2018. február 26. 
MEGÉRI TANULNI - ösztöndíjpályázat          

Nagyon örülök, hogy ekkora sikere van a kezdeményezésnek!
A felsőoktatásban részt vevő csemőieket a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében évek óta támogatja az önkormányzat és az idei évtől a támogatottak köre bővül az általános és középiskolásokkal.  
Köszönöm az általános iskola pedagógusainak, hogy komolyan vették a feladatot és kidolgozták azt az értékelési rendszert, melynek alapján kiválasztásra kerültek az első kisiskolás díjazottak.  És köszönöm annak a 19 csemői középiskolásnak a jelentkezését is, akik közül a 2018/2019-es tanév első félévi eredményei alapján 9 főt részesít az önkormányzat ösztöndíjban, 5 hónapon keresztül, 10.000.-Ft értékben.  
Őszintén remélem, hogy minden iskolás számára motivációt jelent a pénzbeli elismerés, azok számára a kik most megkapták, és azok számára is, akik közel voltak ahhoz, hogy elismerésben részesüljenek.  

 

2018. február 22. 
HIÁNYPÓTLÁST KAPTUNK         

A Magyar Államkincstártól – az adósságmentességünk okán megvalósított fejlesztések 2. ütemének beadott elszámolása kapcsán. Tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy vártuk. Tartalmát illetően teljesíthető igazolásokat, nyilatkozatokat, számszaki összevetéseket kér, tehát simán teljesíthető. 
Az egyetlen dolog, ami miatt nem lehetek biztos abban, hogy ez egy fordulós játék lesz, az az ügyintéző személye…
Ugyanazt a hölgyet „kaptuk”, akivel már az az adósságmentes 1.0 pályázatnál ütköznöm kellett. Akkor többször nekifutottam, hogy megmagyarázzam, hogy a gyermekélelmezés feltételeinek javítása Csemőben a főzőkonyhára vonatkozhat, ami az iskola épületében van, különálló egységként. Iskola nem támogatható – volt a válasz. Nem sikerült meggyőznöm akkor, a konyhafejlesztéssel nem az iskolát támogatnánk. Közel 500 gyermekünk vesz részt a közétkeztetésben, akik számára – minő meglepő – a főzőkonyhán főznek….
Akkor nem sikerült meggyőznöm, ezért izgulok egy kicsit a mostani elszámolás kapcsán. Mondjuk annyi előnyünk most van, hogy a pénzt már megkaptuk, a fejlesztéseket elvégeztük – így olyan nagy kárt nem tesz bennünk, hogy ebben az évben még levelezünk ez ügyben….          

 

2018. február 21. 
A TÁRSULÁSI TANÁCS IS ELFOGADTA A KÖLTSÉGVETÉSÉT         

Elfogadta a 2018-es évre szóló költségvetését a Többcélú Kistérségi Társulás is. A társulás Cegléd központtal működik, és a térségben lévő három város (Cegléd, Albertirsa, Abony) mellett 11 kistelepülés, köztük Csemő is tagja. Településünk tekintetében a társulás látja el a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat. 
627.674.718 forintos bevételi ás a kiadási főösszeggel fogadta el a Többcélú Kistérségi Társulás a 2018-es évről szóló költségvetést, mely összeg 22 millió forinttal több, mint az előző évben.
A társulás működéséhez bepótlásra is szükség van, a szociális intézményrendszer működtetéséhez Cegléd és Abony városa vonatkozásában. Csemő Község Önkormányzatának a társulási működés tekintetében bepótlási kötelezettsége nincs.
Beruházásokat, felújításokat, egyéb felhalmozás célú kiadásokat 2018-ban, ahogy a korábbi években sem tervez a társulás.

 

2018. február 20. 
KÖLTSÉGVETÉS 2018.         

Egyhangú döntéssel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a Képviselő-testület Csemő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését.
A főösszeg, bevételi és kiadási oldalon is: 540.100.433.-Ft.
Az elmúlt évekkel egyezően, a 2018. évben sem változnak a megfogalmazott költségvetési alapelvek, amelyek a következők: takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása, tudatos településüzemeltetés és fejlesztés, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el: a civil szervezetek támogatását, az első lakáshoz jutók támogatását, a Csemői Hírmondó havilap működtetését, a települési internetes és internetes közösségi oldal működtetését, a piac fenntartását.
A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásán túl - korábbi évek gyakorlatának megfelelően és a pénzügyi lehetőségeink figyelembe vételével - önerőből is tervezünk, közel 50 millió forint összegben településfejlesztési feladatokat elvégezni.

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

 

... VIRÁGVÁSÁR     
Kellemes időben, egész nap sok mosolygó ember, rengeteg virág, 25 főzőcsapat és színpadi produkciók. Néhány pillantkép a közösségi oldalakon, bővebb képgaléria a weboldal menüjében érhető el.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. első negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁJUS hónaptól újra indulnak a külterületi fogadóórák. Május utolsó hetében a korábban volt menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!