2017. február 28.
VENDÉGEINK VOLTAK, LESZNEK                   

A Duna-Tisza közi Tanyagondnoki Egyesület kért és kapott helyet a Községházán arra, hogy tanyagondnoki képzést tartson összesen 4 alkalommal. Pest és Bács-kiskun megyéből érkeztek a tanulók 15-en, akiket természetesen köszöntöttünk és egy kicsit be is jártuk együtt a települést. Vendégeinknek jól érzeték magukat, a tanulók március hónapban összesen négy alkalommal jönnek oktatásra Csemőbe (és remélem viszik jó hírünket a saját településeikre…   

 

2017. február 27.
AZT HITTEM IDŐMILLIOMOS LESZEK!                   

Azt hittem, hogy ha lesz elfogadott költségvetés, ha túl leszünk a két megindítandó közbeszerzési eljáráson, ha be le adva a külterületi útpályázatunk, akkor majd szépen sorban lehet tervezni az idei rendezvényeket, ütemezni az önerős fejlesztéseket. Jut idő minden másra!
Hát, nem nagyon…
A közbeszerzésben hiánypótlásra volt szükség, a kerékpárút kapcsán tisztázó kérdést (ráadásul tervezői szakkérdést) kellett „adjuramisten” két nap alatt megválaszolni úgy, hogy több, mint 8 hónapja nem szóltak hozzánk…
A belterületi útfejlesztés kapcsán vállalkozási szerződést írtam, továbbá a műszaki ellenőr szerződését is elkészítettem.
A március 15-i szervezési előkészületek is folyamatosak, már készítjük elő a sátorfedést és a színpadot.
Lassan összeáll a május 1-i virágvásár programja is, még néhány szereplővel kell pontosítanom. Írtam felkérő és meghívó levelet Kunczéné Katikának, a Magyar Turisztikai ügynökség vezetőjének és az országgyűlési képviselőnek.
Kútfúró vállalkozóval jártam be a Templom teret, hogy adjon ajánlatot a meglévő vízrendszer átalakítására, a locsoláshoz nagyobb víznyomás elérésére. Ezt a költséget az idei évi költségvetésben terveztük.   
Egyeztettük a kollégákkal a Hétvezér tér tervezett átalakítására vonatkozó feladatokról. Ahogy korábban jeleztem, kicsit átalakítjuk a teret, új virágágyásokat és virágtartókat is kihelyezünk. Még a héten elkezdjük a munkát az óvodát takaró elöregedett tujasor kiszedésével… Sok meglepetést tartogatok…
Orisek Feri bácsival és Rubos Jánossal is egyeztettem az új 56-os emléktábla kihelyezéséről. A mesterek nagyon jól állnak, és bár csak április vége a határidő, már márciusban kihelyezésre kerülhet a táblakép. Ehhez persze az is kell, hogy a mostani, a „vágy születése” szobrot áthelyezzük az iskola előkertjébe… Jövő héten ennek is nekiállunk!
Időmilliomos vagyok!!! 

 

2017. február 23.
KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN TÖRTÉNT...                  

... hogy van nyertese a belterületi útfelújítások közbeszerzésének, mégpedig a ceglédi székhelyű ÁDI-MER 2015 Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 41.)
A bizottság megállapította, hogy az ajánlatra felkért 5 társaság közül 4 nyújtott be ajánlatot, megállapította továbbá, hogy érvénytelen ajánlat nem volt.
Az értékelés során az összességében legelőnyösebb ajánlatot az ÁDI-MER Kft tette, nettó 40.173.795.- Ft. összegben. Megállapítható volt, hogy a legjobb ár-érték arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat vállalkozási díja 3.795,- Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét, mely különbséget az önkormányzat önerőből vállalta megfizetni – így a Bíráló Bizottság javasolta a döntéshozó-polgármesternek, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményessé és kösse meg a ÁDI-MER Kft-vel a kivitelezési szerződés.
A Bíráló Bizottság döntött arról is, hogy ajánlattételi felhívást tesz közzé négy középületének felújítása, korszerűsítése tárgyában az alábbi részletezéssel:
az orvosi vizsgáló és váró helységek klimatizálása történik, hűtő-fűtő inverteres készülékekkel (1. rész), a ravatalozó felújítása (2. rész), az óvoda felújítása (3. rész) a csemői kulturális központ épületének energetikai korszerűsítése (4. rész).
A felhívást az ajánlati dokumentációval a bizottság szintén elfogadta, amely így újabb 5 társaság részére kerül megküldésre. Az ajánlattételi határidő: 2017. március 6.
Mindkét közbeszerzési eljárást az adósságmentességünk okán pályázaton nyert fejlesztési források szabályszerű felhasználása kapcsán folytatjuk le.  

 

2017. február 21.
TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT,                  

hogy a Képviselők, egyhangú szavazatával elfogadásra került Csemő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése. A költségvetési rendelet-tervezethez készített előterjesztés részletes magyarázó és indokoló résszel együtt került kiadásra és elfogadásra. Az anyag nyilvános, letölthető ide kattintva.
Két bekezdést szeretnék idézni az előterjesztésből, amely meghatározza és jellemzi is a 2017-es esztendőt:
           Az idei évben kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra a tényre is, hogy vannak beadott és beadás előtt álló pályázataink is. A pályázatok sikere esetén önerőt és a megvalósításhoz szükséges, pályázatban nem biztosított költségeket az önkormányzati költségvetésben terveznünk kell.  
          
Az idei évben kiemelt figyelmet szeretnék fordítani arra is, hogy a „Virágos Magyarországért” versenyben 20 éve érte el az I. helyezést Csemő. Az évforduló méltó megünneplése számos feladatot és költséget is jelent.   

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

 

... VIRÁGVÁSÁR     
Kellemes időben, egész nap sok mosolygó ember, rengeteg virág, 25 főzőcsapat és színpadi produkciók. Néhány pillantkép a közösségi oldalakon, bővebb képgaléria a weboldal menüjében érhető el.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. első negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁJUS hónaptól újra indulnak a külterületi fogadóórák. Május utolsó hetében a korábban volt menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!