2023. január 31.                      
"TESTÜLTÜNK"     

Január utolsó napján megtartotta ez évi első ülését a Képviselő-testület.
A fő napirend „szokásosan” a költségvetési koncepció megtárgyalása volt. Nem lettünk okosabbak egymástól – igaz ebben a jelenlegi helyzetben ez nem is volt elvárás.
Nem jöttek olyan új információk sem, ami miatt indokolt lett volna, hogy másképpen kellene gondolkodnunk, mint a biztonságos működés feltételeinek megteremtése.
Érkeznek viszont a közüzemi számlák, ami miatt kifejezetten el vagyok keseredve. Nem működik a könyvtár-rész, lezártuk a hivatali teljes emeletet, benyomorítottam a kollégákat egymás mellé és így a januári fűtésszámla átalánya több, mint egymillió egyszázezer forint. Ezt szorozd be a tizenkét hónappal (mert átalány) és kapsz egy olyan összeget, amitől elmegy az életkedved is. Nekem senki ne mondja, hogy ez normális így! És ez csak egy ingatlan.
Továbbra sem vagyok képes felfogni, hogy miért cél az állam részét képező önkormányzatokat (is) elnyomorítani. Hagyjuk is…  
Napokon belül fent lesz az ülésről készült jegyzőkönyv és a döntések a települési honlapon, ahonnan a korábbi évek dokumentumai is letölthetőek, menthetőek, nyomtathatóak.     

 

2023. január 26.                      
MIÉRT ÍGY KELL?    

Sajtóhír: 2023. március 1. és szeptember 30. között, átmenetileg rögzített áron vásárolhatják a földgázt az állami és önkormányzati szervek a megjelent 12/2023. kormányrendelet értelmében. Szuper, köszönnénk szépen!
Megjegyzem az önkormányzat olyan kötelező feladatoknak az ellátója, amit nekünk az állam jogszabályban előír, tehát a kötelező feladatellátáshoz nyújt segítséget. Nyilván nem kérdés, hogy minden forint, fillér megtakarításra szükségünk van.
A megjelent kormányrendelet a helyi önkormányzattól annak kiválasztását kéri, hogy – idézem:  
e rendelet hatálybalépésekor hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az átadott földgáz egységárának meghatározása során 2023. március 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig a tárgyhónapra vonatkozóan
a) a TTF árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett a TTF földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát vagy
b) a VTP árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett a VTP földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát
c) * az a) és a b) pontban foglaltaktól eltérő egyéb árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett az egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsde szerinti földgáz adott hónapokra vonatkozó, az egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsdére vonatkozó tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát kell alkalmazni.
Aki ebből ki tudja választani, hogy mi hová tartozunk, azelőtt egyfelől térdre borulok; másfelől, azonnal és örömmel átadom a helyem!
A százhuszadik telefonra aztán elmagyarázták a kis butusoknak, azaz nekünk, hogy ránk ez nem vonatkozik, mert fix szerződésünk van. Csak azok az önkormányzatok érintettek, akik közbeszerzésre kötelezzként nem tudtak eredményes eljárást lefolytatni, és/vagy szerződni.  
Egyetlen kérdésem van csupán? Miért nem lehet ezt leírni?

 

2023. január 20.                      
EGY ÚJABB LÉPÉS ELŐRE     

A zöldhalmi kerékpársáv megismételt és feltételes közbeszerzésében a Bírálóbizottság tagjai a Kbt. 81. § (4) bekezdésének alkalmazására tekintettel áttekintették az értékelési sorrendben első helyen álló ajánlattevő ajánlati árát abból a szempontból, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz-e az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.
A vizsgálat alapján árindokolás kérés kiküldésére került sor a Kbt. 72. §-a alapján, melynek az ajánlattevő – a kérésére meghosszabbított - határidőben eleget tett.
A Bíráló Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati arány mellett, azaz egyhangúlag javasolta a Döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményessé, a szerződést a COLAS UT Zrt ajánlattevővel. 
Most az fog történni, hogy a beküldjük a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak (KFF) az eljárás iratanyagát, a döntéstervezetet és az összegezés tervezetét. Ha megkaptuk a KFF tanúsítványt, annak birtokában lehet kiküldeni az összegezést, majd szerződni a nyertessel, azzal, hogy a szerződés addig nem lép hatályba, amíg a mostani közbeszerzés várható eredménye alapján (bruttó 27.390.828 Ft költségnövekménnyel számoltam, ami 10,14% támogatásnövelési igény) a minisztérium nem dönt a fedezet biztosításáról.

 

2023. január 16.                      
KONCEPCIÓ    

Új év – új remények, tartja a mondás.
Háááát, én nem így éreztem, amikor nekifogtunk a hagyományos januári tevékenységünknek, a költségvetési koncepció összeállításának.
Nem vagyunk könnyebb helyzetben, mint a tavalyi esztendőben.  Olyan szempontból talán még nehezebb helyzetben is, hogy a korábbi évektől eltérően semmilyen információ nem áll rendelkezésre e koncepció készítésének időpontjában az idei évi pályázati, fejlesztési lehetőségeiről.  
Látjuk, hogy a központi költségvetést is „újra kellett szabni” az ünnepek alatt, mindeközben arra is figyelnünk kell, hogy hiánnyal tervezett költségvetés nem készülhet.
A rendkívüli körülmények között is úgy futottunk neki a tervezésnek, hogy a biztonságos működést garantálnunk kell – ezt az elvet követjük, csak ahogy tavaly, úgy az idei évben sincs ember, aki meg tudja mondani, hogy a biztonságos működéshez mekkora költséget kell hozzá rendelnünk.A magas infláció számos területen érinti az önkormányzati feladatellátást, a kötelező (pl. gyermekélelmezés) mellett az önként vállalt (pl. tanyagondnoki szolgálat működtetése) feladatainkat is újra kell terveznünk. 
A 2023-as esztendőt is úgy tervezzük, hogy nem vetünk ki helyi adót!
Komoly eredménynek számít és kezeljük is úgy, hogy a lakosságra pénzügyi kötelezettséget nem terhelünk, ugyanakkor mindez azt is jelenti, hogy bevételünk továbbra is csak a központi költségvetési támogatásból származik. 
Megpróbáljuk, hangsúlyozom MEGPRÓBÁLJUK teljes tartalmában tervezni és fenntartani a kialakított helyi ellátórendszert a települési támogatásokkal, a babaváró csomagokkal, a „Megéri tanulni” ösztöndíjprogrammal, beiskolázási támogatással, a „Csemői fészek” lakásfelújítási programmal, a méltányossági ellátásokkal és a karácsonyi ajándékozási akcióval, főépítészi és pályázati tanácsadás biztosításával. Tavaly nem sikerült maradéktalanul végrehajtani…
A koncepciót a testület január 31-ére tervezett ülésén tárgyalja, jóváhagyás esetén pedig indulhat a soronként és összegszerű tervezés.

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

 

... VIRÁGVÁSÁR     
Kellemes időben, egész nap sok mosolygó ember, rengeteg virág, 25 főzőcsapat és színpadi produkciók. Néhány pillantkép a közösségi oldalakon, bővebb képgaléria a weboldal menüjében érhető el.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. első negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁJUS hónaptól újra indulnak a külterületi fogadóórák. Május utolsó hetében a korábban volt menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!