2018. április 27.   
ÚJABB PÁLYÁZATOT ADTUNK BE                

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az idei évben is pályázatot hirdet önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra – az iskolai sportudvar pályájának (2713 Csemő, Szt., István u. 32-34., belterület 175 hrsz.) felújítására.
Az iskolai sportudvart közel 10 éve újította fel önerőből az önkormányzat. Az azóta eltelt időben semmiféle felújítás nem történt, a burkolat magán viseli az idő nyomát, több helyen berepedezett, megkopott.
A pálya állapotfelmérése megtörtént, jelenleg a tervezői költségbecslés és a műszaki leírás alapján a kivitelezés összköltsége 20.323.251.- Ft, melyből az igényelhető támogatás 17.254.440.-Ft. A fejlesztéshez szükséges önerő 3.068.881.-Ft, amelyet az önkormányzat a 2018. évi költségvetési tartalékából biztosítani vállal.
Két hónapon belül várható döntés a pályázat sorsát illetően. Imára….

 

2018. április 26.   
GRÓFNŐ                

Komolyan mondom, hogy lassan elfogy a tudományom, s bezárul minden kör.  
Rendszeres olvasóim tudják, hogy ki a grófnő, és meg fogják érteni ezt a bejegyzést, akik nem – azoktól ezúton is elnézést kérek…
Előzményként annyit, hogy miután a grófkisasszony viselkedése a hivatalban, magánszemélyeknél és a közösségi rendezvényeken is elviselhetetlenné vált, szakmai konzíliumot kértem a rendőrkapitánytól és a vezető ügyésztől annak érdekében, hogy segítsenek orvoshoz juttatni a betegségtudat nélküli beteg lányt.
Akkor azt a tanácsot kaptam, hogy tegyünk minél többen magánindítványos feljelentést – megtettük. A nyomozást elrendelték, majd egy év múlva jött az értesítés az ügyészségtől, hogy megszüntették az eljárást, mert a gyanúsított kóros elmeállapotú – így nem büntethető.
Gratulálok! Ezt ugattam másfél évvel korábban, hogy kóros elmeállapotú…
Természetesen megpanaszoltam a megszüntető végzést, és nagy tisztelttel kérdeztem az ügyészségi jogtudorokat, hogy hogyan kell akkor helyesen viselkedni, amikor a célszemély áriákat énekelve táncol fel- és alá a hivatali folyosón, áriákat énekelve, kezében a megszüntető irattal és két levegővétel között azt üvölti, hogy nem büntethető, kértem továbbá, hogy helyezzék gondnokság alá azon szakvélemény alapján, ami megállapította a kóros elmeállapotát.     
Nos, ma megkaptam a panaszra a választ. Ezt olvasd, idézem: „… a régóta konzekvens joggyakorlat szerint az elmebetegség fennállása sem indokolja önmagában a gondnokság alá helyezést.”
Érted? A kérdésemre válasz nincs, a kérésem elutasítva.
Hányingerem van a grófnőtől is, de most jobban a Pest Megyei Főügyészségtől… Ráléptem egy útra, és már nem hagyom, hogy intézkedés és válasz nélkül ilyen nevetséges indokkal ki lehessen bújni minden intézkedési kötelezettség alól! Csak legyen egy  kis időm…

 

2018. április 24.   
KONYHAPÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁS - RENDBEN!                

Nem tegnap kezdtük a projektet és az elszámolást sem.
2015-ben adtunk be pályázatot az iskolai főzőkonyha korszerűsítésére: „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” jogcímen.
2016. tavaszán lefolytattuk a közbeszerzést, április 1-én megkötöttük a vállalkozóval a kivitelezési szerződést, augusztus 31-én megkezdődött a műszaki átadás-átvétel. Szeptember 1-én, az iskolakezdettel újraindult a főzés a felújított konyhán.
Az elszámolást 2016. decemberében benyújtottuk, 2017 őszén (!) jött hiánypótlási felhívás, melyet 8 napon belül teljesítettünk. Ezt követően sokáig, egészen a mai napig néma csend – ma pedig érkezett egy pecsétes levél a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért Felelős Államtitkárától, mely szerint a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást tudomásul veszik. A támogatás összeget 22.043.134.-Ft-ban fogadták el, a támogatásból fel nem használt 46.383.-Ft-ot kérik visszautalni.
Mi egyébként az elszámolást már úgy nyújtottuk be, hogy a fel nem használt támogatási összeget vissza is utaltuk – úgyhogy ezt a pályázatot is lezárhatjuk, mehetnek a dokumentumok az irattárba.         

 

2018. április 22.   
MI SZEDTÜK                

Túl vagyunk a tavaszi szemétgyűjtési társadalmi munkán, összességében nagyon sok pozitívummal.
Az első és legfontosabb, hogy kevesebb szemetet találtunk az utak és dűlők mentén, mint tavaly, vagy akár tavalyelőtt. Ez számomra azt bizonyítja, hogy van értelme a munkánknak.
A második és ugyanilyen fontos, hogy nagyon sok iskolás gyermek vett részt az akciókban, külön boldogság, hogy több olyan tanuló is volt, aki mindhárom alkalommal jelen volt és szedte a szemetet.
Magam is sokat gondolkodtam az elmúlt néhány napban azon, hogy most jött el az idő arra, hogy újragondoljuk a külterületi szemétszállítás megszervezését. A tavaszi lomtalanítás tapasztalata is az, hogy az emberek nem lomokat, hanem a háztartási, kommunális hulladékot szállítatják el a lomok helyett.
Két éve tettem kísérletet arra, hogy felmérjem a külterületi lakossági igényt a szemétszállításra, akkor bántóan kevesen, összesen 7 fő jelezte, hogy igénybe kívánja venni a szolgáltatást és hajlandó fizetni érte. A hulladékgyűjtés belterületen kötelező közszolgáltatás, itt heti egy nap van is szemétszállítás.
Ha őszinte akarok lenni, akkor azt írom, hogy havonta egy-egy érdeklődő azóta is volt-van, de az érdeklődés, a lelkesedés azonnal alábbhagy, amikor arra terelődik a szó, hogy a szolgáltatásért fizetni kell. Ingyenesen nem is tudjuk, de nem is akarjuk biztosítani azt, amiért a belterületieknek fizetni kell, igaz, nem az önkormányzatnak, hanem a nemzeti közszolgáltatónak.
Azt viszont kivitelezhetőnek látom, hogy a havi egy alkalommal a külterület különböző részein, előre meghatározott időpontban megjelenik a szállítójármű, és pl. 3 zsák szemetet x forintért átvesz és elszállít. Megpróbálom összeszervezni a szereplőket (Hírös Kft, Dtkh Kft, Oldal Bt) és legalább 3 hónap próbával tesztelni ezt a verziót.
Most, amikor láttam, hogy egyre többen szedik a külterületi részeken maguk előtt a szemetet, és egyre többen jönnek társadalmi munkában is szemetet szedni; úgy érzem, hogy újra és egy újabb lehetőséget kell teremteni arra, hogy legálisan megszabadulhassanak a külterületiek a szemetüktől.        

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... AKTÍV SZEPTEMBER      
Minden hétvégére jut program az év kilencedik hónapjában. Az első szombaton a 20. Jawa fesztivál csemői megállójával indul a hónap, a második szombat a hagyomány szüreti fesztiválé. Szeptember 15-én Ladányi emléknap a költő házánál, 23-án, szombaton családi sport- és kerékpáros nap a Sportcentrumban. Az utolsó hétvégén a lovasainkért izgulhatunk, hiszen 30-án és elsején rendezik a Nemzeti Vágta országos döntőjét. A részletes programok a települési weboldalon elérhetőek.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. második negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy SZEPTEMBER hónapban is lesznek külterületi fogadóórák. A hónap utolsó hetében a korábbi menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!