2019. május 30.             
ELKÜLDTÜK AZ ANGOL NYELVŰ VERSENYANYAGUNKAT           

Az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében minden induló település egy 24 oldalas szakmai anyagot (portfóliót) készít a zsűrinapra.  
Időben elkezdtük, mégis kicsit izgulnom is kellett, hogy időben elkészüljünk. Először a 10 tematikus témának megfelelő magyar anyag készült el, majd ehhez a képi anyag összeválogatása történt meg. A nemzetközi verseny magyar zsűritagjai vállalták az anyag lektorálását, majd következhetett a fordítás és a fordítás lektorálása, majd utolsó fázisként a nyomdai előkészítés.
Ennek a munkának értünk most a végére, agy nappal a határidő előtt elküldtük az elektronikus formátumot a nemzetközi zsűri titkárságára.       
Bár ez egy szakmai anyag, a sok képpel szerintem elég olvasmányosra sikerült, úgyhogy a júliusi Csemői Hírmondó mellé minden háztartásba eljuttatjuk a magyar nyelvű portfóliót ajándékba.   

 

2019. május 28.             
ÉRDEKES...          

Néhány év óta van lehetőség arra, hogy a 16 év feletti nappali tagozatos diákok egy hónapot dolgozhassanak – természetesen bér fejében. Az elmúlt években a járási munkaügyi osztály úgy küldte a jelentkezésre felhívást, hogy két-három nap állt a tanulók rendelkezésére, hogy eldöntsék, akarnak-e nyáron könnyű fizikai munkával pénzt keresni.  Az idei évig mindig csak a neten és a közösségi oldalakon tudtuk a lehetőséget hirdetni. Volt olyan év, amikor a túljelentkezések okán sorsolnunk kellett, mert nem találtuk más módját annak, hogy kiválasszuk a szerencséseket.  
Azt most hagyjuk, hogy egy júliusi vagy augusztusi foglalkoztatást miért kell áprilisban elkezdeni szervezni és miért várjuk, hogy bárki megmondja, hogy mit fog csinálni mondjuk augusztusban.
Az idei esztendőben nagyon időben jött a felhívás, olyannyira, hogy még a Csemői Hírmondóban is hirdetni tudtuk a lehetőséget, természetesen az internetes megjelenés mellett.
Csak a jelentkezők nem jöttek…
Összesen 2 fő jelezte, hogy dolgozna.
Tudom, hogy nem fizet sokat az állam, de ez is egy lehetőség volt, ezúttal azok számára, akik önálló jövedelemmel nem rendelkeznek.

 

2019. május 26.             
GYERMEKNAP           

Egész héten tré idő volt, izgultam rendesen, hogy az idei évre tervezett „csökkentett üzemmódú” óvodai gyermeknap egyáltalán megrendezésre kerülhet-e. Az égiek megkegyelmeztek nekünk, mert május utolsó vasárnapjára verőfényes napsütést kaptunk.
Az idei évben nem községi gyermeknapot szerveztünk, „csak” intézményi program volt az oviban. 2019-ben koncentráljuk az erőinket a virágos versenyre, így a virágvásárt és virágünnepet szervezzük csak önkormányzati szinten, de természetesen partnerek vagyunk az intézményeknek és a civil szervezeteknek abban, hogy saját rendezvényeket szervezzenek.     
Boldog vagyok, hogy sikerült mindent úgy megvalósítani, ahogy elterveztük. Sok mosolygó gyermeket láttam egész délelőtt - örültek a sok játéknak, feladatnak, a műsornak, és sikere volt az ajándéknak is. Az óvoda pedagógusai a gyermeknapon köszönték meg azoknak a szülőknek az egész évi támogatását, munkáját, akik segítették az eredményes nevelői munkát.      
Szép nap volt.  

 

2019. május 22.             
ELKÉSZÜLT A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET-TERVEZET          

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 161-162.§-a – a költségvetés tervezésének, az önkormányzatok gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről – értelmében az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Ezzel zárul az előző gazdasági év.
Sikeres évet zártunk! Az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesülése a következők szerint alakult: BEVÉTELEK teljesítése 905.450.774.-Ft, a KIADÁSOK teljesítése 788.407.408.-Ft, az az Önkormányzat 2018. december 31-i pénzkészlete 124.816.110.-Ft.
A zárszámadási rendelet-tervezete mellé készített előterjesztéshez összesen 11 melléklet készült, táblázatos formában.
Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt költségvetési év sem a pihenés, és „csak” a kötelező feladataink végrehajtásának éve volt. A sok feladat, esemény, rendezvény, beruházás ellenére az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda 2018. évi pénzügyi helyzete az év alatt mindvégig stabil volt, a kiadásokat teljesíteni tudtuk a bevételek beérkezésének ütemében, a beruházások finanszírozása is határidőre megtörtént.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja május 27-én, majd az elfogadásról a Képviselő-testület május 28-i ülésén szavaz.    

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... SZIA NOVEMBER      
Hááát, eljött csemői polgármesterként az utolsó hónapom...
Ez az én döntésem volt, hogy így legyen.  
Ha emlékeztek, 2014-ben is azt mondtam, hogy a hiteles működési idő maximum egy plusz egy ciklus. 10 év ebben a felgyorsult világban elégségesnek kell lennie arra, hogy alkothassunk, de arra is elég, hogy hitelességem megmaradjon. Én úgy érzem, hogy mindkét dolog teljesült.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Ugyabban a cikkben össezgyűjtötem a korábbi évek beszámolóit. Érdemes visszaolvasni. Olvasd, legyél tájékozott!    

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy NOVEMBER hónapban nem lesznek külterületi fogadóórák. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!