KÜLTERÜLETI KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE 

… megvannak az árajánlatok a külterületi közvilágítás idei évi fejlesztése kapcsán. Arányosan elosztva zöldhalom és hantháza is kap köztéri lámpatesteket, összesen 43 világítótest kerül kihelyezésre úgy, hogy a betervezett keretösszegen belül tudunk maradni. Megrendeltem a tervezést és kivitelezést, bár jelenleg a nyári szabadságok miatt lelassult egy kicsit a folyamat, de reményeim szerint még az idén megvalósulhat a kivitelezés is. Itt is szeretném megköszönni FEHÉR GÉZA Csemő, Balla dűlő 56. szám alatti lakos szakmai munkáját és önzetlen segítségét.

Egyébként a testületi ülés rendben lezajlott, a Pénzügyi Bizottság ülése szabadságolás miatt nem valósult meg, így az előirányzat módosítást, továbbá a zárszámadási rendelet módosítását nem tárgyalták a képviselők, az iskola működtetéséhez szükséges és megállapított finanszírozást pedig egyhangúlag elfogadták. Le is jelentettük a döntést az EBR 42 rendszerében.

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS 

2012-től a Ladányi iskola fenntartója az állami intézményfenntartó központ lett. Az önkormányzat pedig havonta hozzájárulást/bepótlást fizetett 1.171.000.-Ft összegben. A nemzeti köznevelési törvény módosítása szerint a helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig – külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében – az önkormányzatnak nyilatkoznia kellett arról, hogy a működtetői feladatokat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a működtetői feladatokat nem vállalja. A Képviselő-testület 2015. áprilisi ülésén 18/2015. (04.28.) számú határozatával arról döntött arról, hogy a jövőben is, 2015. szeptember 01-től az iskola működtetési feladatait átadja az állami intézményfenntartónak. A Magyar Államkincstár értesítéssel élt, mely szerint – változatlan összegben – írja elő a jövőbeni bepótlást. A testületnek záros határidővel (ezért a rendkívüli ülés) döntenie kell arról, hogy az állami intézményfenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.

S ha már testületi-ülés, akkor további napirendként előirányzat-módosítás és zárszámadási rendelet módosítása is napirend, mert a kincstár a működési célú állami bevételek sor korrekcióját kérte az utólag elszámolt természetbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány) összegével.

KONYHAFELÚJÍTÁS - tartaléklistán

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása jogcímen 2015 áprilisában megjelentetett Pályázati Kiírás alapján az önkormányzat által benyújtott támogatási igényről Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr döntött. A Minisztérium Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárának tájékoztatása szerint, a miniszter úr döntése értelmében Csemő Község Önkormányzatának 254001 azonosító számú pályázata 2015. évben – forráshiány miatt – tartalék listára került.
Ez ugye azt jelenti, hogy szakmailag, formailag megfelelő volt a pályázat, csak forrás nincs a megvalósításra.
Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő önkormányzatok pályázatairól a miniszter 2015. november 15-ig, az addig esetlegesen felszabaduló forrás terhére újra dönt.
Ez van, ezek a tények…

PIHENÉS ÉS MUNKA

A hét eleje pihenéssel telt, remélem a kollégáimnak is sikerült néhány napot pihenniük – nélkülem…

Elektronikus levél érkezett a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivataltól, hogy az idei évi szabadtéri rendezvényink támogatására benyújtott kérelmünket az Irányító Hatóság vezetője jóváhagyta, így a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásában, az augusztus 20-i ünnepség nettó 800.000. Ft és a Szüreti bál és felvonulás nettó 1.000.000. Ft összegű díjban részesülhet.

Elküldtem a szerződéskötéshez szükséges és kért adatokat a Miniszterelnökséghez, és kíváncsian várom, hogy a szerződés mely tevékenységek finanszírozására használható fel. Akármit is támogatnak, az biztos, hogy ezek a legnagyobb összegek, amelyeket az elmúlt 10 évben rendezvények megtartására nyertünk!

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT CSEMŐ! 
2022-ben kettős jubileumot ünneplünk. 70 évvel ezelőtt alapították és jött létre önálló településként Csemő, továbbá 25 évvel ezelőtt lett első alkalommal a Magyarország legvirágosabb faluja kitüntető cím birtokosa.  

 

... VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!   
Tavaly tavasz óta nem hiszem, hogy van ember, aki ne hallott volna a higiéniai szabályok betartásának fontosságáról, a távolságtartásról, az oltás lehetőségéről. Nem képzelem, hogy bárki azért mos többet és alaposabban kezet, azért kezd el maszkot használni, vagy azért oltatja be magát, mert egy kiírásban bárki erre kéri - előtérben van az egyéni védekezés fontossága, kinek-kinek saját döntése szerint.   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi helyzetben a külterületi fogadóórák SZÜNETELNEK. Minden elérhetőségem nyilvános, kérem, hogy az ügyintézés során továbbra is részesítsék előnyben az elektronikus úton és telefonon történő kapcsolattartást, a személyes ügyintézésre pedig lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek.