2016. augusztus 31.
BEADTUK AZ ADÓSSÁGMENTES 2.0 PÁLYÁZATUNKAT

Egy nappal a lejárati határidő előtt, a mai napon papír alapon is benyújtásra került a pályázatunk.
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium két-két képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. A döntést alátámasztandó, a Belügyminisztérium a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. A miniszteri döntés határideje: 2016. november 15. A feltételeknek nem megfelelő fejlesztési elemek esetén a miniszter az igényeltnél kisebb támogatási összeg megítélésére is jogosult. A Kedvezményezettek a döntésről 5 napon belül elektronikus támogatói okiratban értesülnek. Az elutasított Pályázók a miniszteri döntésről az elutasítás indokait is tartalmazó levélben 2016. december 12-éig értesülnek.
Várunk és remélünk… 

2016. augusztus 30.
KÖZTISZTVISELŐI NAP - augusztus 29-30-án? IGEN!

Dátum szerint július 1-e az ünnep, munkaszüneti nap. Az a nap, amikor köszönetet mondok a hivatal teljes állományának az egész éves munkájáért. A július első napja Csemőben a falunapi előkészületekkel telik, mindenki pakol, nyomtat, rohangál, csinál mindent, csak nem ünnepel….
Tavaly alakítottuk ki azt a gyakorlatot, hogy a nyári rendezvények után elvonulunk egy teljesen más országrészbe, hogy együtt legyünk. Kellenek az ilyen napok… Szeretném ezt a gyakorlatot folytatni a jövő évben is.

2016. augusztus 26.
A PÁLYÁZATI CÉLOK INDOKOLÁSA  

Ígértem korábban, hogy a testületi elfogadás után részletesen indokolom az adósságmentesség kapcsán Íme:

1. Utak felújítása
A Bogdán-iskola dűlő állapota mindenki előtt közismert, messze a legrosszabb állapotban lévő belterületi szilárd burkolatú útszakaszunk. Tekintettel arra, hogy ezen a szakaszon közösségi tömegközlekedés is zajlik, a melegasztalfos techonlógia (bár messze a legdrágább, de…) indokolt. Javaslatom szerint a két, még földes út útalappal ellátásának testületi támogatásával teljes lehet a belterületi úthálózat aszfaltozása.
2. A ravatalozó épületének külső felújítása
A tavalyi pályázatnak köszönhetően kialakultak a közlekedési utak a temetőben, sőt teljesen megújult az ingatlan előtere a parkoló kialakításával. Ezt a fejlesztést folytatnánk a ravatalozó épületének külső felújításával. A már kialakultnak mondható temetkezési gyakorlat szerint csak a fedett előtetős részt használjuk a temetések során, így az épület belső felújítását nem látom indokoltnak.
3. Az óvoda épületének felújítása
Az Óvoda feltáskásodott felvált meleg burkolatának cseréje elkerülhetetlen, a burkolat és a szerkezeti teherhordó beton közötti esztrich réteg feltáskásodott, felvált az aljzatról, teherhordó és elosztó funkcióját nem látja el. A megfelelő burkolat kialakításához az aljzat teljes bontása és újrakészítése műszakilag indokolt és szükséges. A falak állapota indokolja a festési munkálatok elvégzését.
4. Kulturális kiállítóhely kialakítása
A Vadászház felújítását és hasznosítását, mint célt már a májusi testületi ülésen is megfogalmazták a képviselő-testület tagjai. A felújítás műszaki tartalma: Homlokzati fal utólagos hőszigetelése, 15 cm vastagságban. Meglévő aljzatburkolatok bontása, teljes talajcsere, sóderfeltöltés, aljzatbeton kialakítása, talajnedvesség elleni szigeteléssel, 5 cm lépésálló hőszigeteléssel. Meglévő tetőhéjazat cseréje, szerkezeti részek cseréje, párazáró hő tükrös fólia elhelyezése, tetőlécezés és tetődeszkázat cseréje. Új energiatakarékos megújuló energiát hasznosító levegő-víz hőszivattyús, alacsony hőmérsékletű fűtési rendszer kiépítése, hő-központtal. Napelemes rendszer kiépítése, a termelt villamos energia a hőszivattyú energiaellátását és a világítási költségeket minimálisra csökkenti. Nyílászárók cseréje fa hossztoldott fokozott hőszigetelésű szerkezetekre, két rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Víz-csatorna rendszer teljes cseréje, új hálózat kiépítése. Villamos hálózat teljes bontása, új hálózat kiépítése energiatakarékos világítási szerelvények használatával. A tervezett technológiával elérhető az, hogy energiaszükségletet úgy tudjuk biztosítani helyben, hogy a fenntartásnak rezsi költségei ne legyenek. A felújított ingatlan alkalmas lesz arra, hogy több önkormányzati feladat ellátási funkciót (kulturális, szociális, és óvodai nevelést segítő feladatok) is szolgálhassa.
5. A központi egészségház klimatizálása
A központi egészségház 2007-es átadása óta megfelelő színvonalon szolgálja a betegellátást. A klimatizálással egyfelől szolgálható mind a betegek, mind az ott dolgozók komfortjának növelése, másfelől a klímák inverteres technológiájának (hűt-fűt) köszönhetően a mindenkori időjárási körülményekhez igazodóan költséghatékonyság is elérhető. 

2016. augusztus 23.
TESTÜLETI TÁMOGATÁST KAPTAK A PÁLYÁZATI CÉLOK   

Rendkívüli testületi ülésen vitatta meg a képviselő-testület az előterjesztést. A gyorsaság oka az volt, hogy augusztus 31-ig az elfogadott céloknak megfelelő tervezői árajánlatot, költségbecslést, tervezői nyilatkozatokat el kell készíteni, majd az elektronikus feltöltést követő munkanapon papír alapon, tulajdoni lapokkal, testületi határozati kivonattal és fénykép-dokumentációval be is kell küldeni a Magyar Államkincstár részére.

Nos, a testületi ülésen elhangozott, hogy ez a pályázat várakozáson felüli lehetőséget biztosít. Az előterjesztésben megjelölt célok nagyon jók, megvalósításukkal a község, a közösség nagyon sokat gyarapodhat. A testület egyhangú határozattal fogadta el az előterjesztést.

A projektmenedzserrel abban állapotunk meg, hogy az elektronikus feltöltést Ő, a papír alapú dokumentációt mi készítjük el. Augusztus 30-án találkozunk véglegesítjük az elektronikus adatlapot, és feladjuk papír alapon is a bővített pályázati anyagot.

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁRCIUS hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!