2019. február 26.            
TESTÜLETI ÜLÉST TARTOTTUNK          

Elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét, bevételi és kiadási oldalán 585.111.264 Ft-os főösszeggel. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete a tervezés alapvető kritériumainak betartásával – miszerint működési hiány nem tervezhető, továbbá az önkéntes feladatok felvállalása nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatokat - a változó jogszabályi környezetnek megfelelően, és az intézményhálózat feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításával készült. A költségvetési rendelet-tervezetet valamennyi bizottság tárgyalta a testületi ülés előtt. 2019-ben is önkormányzatunk gazdálkodását a következő célkitűzések határozzák meg, összhangban a 2014-2019. időszakra vonatkozó Gazdasági Programmal: az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, Csemő további fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése, illetve a megkezdett beruházások folytatása, befejezése. Fenntartva és megismételve az idei évi költségvetési koncepcióban elfogadottakat megerősítem, hogy a gazdasági helyzetünk stabil, ami lehetővé teszi azt, hogy saját erőből is gondolkodhassunk fejlesztésekben. Módosult és új szövegezéssel került elfogadásra a mini bölcsődei ellátásról és a fizetendő gondozási személyi térítési és étkezési térítési díjról szóló helyi rendelet. Döntött a Képviselő-testület a csemői ÖKO-Centrum udvari építési munkáira beérkezett ajánlatokról. A kivitelezési munkákra a Pannon Park Forest Kft-vel köt vállalkozási szerződést, melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert. A Képviselő-testület a döntéseit vita nélkül, egyhangú szavazással hozta.

 

2019. február 22.            
SZELLŐ IMRE KIÜTÉSSEL GYŐZÖTT!         

23. mérkőzésén is megőrizte hibátlan mérlegét Imi! Cirkálósúlyban a WBO világranglista második helyén álló Szellő Imre már a második menetben kiütéssel győzött a Németországban élő, 32 győzelemmel rendelkező szlovén Denis Simcic ellen.
Imponáló magabiztossággal lépett fel Imi - s üzent ezzel a világnak, hogy készen áll a címmérkőzésre!
A menedzsment most már azon dolgozik, hogy hazánk legmagasabban rangsorolt profi ökölvívója legközelebb már világbajnoki kvalifikációs mérkőzésen bizonyíthasson!
GRATULÁLUNK BAJNOK!
SZÉP VOLT IMI!

 

2019. február 20.            
BEFOGADÓ NYILATKOZAT ÉRKEZETT         

Megérkezett a bölcsődei pályázat befogadásáról szóló írásbeli értesítés. Mi fog most történni?
Azt tudom írni, amit a pályázati kiírás tartalmaz: a befogadott pályázatok formai értékelését az Igazgatóság végzi a pályázat benyújtását követő 15 munkanapon belül. Ha a befogadott pályázatot a Pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok hiánypótlás útján kijavíthatók, úgy egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiánypótlására. A hiánypótlás a felülvizsgálat határidejébe beleszámít. A hiánypótlás határidejét az Igazgatóság saját hatáskörben a felterjesztés határidejére figyelemmel állapítja meg. Az Igazgatóság a papír alapon beérkezett pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb a beérkezésüktől számított 30 napon belül terjeszti fel a miniszter részére.
A befogadott pályázatokról a tartalmi értékelés és a pályázók egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembe vétele alapján a miniszter dönt.
Na, ez még egy fontos szempont lehet, lévén Csemőnek nagyon alacsony az adóerő-képessége, amely jelen pályázat esetén nagyban növeli az esélyeinket! Így legyen!  

 

2019. február 18.            
TELEPÜLÉSSZERKEZETI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA           

Lakossági fórumot hirdettünk a mai napra.
A „napirend” a készülő településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat partnerségi (lakossági) véleményezése volt. Illetve lett volna, ha lett volna lakossági érdeklődés. A felhívásra 3-an jelentek meg…
A véleményezési eljárásban megismerhető dokumentumokat a képviselő-testület fogja jóváhagyni véglegesített tartalommal.
Nem az a bajom, hogy három fő jelent meg - a baj abból lesz, amikor az elfogadást követően jönnek a „népek”, hogy miért nem lehet itt vagy ott építeni, bővíteni. 3 éve zajlik a felülvizsgálati eljárás. Minden fél évben volt valamilyen fórum, bemutató, ötletbörze – minimális lakossági érdeklődéssel. Pedig a lehetőség adott, csak élni kell(ene) vele!  Ilyenkor az jut eszembe, hogy az interneten „vitatkozunk”, hogy volt-e sózva a Petőfi út, és persze mindenkinek van véleménye, miközben olyan stratégiai kérdések, mint a jövőkép, vagy a helyi építési szabályzat kapcsán pedig néma csönd van a neten és a fórumon is…
Személyes véleményem egyébként az, hogy megérte évekig dolgozni ezeken a szakmai anyagokon. Sikerülni fog egy teljesen új alapokon nyugvó és valós állapotokat is kezelő olyan szabályozást elfogadnunk, amely persze utólagosan sok kritikát fog kapni azoktól, akik most és korábban is csöndben voltak…

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... AKTÍV SZEPTEMBER      
Minden hétvégére jut program az év kilencedik hónapjában. Az első szombaton a 20. Jawa fesztivál csemői megállójával indul a hónap, a második szombat a hagyomány szüreti fesztiválé. Szeptember 15-én Ladányi emléknap a költő házánál, 23-án, szombaton családi sport- és kerékpáros nap a Sportcentrumban. Az utolsó hétvégén a lovasainkért izgulhatunk, hiszen 30-án és elsején rendezik a Nemzeti Vágta országos döntőjét. A részletes programok a települési weboldalon elérhetőek.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. második negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy SZEPTEMBER hónapban is lesznek külterületi fogadóórák. A hónap utolsó hetében a korábbi menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!