KÖRZETI SAKKVERSENY

10 évvel ezelőtt kezdődött a történet…

A csemői sakkversenyek elindítását Pólya Miklósnénak köszönhetjük. Hosszú időn át szervezte a sakkéletet egyre növekvő létszámmal, az idei évi rendezvényen is végig jelen volt.

Ezen a versenyen számokban és minőségben is rekordot döntöttünk! Minden idők legtöbb versenyzője jött el, 11 intézmény képviseletében. Több korosztályban tudtuk a versengést megrendezni, a versenyzők között volt óvodás, a felnőttek mezőnyében 70 éves sakkozó is.

Csemő Község Önkormányzata támogatásának köszönhetően senki nem ment el üres kézzel! Hálásan köszönjük Olgyay Györgynek és feleségének a 64 mezőből álló finom tortát, ami megörvendeztette az agyilag elfáradt gyerekeket. Köszönet illeti Szűcs Ágnes tanárnőt, aki mind a verseny lebonyolításában, és ezen túl is, az iskolai sakkélet szervezésében nyújt segítséget.

A legnagyobb köszönet Károlyi Józsefnek és kedves feleségének jár, akik hosszú évek óta „motorjai” a helyi sakkéletnek, és a mostani versenyt is magas színvonalon szervezték meg.  

További támogatók: Zöldhalom-Tüzép Kft, Metlife Biztosító Cegléd, LAMIDO Kft, Panghy Gáspár, Nyulassy Gábor, Telek Balázs, Danó Elek, Lila Bolt.

Nélkülük nem jöhetett volna létre Csemő történetének legnagyobb sakkversenye.

A TEMPLOM TÉRRŐL

A november 24-i testületi ülésen tárgyalta a testület a Templom téri „fahelyzetet”.

Merthogy helyzet van….

… az a helyzet, hogy a tér déli feléből ki kell vágni az ipari erdőszerűen korábban telepített felnyurgult és száradófélben levő nyárfákat. Mert balesetveszélyes, és mert csúnya, a területrész pedig korlátozottan használható csak. A keleti téroldalon szelektálni kell a besűrűsödött akácállományt.
Az alászorult egyedeket ki kell vágni, míg az idős, de megmenthető példányokat vissza kell ifjítani. A homokozó melletti fiatal szürkenyarakat gallyazni szükséges a templom melletti akácokkal együtt.
A főzőhelyek melletti Öreg szürkenyárfákat szintén gallyazni kell.

A tér közösségi térként funkcionál ezért elengedhetetlen, hogy a fák gondozottak és ápoltak legyenek, nekünk pedig jelent egy „újratervezési” lehetőséget. Tudatosan és célszerűen ki lehet alakítani több, a helyi viszonyokat kedvelő fafaj vegyes, ligetszerű telepítését, a terület egyengetésével és füvesítésével. A fakitermelő vállalkozó a munkálatokat 2015. december 3-án kezdi meg.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

A Testület határozatképes létszámban volt jelen (Gáspár János képviselő igazoltan volt távol), és döntéseit valamennyi esetben egyhangúlag hozta. E bejegyzésben csak a jövő szempontjából lényeges napirendeket kívánom kiemelni, ahogy minden ülés esetén - a teljes jegyzőkönyvet a települési weboldalról (www.csemo.hu) le lehet tölteni.

Elfogadták a Képviselők az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. E dokumentum alapján lehet előkészíteni az adósságmentességünk okán nyert pályázati forrás felhasználást. A szabályzat alapján, közbeszerzési ügyekben a Pénzügyi Bizottság lesz a továbbiakban is a kijelölt Bíráló Bizottság, kiegészítve a bizottsági állandó meghívottjaival és eseti, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértővel.
Terveim szerint januárban készen lehetünk az ajánlati felhívással, februárban értékelés és döntés, márciustól – az időjárás függvényében – elkezdődhetnek a zöldhalmi rendelő és a temető építési munkálatai is.

November 30-ig kellett dönteniük a települési önkormányzatoknak, hogy a gyermekjólét és a családsegítés szakfeladatokat milyen formában kívánjuk ellátni: önállóan, önkormányzati feladatként, vagy társulási formában (ahogy jelenleg is működik). Egyeztettünk a döntés előtt a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással, arra az egyezségre jutottunk, hogy marad a feladatellátás a társulási hatáskörben. Ezt az előterjesztést elfogadta a Képviselő-testület.

Minden, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beadott jelentkezőt támogatott a testület, 5.000.-Ft/hó/fő összegben – 10 hónapon keresztül. Ehhez a támogatáshoz a képző intézmény ugyanennyi támogatást köteles hozzátenni.

CSEMŐ - CEGLÉD KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚTRÓL

Csemő Község Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzatával közösen, konzorciumban pályázni kíván a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) „Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok” c. 4. prioritásának a Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés intézkedésében megjelenő felhívásra.

Erről mindkét település Képviselő-testülete támogató döntést hozott.

A VEKOP Felhívása részleteiben még nem, de a legfontosabb célkitűzéseit illetően már ismert. A Felhívás megjelenése 2016. február – márciusban várható. Azok a projektek fognak előnyt élvezni és a kiválasztás során magasabb pontszámot kapni, amelyeknél az előkészítettség minél jobban teljesül. Az alap elvárás az lesz, hogy a benyújtandó projektek lehetőleg beruházási építési engedéllyel rendelkezzenek!
Már első szakaszban szeretnénk nyertes pályázatot benyújtani, ezért – Cegléd Város vezetésével közös egyetértésben - elindítjuk a tervezést, és a terveink szerint a Felhívás megjelenésekor már engedélyes tervekkel rendelkezzünk.
A tervezés költsége a projektben 100%-ban elszámolható lesz, előfinanszíroznunk azonban szükséges. A költségeket a települések között a Konzorciumi szerződés tartalma szerint (Cegléd része 1.694.500,-Ft + ÁFA = bruttó 2.152.015,-Ft, Csemő része 5.347.500,-Ft + ÁFA = bruttó 6.791.325,-Ft) megosztottuk.

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

  

... CSEMŐI NYÁR 2021.            
Következik az ötödik felvonás! Nyárzáró szabadtéri programként MULATÓS ESTRE VÁRUNK minden kedves érdeklődőt 2021. szeptember 24-én az ökocentrum udvarán. 19.00 és 22.00 óra között muzsikál Fajka István és zenekara.             

... KONTÉNERES SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
2021-ben is folytatjuk a konténeres hulladékgyűjtést a külterületi településrészkeen. OKTÓBERBEN is 4 héten és 4 helyszínen lesz lehetőség kommunális hulladék leadására - kizárólag csemői lakcímkártyával rendelkezők számára. Az időpontok és a helyszínek a teleplülési weboldalon olvashatóak.  
 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy újra indultak a külterületi fogadóórák. Minden hónap utolsó hetében, kedden,szerdán és csütörtökön vagyok elérhető 15 órától (sorrendben) a zöldhalmi közösségi háznál, a 12. sz. boltnál és hantházi boltnál. A polgármesteri hivatalban minden hétfőn 9.00 és 11.00 óra között a  fogadóórák megmaradnak.       

 

... NEMZETI VÁGTA     
Október 2-3-án Budapesten, a Hősök terén rendezik az idei évi nagydöntőt, ahol szurkolhatunk a Petrik Tamásnak és Viccesnek, valamint a kocsitoló csapatunknak! A rendezvényről folyamatos beszámoló lesz olvasható a közösségi oldalamon. HAJRÁ CSEMŐ!