Március 15. NEMZETI ÜNNEP  

Szerettem volna ünnepi szónoknak felkérni Dr. Herczeg Anitát, Magyarország „first lady”-jét. Tavaly is próbálkoztam, idén is – mindkétszer egyéb hivatali elfoglaltság okán a személyi titkár lemondta Anita asszony látogatását. Próbálkoztam Lezsák Sándor alelnök úrnál is, akivel tavaly a HM FEST-en úgy búcsúztam, hogy nagy szeretettel jön, hívjam bármikor…
Megkerestem a Hadtörténeti Intézetet, melynek parancsnok-helyettes professzora a szabadságharc szakértője, a megkeresésre választ sem kaptam.
Kerestük a múzeum-igazgatókat közel s távol, egészen Sárospatakig jutottunk, de más irányú elfoglaltságuk miatt mindenhol megköszönték a felkérést – csak én nem haladtam előre.

Mára megleltük a megoldást: jegyző úrnak jutott eszébe Dr. Szép Tibor főjegyző úr személye, akinek a történelem iránti érzékenysége és érdeklődése szakmai berkekben közismert. Nagy örömömre vállalta a felkérést, így a március 15-i ünnepség ünnepi szónokaként Pest Megye Önkormányzatának főjegyzőjét köszönthetjük a Templom téren.
Ez (is) ilyen egyszerű…

MEGKEZDŐDÖTT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS  

Hivatalosan is megtörtént a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásnak a Bíráló Bizottság általi elfogadása. Csemő Község Önkormányzata ajánlatkérő nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást folytat le a következő tárgyban: „Csemő felújítási és energetikai korszerűsítési munkák – vállalkozási szerződés”. Az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1122 Budapest, Maros utca 19-21. VII. emelet és közreműködője a Paksi Ügyvédi Iroda (1122 Budapest, Maros utca 19-21. VII. emelet) látják el a közbeszerzési tanácsadói feladatokat, akik a mai napon a felhívást megküldték az ajánlattételre felkért cégeknek.

Terveink szerint március 10-ig lesz lehetőség ajánlatot tenni, majd a beérkezett ajánlatok értékelése következik. Az építési beruházások kapcsán április 1-én tervezzük a munkaterület átadását, a gépészeti és energetikai felújítások pedig májustól augusztusig zajlanak. 

ELFOGADTA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A KÖLTSÉGVETÉST 

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el, Csemő Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletét 591.908.509.-forint főösszeggel. A testület dicséretben részesítette az anyag elkészítésében közreműködő kollégákat, és pedig itt is külön kiemelem és köszönöm Bezzeg Szilvia könyvelő és Nagy Erika aljegyző szakmai munkáját.

Hetekkel korábban arról írtam, hogy elfogadást követően az idei évi fejlesztési elképzeléseket közreadom. Nos, az ígéret szép szó…. Ha tudni szeretnéd, hogy a kötelező feladataink mellett és az elnyert pályázati célok megvalósításán túl, milyen munkákat és milyen összegben terveztünk ebben az évben: akkor kattints ide.  

"CSEMŐ FELÚJÍTÁSI ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁK" 

Elkészült az adósságmentességünk okán pályázott és nyert fejlesztések (temető út -, és parkoló építés, zöldhalmi egészségház felújítása, óvoda fűtéskorszerűsítés és klimatizálás, hivatali klimatizálás, konyhafejlesztés) kapcsán a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás.

Hát nem volt egyszerű…
2015. november 15-én lépett hatályba az új közbeszerzési törvény (Kbt.), melynek rendelkezései értelmezése tekintetében rendkívül alapos munkára, és sok egyeztetésre volt szükség – lévén nincs még gyakorlati tapasztalat a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárásról.
Az anyag elkészült, és kiküldésre került a Pénzügyi Bizottság, mint Bíráló Bizottság tagjai részére. A felhívást értékelő bizottsági ülés időpontja: 2016. február 25-e.

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... AKTÍV SZEPTEMBER      
Minden hétvégére jut program az év kilencedik hónapjában. Az első szombaton a 20. Jawa fesztivál csemői megállójával indul a hónap, a második szombat a hagyomány szüreti fesztiválé. Szeptember 15-én Ladányi emléknap a költő házánál, 23-án, szombaton családi sport- és kerékpáros nap a Sportcentrumban. Az utolsó hétvégén a lovasainkért izgulhatunk, hiszen 30-án és elsején rendezik a Nemzeti Vágta országos döntőjét. A részletes programok a települési weboldalon elérhetőek.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. második negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy SZEPTEMBER hónapban is lesznek külterületi fogadóórák. A hónap utolsó hetében a korábbi menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!