIR azonosító: 2022/10/03307/É)
Közbeszerzési záró KFF tanúsítvány (Iktató szám: KSZ-53/2181/1/2022, MIR azonosító: 2022/10/03307/É)
Feltételes kivitelezési vállalkozási szerződés.

Hát, kíváncsi leszek... Harmadik éve küzdünk a minisztériummal, már csak a zöldhalmi középső szakasz megépíthetőségéért. 
Nincs olyan nap, amikor ne fogllakoznánk ezzel az üggyel, van amikor öt percet, avan amikor 16 órát. Látható, olvasható, hogy kevesebb, mint 16 millió forint a kérelem tárgya.
Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy erre sem lenne szükség, ha a tavalyiy ígéreteket betartják, és az eredetileg pályázott összegeket kaptuk volna a Magyar Falu Programba és a PM bölcsődefejlesztés kapcsán. Csak a bölcsire - az önerőn túl saját erőből enneél több összeget kellett költenünk a befejezéséhez...     

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁRCIUS hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!