még több LEADER

Néhány nappal ezelőtt írtam arról, hogy készül a LEADER Helyi Akciócsoportjának Helyi Fejlesztési Stratégiája. Azt is közreadtam, hogy mely, a nevesített alcélokhoz igazodó csemői fejlesztésekben gondolkodunk és jelentettünk le. A munkaszervezet-vezetőjével abban állapodtam meg, hogy azon két határterület, illetve célterület, amelyben az önkormányzatunk is érintett lehet – nos, ezen területekre is határozunk meg fejlesztési elképzeléseket. A mai napon az alábbi fejlesztési területekre küldtem be az adatlapokat, jelezvén ezzel a fejlesztési igényünket:
A VP 7.2.1.-re (Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben) beküldött adatlapok:
Csemő külterületi közútjainak a fejlesztése
A helyi sportlétesítmények energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrásokkal
Csemő-Zöldhalom külterületi településrészen egyedi szennyvízkezelési megoldások megvalósítása
A VP 7.4.1.-re (Alapvető szolgáltatások fejlesztése) beküldött adatlapok
A gyermek- és közétkeztetést biztosító iskolai konyha korszerűsítése, felújítása
Csemő köz- és vagyonbiztonságának erősítésére térfigyelő kamera rendszer kiépítése
A helyi polgárőrség részére jármű beszerzése
Az önkormányzati utak kezelésére erő- és munkagépek beszerzése.

TOVÁBB FOLYTATÓDIK A CSEMŐI JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSA

Csemő Község Önkormányzata a település fejlesztési stratégiát és szabályozási tervét kívánja megújítani, a város településfejlesztési dokumentumainak áttekintése mentén, új tervezési módszerek alkalmazásával. A munkát segítő REevolutio Consulting az első megbeszélések és egyeztetések tartalmát és annak tapasztalatait leszűrve többféle jövőkép-forgatókönyvet készített.

Azt a Csemői Hírmondóban is megjelentettem, hogy ezt a munkát is, ahogy az önkormányzat gazdasági programját a lakosság bevonásával szeretném folytatni, ezért ötletládát helyeztünk el a hivatal aulájában. Szeretném a lakosságot az értékformálási folyamatba bevonni és együttműködésünkkel, véleményük ismeretében Csemő Község potenciálfejlesztési stratégiáját közösen kialakítani. Ezt a felhívást egy III. generációs csemői állampolgárnak sikerült csak félreértenie, aki le is írta nekem, hogy akkor ad tanácsokat, ha fizetek érte… Megértette a lényeget….

Akit bővebben érdekel a téma, az a linkre kattintva elolvashatja az elkészült anyagot:

http://www.csemo.hu/images/reevo1.pdf

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A 2014-2020. programozási időszakban rendelkezésre álló LEADER fejlesztési forrás felhasználásához szükséges a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítése. A GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség, amelyhez Csemő is tartozik, megkereséssel élt az önkormányzat felé, hogy jelezzük a fejlesztési igényeinket. Ennek azért van jelentősége, mert erre az intézkedésre csak olyan pályázatokat lehet benyújtani, amelyet a helyi stratégia tartalmaz.

„Természetesen” a fejlesztési igények kapcsán korlátot jelent, hogy a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program kézikönyvében a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) céljaihoz illeszkedő projektek helyi pályázatos megvalósítása 4 alcélt nevesít, amelyhez igazodni kell.

Az alábbiakban közreadom azokat a helyi fejlesztési célokat, amelyeket a célokhoz rendelve lejelentettünk:

WIFI pontok kialakítása Csemőben, HFS / A lakóhely vonzóképességének erősítése

Csemői Közösségi Vállalkozói Zóna infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése, HFS / Vállalkozási tér fejlesztése

Zöldhalmi település központban közösségi tér és játszótér kialakítása, HFS / A lakóhely vonzóképességének erősítése

A helyi sportélet és a sportegyesület fejlesztése, HFS / A helyi közösségek egyéni aktivitásának, együttműködési készségének az erősítése

A közösségi rendezvények lebonyolításához szükséges fejlesztések, HFS / A helyi közösségek egyéni aktivitásának, együttműködési készségének az erősítése.

 

JOGERŐS A TÁMOGATÓI OKIRAT - ésa pénz is megjött...

Arról már örömmel számoltam be, hogy nyert az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak kiírt pályázatunk nyert. A múlt héten megérkezett a támogatói okirat, amelyre 3 napon belül lehetett volna észrevételt tenni, ha lett volna miért, mely határidő leteltét követő 5 napon belül a z Államkincstár intézkedik a támogatási összeg kiutalásáról. Jelentem, hogy a mai napon a támogatási összeg megérkezett az önkormányzat számlájára!

Jelenleg készítjük elő a közbeszerzést, aktualizáljuk a Közbeszerzési Szabályzatot, mert (miért ne…) november 1. napjától új közbeszerzési törvény van érvényben. A hosszú téli napokon szeretném lebonyolítani részajánlatok kérésével a közbeszerzést, hogy amint az időjárás engedi, úgy a jövő évben lehessen kezdeni a kivitelezést.

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... SZIA NOVEMBER      
Hááát, eljött csemői polgármesterként az utolsó hónapom...
Ez az én döntésem volt, hogy így legyen.  
Ha emlékeztek, 2014-ben is azt mondtam, hogy a hiteles működési idő maximum egy plusz egy ciklus. 10 év ebben a felgyorsult világban elégségesnek kell lennie arra, hogy alkothassunk, de arra is elég, hogy hitelességem megmaradjon. Én úgy érzem, hogy mindkét dolog teljesült.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Ugyabban a cikkben össezgyűjtötem a korábbi évek beszámolóit. Érdemes visszaolvasni. Olvasd, legyél tájékozott!    

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy NOVEMBER hónapban nem lesznek külterületi fogadóórák. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!