VAN NEKÜNK GRÓFNŐNK...

Mikebuda grófkisasszonya, III. generációs csemői, volt bloggerina – kezd kihozni a sodromból…
Amikor 2004-ben Csemőben kezdtem dolgozni megfogadtam, hogy nem lehet olyan szituáció, aminek eredményeként falubeli ellen kelljen feljelentést tenni.
Ezt jegyzőként sikerült betartanom, polgármesterként már nem biztos, hogy sikerülni fog. Az nem zavar, hogy engem szid, még csak az sem, hogy (nem is) kicsit büdöske… Az előbbi lepereg, az utóbbi ellen meg lehet védekezni, szellőztetéssel.
Azt viszont már sokáig nem hagyhatom, hogy a grófnő viselkedésével másokat zavarjon. Az nem lehet, hogy bármilyen rendezvény kapcsán fel kell készülni „belőle”. Sajnos volt már rá példa, hogy közbekiabálásával megzavart előadásokat.
Akarom, hogy értsétek!
Nem az a baj, hogy véleménye van szinte mindenről, ami a világban, az országban, Csemőben, vagy a színházi világban történik. A baj azzal van, ahogy megnyilvánul. Több éve nem sikerül megértetnem vele, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem jelent egyet azzal, hogy másokat sértegessen. Attól, mert neki nem tetszik egy döntés, vagy egy színdarab, az még nem jogosítja fel arra, hogy minősíthetetlen stílusban írjon vagy üvöltözzön.
Általában sajnálom őt, mert betegnek tartom, olyan betegnek, akinek nincs betegségtudata. De van egy határ, ahol már nincs helye szánalomnak, ahol már lépni kell. Most itt tartunk… 

VÁLTOZOTT A PARKOLÁSI REND

Két helyen is változott a parkolási rend a település központjában. A VOLÁNBUSZ a menetrend szerinti járatain új hosszabb és nem csuklós buszok is közlekednek, ezért a buszfordulóban, az ABC előtt a biztonságos kanyarodás érdekében a parkolás elől elzártunk egy kisebb területet. Ezt a rész táblák jelzik és örökzöldek díszítik. 
Szerettem volna, ha a forgalom elől elzárt területet útfelfestés is kíséri, de tudomásul kell vennem, hogy vizes, nyálkás úttestre 0 fok körüli hőmérsékletben ezt nem lehet kivitelezni. Ahogy az időjárás engedi – megtesszük.  
A buszfordulón kívül, a zöldhalmi részen a 14. dűlő és a Fő út találkozásánál a kerítést is át kellett helyeznünk a méretes járművek kényelmesebb kanyarodása érdekében. Ezúton is köszönöm az érintett ingatlan tulajdonosának, SZŐLLŐSY LAJOSNAK a hozzájárulását a területe igénybevételéhez!   
Az iskola előtti parkolóban a gyalogátkelőhely biztonságosabb beláthatósága érdekében a legközelebb eső parkolóhelyet virágládákkal zártuk el. 
Figyelmesen közlekedjetek és parkoljatok!

SZÁMOLUNK, számolunk, számolunk 

Szerintem ezzel Ti is küzdötök…
Mármint azzal, hogy az elképzeléseiteket a lehetőségekhez igazítsátok!
Nos, a költségvetési tervezés a település egészét érintően pont ugyanúgy zajlik, ahogy otthon is tesszük. Mit szeretnénk? Mire van pénzünk?
Talán a legfontosabb, a lakosságot is érintő kérdés (mert pénzkérdés!), hogy az idei évben sem tervezünk helyi adóbevételt, tehát továbbra sem lesz helyi adó.

A bevételeink több, mint 90 %-át a központi költségvetésből kapott támogatás adja, ebből kell gazdálkodnunk. Alap, hogy az önkormányzat és intézményei biztonságos működtetése megvalósuljon, a maradványt lehet a fejlesztési elképzelésekre előirányozni. A fejlesztések egyik lehetséges formája a pályázatokon való részvétel, ahol forrás nyerhető a beruházásokhoz, a másik forma, amikor önerőből vállaljuk a megvalósítást.

Az már biztos, hogy pályázati forrásoknak köszönhetően, megújul az idén a zöldhalmi egészségház, az óvoda új fűtésrendszert kap, új burkolatok készülnek a temetőben, klimatizáljuk a hivatalt és átalakításra kerül az iskolai főzőkonyha is. Ezekre a beruházásokra pénzt nyertünk, összesen 122 millió forint értékben, amely összeg már az önkormányzat számláján van. Előkészültünk a kerékpárút-pályázat beadására. A tervezésre (nyomvonal, kiviteli tervek, szakhatósági engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmány stb…) közel 10 millió forintot költünk önerőből az idén, de ezek feltételei az eredményes pályáztatásnak. Folytatni szeretném a külterületi fejlesztéseket (további új buszvárók, dűlők karbantartása, lomtalanítás, közvilágítás fejlesztés, dűlő-névtáblák kihelyezése) ehhez a forrást szintén önerőből kell előteremteni.

Szóval, egy olyan költségvetésen dolgozunk, ami a biztonságos működés mellett folytatni engedi a fejlesztéseket.

ELKEZDTÜK A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉST 

Gyorsan szaladnak a napok és „másodperceken” belül itt van február 15-e, mikorra a testületi tagok részére a tárgyévi költségvetési-rendelet tervezetet és előterjesztést ki kell, hogy küldjük. A központi költségvetési támogatás fő számai ismertek, és ennek alapján megállapítható, hogy nagyságrendileg az idei évi támogatásunk azonos mértékű a 2015-ös évvel.

A költségvetési támogatás egyik része szabadon felhasználható (pl. település üzemeletetési feladatok ellátása) míg másik részében kötött, ami azt jelenti, hogy nem csoportosítható át más feladatok megvalósítására. Ilyen kötött normatíva a szociális feladatok ellátása, az étkeztetés finanszírozása valamint védőnői feladatellátás.

Összeírtuk és „beáraztuk” azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket az idei évben szeretnénk megvalósítani a település-üzemeletetés költséghelyen. Számolunk folyamatosan, és a véglegesnek szánt adatok ismeretében a konkrét fejlesztési elképzeléseket egy külön bejegyzésben közzé fogom tenni.

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... SZIA NOVEMBER      
Hááát, eljött csemői polgármesterként az utolsó hónapom...
Ez az én döntésem volt, hogy így legyen.  
Ha emlékeztek, 2014-ben is azt mondtam, hogy a hiteles működési idő maximum egy plusz egy ciklus. 10 év ebben a felgyorsult világban elégségesnek kell lennie arra, hogy alkothassunk, de arra is elég, hogy hitelességem megmaradjon. Én úgy érzem, hogy mindkét dolog teljesült.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Ugyabban a cikkben össezgyűjtötem a korábbi évek beszámolóit. Érdemes visszaolvasni. Olvasd, legyél tájékozott!    

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy NOVEMBER hónapban nem lesznek külterületi fogadóórák. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!