2020. szeptember 28.                
SZOCIÁLIS TÜZIFA 2020. 

A mai napon megérkezett az Támogatói Okirat, mely tanúsítja, hogy az önkormányzatok 2020. évi szociális támogatásáról szóló belügyminiszteri döntés alapján 363 erdei köbméter mennyiségű tűzifa beszerzéséhez nyertünk 6.915.150.-Ft támogatást.
Soha korábban ekkora mennyiség beszerzésére nem nyertünk támogatást. Minden évben a maximumra pályázunk, és eddig a legtöbb fa, amit nyertünk az is csak fele mennyisége volt az ideinek.  
Ezúton is tájékoztatlak Benneteket, hogy erre a támogatásra igénylőlap benyújtásával lehet jelentkezni – és ez az igénylés nem összekeverendő a települési támogatással, azon belül a fűtési támogatással…  
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a novemberi Csemői Hírmondóban felhívást és igénylőlapot fogunk megjelentetni, aminek töltésével és leadásával lehet majd igényt jelezni. 

 

2020. szeptember 25.                
RÉG ÖRÜLTEM ENNYIRE KORLÁTOZÁSNAK  

Egy rövid szakaszon megújul a Szent István út burkolata.  
A Magyar Közút területileg illetékes üzemmérnökségéről telefonáltak, hogy egy pályázati eredmények köszönhetően megújulhat a Ceglédi út egy rövid belterületi szakasza és az Ereklyési úti kereszteződés egy része is.
Éppen a napokban olvastam a megyei közgyűlés anyagai között, hogy a megye 2.650 km-es úthálózata mintegy 40%-ban felújításra szorul. Ez több, mint 1000 kilométer… A 2020. évben a tervezett felújítások hossza a támogatási források terhére nagyjából 18,0 km.
Komolyan mondom, hogy jól esett, hogy ebből a 18 kilométernyi részből Csemő is kaphatott!  Megvárom a kivitelezést és írni fogok a Magyar Közútnak egy köszönőlevelet.    
Más!
Növeli az elégedettségemet, hogy már folyik a csobogó a központi rendelő előtti területen…

 

2020. szeptember 24.                
TESTÜLETI ÜLÉSRE KÉSZÜLÜNK 

Összesen 10 napirend szerepel - a munkaterv szerinti – szeptemberi testületi ülés meghívójában. Meglepetés nincs a napirendek között, az viszont új eleme, hogy mostantól – képviselői kérésre – nem keddi, hanem szerdai napokon ülésezik a testület.
Arról már korábban írtam, hogy a féléves beszámoló alapján a tartalékunk csökkenést mutat. Elmaradtak az elvonások kapcsán bevételeink és a tavaszi pandémiás védekezés is csökkentette a pénzeszközeinket. Éppen ezért örülök annak, hogy ki tudjuk írni a „Csemői Fészek” program idei évi jelentkezését is, ahogy a BURSA ösztöndíjpályázathoz is csatlakozási javaslatot tudok előterjeszteni.  
Nagyon fontos nekem, hogy az évek alatt kialakított szociális és ellátórendszert a vírushelyzet közepette is működtetni tudjuk. Boldogság volt, hogy augusztus végén a beiskolázási támogatást is ki tudtuk fizetni. Hiszem, hogy a kiszámíthatóságot értékeli a lakosság. Nem azt várom, hogy hálálkodjanak, köszönjék – csak jusson eszükbe akkor, amikor kommentben arról írnak, hogy milyen sz.r itt élni…  
Természetesen a települési weboldalon az összes napirend előterjesztése letölthető.  

 

2020. szeptember 21.                
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ  

Kialakult gyakorlata van már annak, hogy bár jogszabályi kötelezés nincs, a hivatal mégis elkészíti az önkormányzat és intézményei első féléves működésének gazdasági beszámolóját. Nincs ez másként ebben a rendkívüli évben sem.
A beszámoló elkészült és összességében időarányos teljesítéseket mutat. A költségvetés tervezésekor még nem tudtuk, hogy ilyen „rendkívüli” évnek nézünk elébe.
A COVID járvány okozta veszélyhelyzeti állapot és az ezzel kapcsolatos központi és helyi intézkedések következtében újra kellett gondolni a költségvetést. A gépjárműadó 40%-ának elvonása, az iparűzési adó csökkenése a gazdasági visszaesés miatt, nagy érvágást jelentenek az önkormányzatnak, melynek hatását nemcsak ebben az évben, de az elkövetkező években is érezzük majd, hiszen a jövő évi központi költségvetésről szóló jogszabályban is az szerepel, hogy a teljes gépjárműadó a központi költségvetést illeti meg, továbbá az ez évi gazdasági hanyatlás az iparűzési adóra leginkább 2021-ben lesz kihatással.
A részletes számok egy szöveges előterjesztés formájában – nyilvános. Az előterjesztés napokon belül letölthető a települési weboldalról, a testületi meghívó anyagai között.  
A tervezetet a Képviselő-testület a 2020-. szeptember 30-i ülésén tárgyalja.

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁRCIUS hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!