2017. február 28.
VENDÉGEINK VOLTAK, LESZNEK                   

A Duna-Tisza közi Tanyagondnoki Egyesület kért és kapott helyet a Községházán arra, hogy tanyagondnoki képzést tartson összesen 4 alkalommal. Pest és Bács-kiskun megyéből érkeztek a tanulók 15-en, akiket természetesen köszöntöttünk és egy kicsit be is jártuk együtt a települést. Vendégeinknek jól érzeték magukat, a tanulók március hónapban összesen négy alkalommal jönnek oktatásra Csemőbe (és remélem viszik jó hírünket a saját településeikre…   

 

2017. február 27.
AZT HITTEM IDŐMILLIOMOS LESZEK!                   

Azt hittem, hogy ha lesz elfogadott költségvetés, ha túl leszünk a két megindítandó közbeszerzési eljáráson, ha be le adva a külterületi útpályázatunk, akkor majd szépen sorban lehet tervezni az idei rendezvényeket, ütemezni az önerős fejlesztéseket. Jut idő minden másra!
Hát, nem nagyon…
A közbeszerzésben hiánypótlásra volt szükség, a kerékpárút kapcsán tisztázó kérdést (ráadásul tervezői szakkérdést) kellett „adjuramisten” két nap alatt megválaszolni úgy, hogy több, mint 8 hónapja nem szóltak hozzánk…
A belterületi útfejlesztés kapcsán vállalkozási szerződést írtam, továbbá a műszaki ellenőr szerződését is elkészítettem.
A március 15-i szervezési előkészületek is folyamatosak, már készítjük elő a sátorfedést és a színpadot.
Lassan összeáll a május 1-i virágvásár programja is, még néhány szereplővel kell pontosítanom. Írtam felkérő és meghívó levelet Kunczéné Katikának, a Magyar Turisztikai ügynökség vezetőjének és az országgyűlési képviselőnek.
Kútfúró vállalkozóval jártam be a Templom teret, hogy adjon ajánlatot a meglévő vízrendszer átalakítására, a locsoláshoz nagyobb víznyomás elérésére. Ezt a költséget az idei évi költségvetésben terveztük.   
Egyeztettük a kollégákkal a Hétvezér tér tervezett átalakítására vonatkozó feladatokról. Ahogy korábban jeleztem, kicsit átalakítjuk a teret, új virágágyásokat és virágtartókat is kihelyezünk. Még a héten elkezdjük a munkát az óvodát takaró elöregedett tujasor kiszedésével… Sok meglepetést tartogatok…
Orisek Feri bácsival és Rubos Jánossal is egyeztettem az új 56-os emléktábla kihelyezéséről. A mesterek nagyon jól állnak, és bár csak április vége a határidő, már márciusban kihelyezésre kerülhet a táblakép. Ehhez persze az is kell, hogy a mostani, a „vágy születése” szobrot áthelyezzük az iskola előkertjébe… Jövő héten ennek is nekiállunk!
Időmilliomos vagyok!!! 

 

2017. február 23.
KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN TÖRTÉNT...                  

... hogy van nyertese a belterületi útfelújítások közbeszerzésének, mégpedig a ceglédi székhelyű ÁDI-MER 2015 Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 41.)
A bizottság megállapította, hogy az ajánlatra felkért 5 társaság közül 4 nyújtott be ajánlatot, megállapította továbbá, hogy érvénytelen ajánlat nem volt.
Az értékelés során az összességében legelőnyösebb ajánlatot az ÁDI-MER Kft tette, nettó 40.173.795.- Ft. összegben. Megállapítható volt, hogy a legjobb ár-érték arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat vállalkozási díja 3.795,- Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét, mely különbséget az önkormányzat önerőből vállalta megfizetni – így a Bíráló Bizottság javasolta a döntéshozó-polgármesternek, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményessé és kösse meg a ÁDI-MER Kft-vel a kivitelezési szerződés.
A Bíráló Bizottság döntött arról is, hogy ajánlattételi felhívást tesz közzé négy középületének felújítása, korszerűsítése tárgyában az alábbi részletezéssel:
az orvosi vizsgáló és váró helységek klimatizálása történik, hűtő-fűtő inverteres készülékekkel (1. rész), a ravatalozó felújítása (2. rész), az óvoda felújítása (3. rész) a csemői kulturális központ épületének energetikai korszerűsítése (4. rész).
A felhívást az ajánlati dokumentációval a bizottság szintén elfogadta, amely így újabb 5 társaság részére kerül megküldésre. Az ajánlattételi határidő: 2017. március 6.
Mindkét közbeszerzési eljárást az adósságmentességünk okán pályázaton nyert fejlesztési források szabályszerű felhasználása kapcsán folytatjuk le.  

 

2017. február 21.
TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT,                  

hogy a Képviselők, egyhangú szavazatával elfogadásra került Csemő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése. A költségvetési rendelet-tervezethez készített előterjesztés részletes magyarázó és indokoló résszel együtt került kiadásra és elfogadásra. Az anyag nyilvános, letölthető ide kattintva.
Két bekezdést szeretnék idézni az előterjesztésből, amely meghatározza és jellemzi is a 2017-es esztendőt:
           Az idei évben kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra a tényre is, hogy vannak beadott és beadás előtt álló pályázataink is. A pályázatok sikere esetén önerőt és a megvalósításhoz szükséges, pályázatban nem biztosított költségeket az önkormányzati költségvetésben terveznünk kell.  
          
Az idei évben kiemelt figyelmet szeretnék fordítani arra is, hogy a „Virágos Magyarországért” versenyben 20 éve érte el az I. helyezést Csemő. Az évforduló méltó megünneplése számos feladatot és költséget is jelent.   

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT CSEMŐ! 
2022-ben kettős jubileumot ünneplünk. 70 évvel ezelőtt alapították és jött létre önálló településként Csemő, továbbá 25 évvel ezelőtt lett első alkalommal a Magyarország legvirágosabb faluja kitüntető cím birtokosa.  

 

... NEMZETI VÁGTA - DÖNTŐ    
OKTÓBER 1-én és 2-án a budapesti Hősök terén immár 15. alkalommal rendezik meg a lovas hagyományok ünnepét. Az idei évben 60 felnőtt és 30 gyermek vágtat majd a versenyben. Csemőt Gamine JAg nyerében Petrik Tamás, a kishuszárok között Sárkény nevű póniját lovagolva Szerencsés Szandra képviseli. Az eseményről a közösségi oldalakon folyamatos tájékoztatást adunk. 

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy SZEPTEMBER utolsó hetében a három külterületi helyszínene a polgármesteri fogadóórák meg lesznek tartva. 26-án a zöldhalmi közösségi házban, 28-án a 12. sz. boltnál és 29-én a hantzházi boltnál 15 és 16 óra között várom a Kedves Érdeklődőket. Továbbá a minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!