KÉSZÜL A TELEPÜLÉS KÖZÉPTÁVÚ SPORTKONCEPCIÓJA

A Településfejlesztési és Sport Bizottság áprilisi ülésén tárgyalja Csemő Község Önkormányzatának középtávú sportkoncepcióját. A bizottság részére elkészítettem egy tervezetet, mely – igazodva a gazdasági programhoz – a következő 5 év sportfejlesztési irányvonalát jelöli ki. A bizottsági ülésre javaslatot teszek az idei évi sportfejlesztési keret felhasználására is. Elöljáróban annyit, hogy folytatjuk a Sportcentrum fejlesztését. Új – homokos - strandröplabda pálya épül, ahol lehet majd homokfocizni is, bővítjük a világítást és kitelepítjük a lelátókat is. További részleteket a bizottsági ülés, illetve a koncepció felhasználása után írok majd.  

Más! A másfél héttel ezelőtti szeles időjárás megrongálta a nagy forgalmú zöldhalmi, a Kupás dűlő bejáratánál és a szemben lévő buszmegállók tetejét. A teljes tetőborítást cserélni fogjuk még a héten, megérkeztek az új tetőelemek. Az egységes településkép érdekében az alsóerdő dűlői megálló tetejét is kicseréljük, bár a szél azt a szerkezetet nem bántotta, de figyelemmel vagyunk arra is, hogy annak a buszvárónak a teteje is a most cserélendő és rossz minőségű bitumenes hullámlemezből készült.   

"JAPÁN" HELYETT "FRANCIA" - AZ UDVARON 

A mai napon befejezte „szolgálatát” a hivatal idén 19 éves Mazda kisteher gépjárműve. A kocsi megérett a cserére, helyére egy 7 évvel fiatalabb duplakabinos, így hét ember szállítására is alkalmas, fix platós Renault Master lép, reméljük, hogy kellő gondosság mellett évekig szolgálja a települési igényeket. A gépjárművet, névre írva, bruttó 1,5 millió forintért vásároltuk Kecskeméten, kereskedésben. A cserét terveztük, a Mazda sorsáról később születik döntés. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kereskedő, ajánlat tételét vállalta a Mazda beszámítására. Ha vele nem jön létre az üzlet, akkor nyilvános árverésen fogjuk értékesíteni helyben a kisteher gépkocsit.

Megérkeztek a korábban megrendelt buszvárók lemez-elemei. Az idei évi költségvetésben terveztük, hogy külterületen 10 új buszvárót helyezünk ki. A méretre szabott elemekhez a váz elkészítése és a buszvárók kihelyezése a mi feladatunk lesz: ebben a hivatal fizikai állománya működik majd közre. 

A HÉT MÁSODIK FELE A PIHENÉSÉ...

…köszönhetően a Csemői Nefelejcs Óvoda kollektívájának, akik a vezetőjüket karácsonyra egy wellness pihenéssel ajándékozták meg. Az utalványon Erdélyi Krisztina + 1 fő volt jogosultként megjelölve. Képzeljétek, én lettem a +1 fő…

Köszönjük Lányok!

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Tóth János először foglalta el a jegyzői helyet a testületi ülésen, egyúttal köszönetet mondtam Nagy Erika aljegyző asszonynak, amiért közel két évig a saját munkája mellett a jegyzői feladatokat is ellátta, a tőle megszokott magas színvonalon. A testületi tagok vastapsa önmagáért beszélt…

Sok vendégünk volt az ülésen, sőt még napirend után is érkezett látogató!

A testületi ülése állandó meghívottja a Ceglédi Járási Hivatal vezetője, ma Szécsényi Sándor úr, hivatalvezető-helyettes volt jelen. A Művelődésért Alapítvány beszámolóján Huszár Sándor úr, a Kuratórium elnöke válaszolt a felmerült kérdésekre. A civil szervezetek beszámolója és idei évi civil pályázati felhívás egyhangú elfogadása után Tóth László tü. alezredes úr, kirendeltség-vezető egészítette ki az írásban kiküldött Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolóját. Az alezredes úr támogatás iránti kérelmet is előterjesztett, melyet az állománynak a költségvetésből nem támogatott szociális kiadásaira (családi nap szervezése, udvari sportpálya felújítása) szeretnének felhasználni. Csemő Község Önkormányzata – egyhangú döntéssel – a civil keret terhére 100.000.-Ft összegű támogatást szavazott meg.

Szintén egyhangú döntéssel fogadta el az új piac rendeletet a testület. Az új rendeletet az indokolta, hogy a módosítás alatt van a piac működési engedélye, lévén szeretnénk bővíteni az árusítható termékkört. Reményeim szerint hamarosan megnyithatja a kapuit a községi és termelői piac, ahol már lesz lehetőség egy lehatárolt részen bármely más termék árusítására.

Egyebek napirenden belül Gáspár János képviselő úr tett javaslatot a ceglédi Állatmenhely Alapítvány támogatására, ezen belül is a kutyák támogatására. A javaslatot a testület tagjai megtárgyalták, és 6 igen szavazattal az én „nem” szavazatom ellenében, a civil keret terhére 100.000.-Ft támogatásban részesítették – a kutyákat.

Már csak beszélgettünk a testületi ülés után, mikor berobogott Mikebuda grófkisasszonya! Megvacsorázott, majd a tőle megszokott – nekem érthetetlen – sebességgel, követhetetlen logikával és szájmozgással magyarázni kezdett…. A testületi – nem hivatalos része – gyorsan véget ért…

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy FEBRUÁR hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!