TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

A mai nap munkaterv szerinti ülését tartotta a Képviselő-testület.
13 napirendet tárgyaltak a képviselők, azzal együtt, hogy a munkatervben szereplő zárszámadás elfogadása nem volt az előterjesztések között. A zárszámadási rendelet-tervezet jogszabály erejénél fogva csak a Kincstár ellenőrző jelentésével együtt tárgyalható csak.     
Egyhangúlag fogadta el a testület a helyi környezet védelméről szóló rendeletet, mely módosítást a belterületi tűzgyújtás újraszabályozása indokolt. Szintén vita és ellenszavazat nélkül tárgyalták és fogadták el a képviselők a tanyagondnoki szakmai programot, továbbá a szolgálat 2014. évi működéséről szóló beszámolót is.

Döntött a testület arról is, hogy az idei évben, a Darányi Ignác Terv keretében két újabb terepjáró beszerzését pályázza meg a tanyagondnoki szolgálat számára. Azt is tudni lehet már, hogy a beszerzendő autók SUZUKI VITARA típusúak, összkerékhajtással és számos extrával felszerelt gépjárművekről van szó. A pályázat sikere esetén az önkormányzatnak a gépjárművek ÁFA összegét kell csak önerőként megfizetnie. A korábban társadalmi vitára bocsájtott önkormányzati gazdasági programhoz egy magánszemély és egy pártszövetség alapszervezete tett módosító javaslatot. Az egyeztetést követően az egységes szerkezetet egyhangú szavazattal fogadták el a Képviselő-testület tagjai.

Napirendek között szerepelt az önkormányzat középtávú sportfejlesztési koncepciójának megtárgyalása. Ehhez kapcsolódóan a képviselők elfogadták a sportfejlesztésre tervezett idei évi keretösszeg felhasználására tett javaslatom is. Ha minden a terveim szerint alakul, akkor egy funkciójában és használhatóságában kibővített sportcentrumunk lesz, melyet már a nyártól használhatnak a sportolni vágyók.

Döntés született arról is, hogy a helyi civil szervezetek részére az önkormányzat a korábbi éveknél jóval magasabb összeget, összesen 2.500.000.-forintot szavazott meg működési támogatásként, elismerve ezzel a civil szféra fontosságát a közélet alakításában. 

4. HELYEN VÉGEZTEK OVISAINK!

A térségi oviolimpián nyolc település óvodás csapata versengett ma délelőtt Cegléden.

Ovisaink hősiesen küzdöttek és a 6 feladat elvégzése után, holtversenyben a harmadik helyen álltak, a ceglédi csapattal azonos pontszámmal.

Ekkor a korábbi évek gyakorlata szerint váltófutás döntötte volna el a végső helyezést, de a zsűri egy korábbi feladat megismétlése mellett döntött. Az utolsó másodpercig élt a remény a dobogóra, de hamarabb értek célba a ceglédiek…

Ezúton is gratulálok az olimpiás gyermekeknek: Barkó Imrének, Belányi Alexandrának, Dávid Nimródnak, Határ Cintiának, Kis Ferencnek, Kormos Ákosnak, Lakatos Rikárdónak, Orlov Ferencnek, Pálinkás Viktóriának, Papp Eriknek, Polyák Viviennek, Rafael Nórának, és a felkészítő pedagógusoknak: Geresd Gyöngyinek és Turza Attilánénak!

VÁLTOZATOSAK A TESTÜLETI ÜLÉS NAPRENDJEI

Összesen 14 napirendi pont szerepel a testület áprilisi ülésének napirendjén. Elég változatosak a témák, a zárszámadást megelőző előirányzat-módosítástól kezdve a sportkoncepción át a tanyagondnoki szakmai programig. Újra napirend a tavaly decemberben tárgyalt önkormányzati gazdasági program is, a társadalmi egyeztetés során érkeztek észrevételek, melyek programba történő beépítéséről a képviselőknek dönteniük kell. A felhívás kapcsán nem sok, konkrétan 2 észrevétel (egy szervezeti és egy magánszemélyes) érkezett, amit pozitívumként értékelek, mert ez számomra azt jelenti, hogy a többség számára elfogadhatóan történt a jövőbeni fejlesztések irányvonalának kijelölése. A meghívó és a kiküldött anyagok letölthetőek a települési weboldal kezdőlapjának aktuális hírei között.

TANYAGONDNOKI AUTÓ PÁLYÁZAT -  TALÁ UTOLJÁRA?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) sz. rendelete alapján támogatás vehető igénybe a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán.

A pályázaton elnyerhető támogatás terepjáró személygépjármű beszerzése esetén 5 millió Ft. Az előzetesen bekért ajánlatok alapján az állapítható meg, hogy 2 db SUZUKI VITARA 1.6, 4x4 típusú egyedi (a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő) terepjáró beszerzésére pályázhatunk akként, hogy a támogatási összeg egyenlő a gépjármű nettó vételárával. Így pályázati siker esetén csak az ÁFA összegét kell önerőből megfizetni.

2013. évben az I. és IV. számú Tanyagondnoki Szolgálat gépjárművét sikerült lecserélni a Darányi Ignác Terv keretében meghirdetett pályázaton. A jelenlegi pályázati kiírás esetén a II. és III. számú Tanyagondnoki Szolgálat személygépkocsijának cseréjére nyílna lehetőség.

Hír még a „hivatal udvarából”, hogy az a kereskedő, akitől a RENAULT kisteherautót vettük, megvásárolta a platós MAZDÁNKAT. A vételár 250.000.- forint volt, melyet a vevő a hivatal pénztárába a szerződés aláírásával egyidejűleg be is fizetett.

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁRCIUS hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!