2023. május 12.                        
EGY ÁLOM KIS RÉSZE TELJESÜL!                   

Kezdeném a jó hírrel: a VEKOP-5.3.2-15-2020-00057 azonosító számú, Csemő-Zöldhalom településrészen a biztonságos kerékpáros közlekedés megoldása című projektekhez kapcsolódó költségnövekmény igényhez 15.776.678.- forint összegben az Irányító Hatóság hozzájárult.
Ez azt jelenti – miután a többletigény elfogadásának reményében közbeszerzési eljárást lefolytattuk - hogy megtörténhet a kivitelezési szerződés hatályba léptetése és a munkaterület átadása. Az eljárás nyertese a COLAS Út Zrt. lett, akik kivitelezési szerződésben 150 napos teljesítést vállaltak.  
Közben 2016 után „éledni látszik” a remény a KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 azonosító számú, Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. című projekt megvalósulására is, akár már az idei nyáron a kivitelezés szakaszába jut. A település életében a legnagyobb volumenű fejlesztés (a projekt csemői rész-elemének összértéke több, mint 1,3 milliárd forint) műszaki tartalmáról kevés információ áll rendelkezésünkre, tekintettel arra, hogy a kiviteli tervezés jelenleg is zajlik. Az biztosnak látszik, hogy sor kerül új kút fúrására, amiből a belterületi és már meglévő vízhálózat táplálása megtörténik, ahogy az is, hogy az ivóvíz gerincvezeték kivezetésre kerül a zöldhalmi településrészre is.
Az új vezeték érinti a tervezett kerékpársáv nyomvonalát - így szükséges a két projekt összehangolása is. E körben a kivitelezőket már „összekötöttük” és napokon belül egy helyszíni bejárásra és egyeztetésre is sor kerül.

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

 

... VIRÁGVÁSÁR     
Kellemes időben, egész nap sok mosolygó ember, rengeteg virág, 25 főzőcsapat és színpadi produkciók. Néhány pillantkép a közösségi oldalakon, bővebb képgaléria a weboldal menüjében érhető el.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. első negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁJUS hónaptól újra indulnak a külterületi fogadóórák. Május utolsó hetében a korábban volt menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!