FOGADÓÓRÁN VOLTAM

A mostoha időjárás ellenére mind a Vett úton, mind Hantházán sokan tiszteltek meg a fogadóórámon a jelenlétükkel és a véleményükkel. Természetesen téma volt a téli hó eltakarítása, az utak karbantartása, a közvilágítás fejlesztése. Az is rendben van, hogy mindenkinek a saját dűlője a legfontosabb, a leginkább rendezésre szoruló… Azt azonban mindenkinek meg kell értenie, hogy az anyagi lehetőségek korlátozottak, és a súlyozásnál annak a feladatnak a megoldása élvez előnyt, ami több embert érint!

Köszönöm Bicskei Kálmánnak és a Drabant házaspárnak, hogy helyet biztosítottak, és a jövőben is biztosítanak a találkozásokhoz.

Advent első vasárnapjára kigyulladt a központban a karácsonyi díszvilágítás jó része! Köszönöm a Radics Team munkáját!

FEKETE NAP

Még el sem indult igazán a reggel és jött a telefon, vele a lesújtó hír: Perneczkyné Editke meghalt.

Az egész napra rányomta a bélyegét a tragédia.

Tavasszal, szegény Doktor Úr hagyatéki tárgyalását tartottam, amikor egy kicsit beszélgethettünk. Nemcsak a szeme, de a szíve is szomorú volt. Még az ősszel találkoztunk, és megbeszéltünk, hogy a választások után keressük egymást. Ő már nem teheti…, én meg nem így akartam.

R.I.P.

FOGADÓÓRA UTÁN...

… boldogan mentem haza, mert sokan jöttek el pénteken a zöldhalmi közösségi házba, és igazi párbeszéd alakult ki. Beszámoltam a testületi ülésen történtekről, majd beszélgettünk a kerékpárútról, a közvilágítás fejlesztéséről és az ivóvízpályázatról is.

Köszönöm, hogy eljöttetek. Bízom benne, hogy Nektek is hasznos volt a találkozó, én jól érzetem magam. Az sem tűnt fel akkor, hogy az eredetileg tervezett másfél óra helyett két és fél óráig beszélgettünk…Folytatás november 28-án, pénteken, délután: újra két helyszínen lesz fogadóóra.

Más.

A mai napon Aranypáva díjat nyert a Gyöngyvirág Népdalkör! Gratulálok Csipkó Magdolna vezetőnek és az énekkar valamennyi tagjának.

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT II. 

A képviselők egyhangú döntéssel döntöttek a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet, továbbá a vagyonrendelet módosításáról, és szintén ellenszavazat nélkül fogadták el a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló helyi rendeletet is.

Döntés született arról is, hogy a az önkormányzat újra benyújtja a „Csemő Község ivóvíz minőség

javítási és vízellátás fejlesztési programja” című pályázatát, ezúttal a KEHOP programba. Ez a pályázat már 2012-ben pozitív elbírálásban részesült a KEOP intézkedésen belül, és csak forráshiány miatt lett elutasítva.

Az önkormányzat 200 m3 mennyiségű, szociális tüzifa iránti igényéből a Belügyminisztérium 90 m3 mennyiség beszerzését engedélyezte és támogatta. A helyi rendelet értelmében a szociálisan rászorult személyek közül 70 olyan család részére tudunk természetbeni támogatásként tüzifát adni, akik a Csemői Polgármesteri Hivataltól lakásfenntartási támogatásban részesülnek és

  1. ) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásában – kiemelten a rendszeres szociális segélyben részesülők,
  2. ) a PMKH Ceglédi Járási Hivatala időskorúak járadékát folyósítja részükre,
  3. ) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősülnek.

A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok, akik a fenti feltételek közül az a.) és a c.) pontba meghatározottaknak együttesen megfelelnek.

A BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázatra 16 hallgató adta be pályázatát, a testület minden pályázatot 4.000.-Ft/hó összegben támogatott.

A decemberi testületi ülés tervezett időpontja 2014. december 16, kedd. Ezen napon tartjuk majd a közmeghallgatást is!

Havi naplóbejegyzések

loader

Aktuális...

  

... KEDVES CSEMŐIEK!            
A koronavírus járvány újra támad. Hetente többször írok lakossági tájékoztatót az aktualitásokról a települési weboldalra, illetve a saját és az önkormányzati közösségi oldalakra is. Olvasd, légy tájékozott... A "tarts távolságot" ajánlás újra aktuális!                 

... KONTÉNERES SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
2021-ben is folytatjuk a konténeres hulladékgyűjtést a külterületi településrészkeen. FEBRUÁRBAN is 4 pénteken, 4 helyszínen lesz lehetőség kommunális hulladék leadására - kizárólag csemői lakcímkártyával rendelkezők számára. Az időpontok és a helyszínek a teleplülési weboldalon olvashatóak.  
 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványhelyzetre tekintettel a polgármesteri külterületi fogadóórák - határozatlan ideig - elmaradnak. A polgármesteri hivatalban minden hétfőn 9.00 és 11.00 óra között a  fogadóórák egyelőre megmaradnak.       

 

... RENDEZVÉNYEK NÉLKÜL    
A járványhelyzetre tekintettel, elővigyázatosságból NEM SZERVEZÜNK ÉS NEM RENDEZÜNK PROGRAMOT!