2020. december 30.                  
HÁT, EZÉRT...

Két nappal ezelőtt „sírtam” kicsit, hogy milyen jó lett volna legalább a mini bölcsi támogatása ügyében engedélyező választ kapni még az ünnepek előtt a Pénzügyminisztériumból.
Mára azt is tudom, hogy miért nem érkezett semmi.
Bár még a hónap elején beadtuk – előre egyeztetve a szükséges szakmai tartalmat - a kérelmünket elektronikusan, majd december 8-án jött egy email, hogy szíveskedjünk postai úton is megküldeni az összes mellékletet lehitelesítve.
Azóta, egészen a mai napig semmi hírünk nem volt a kérelmünk sorsáról. Ma felhívott az ügyintéző, hogy miért nem teljesítettük a megkeresést, nem küldtünk postán semmit.
Természetesen azonnal elküldtem neki a postai feladás igazolását, sőt az étvétel igazolását is - december 11-én átvették a nem is vékony anyagot, lévén, csak talpas nagyalakú borítékba fért bele a teljes dokumentáció. Ezek után már az ügyintéző is megtalálta, hurrrrá!    
Csak azt nem értem, hogy eddig nem is keresték? Nem gondolták, hogy miután én kérek, így teljesítem a kérelem elbírálásához kért adatszolgáltatást?
Ezzel az is eldőlt, hogy még januárra is necces lesz, hogy választ kapjunk…  

 

2020. december 28.                  
HÁT, KIMARADTUNK...

... a Jézuska idén nem hozott az önkormányzatnak pénzügyi segítséget. 
A karácsony előtti pár napban összesen nyolc Magyar Közlöny jelent meg és én, mint egy őrült folyamatosan frissítettem a tartalmat és kerestem magunkat a listában. 
Hogy mit vártam? 
Két dologban is reménykedtem: az egyik a mini bölcsi kapcsán kiegészítő pénzügyi segítség. Erre vonatkozó kérelmünket benyújtottuk a Pénzügyminisztériumba. 
Az már korábban is félelmünk volt, hogy az idő előrehaladtával a 2017-ben készített és 2018-ban benyújtott költségvetés nem lesz elégséges egy évekkel későbbi, esetünkben 2021-es kivitelezéshez, továbbá azt is tudtuk, hogy pályázati siker esetén lesznek olyan többlet-költségek, mint pl. a háromfázisú áram lekötése, vagy a kiviteli tervek elkészítésének költsége – amelyek nem voltak a pályázatban tervezhetők, de szükséges kiadások.   A fentiek alapján Csemő Község Önkormányzata képviseletében a Bölcsőde fejlesztési program a Támogató Okirat módosítását kezdeményeztem a projekt költségvetési tervének módosítása, a projekt megvalósításához szükséges támogatás és saját forrás növelése a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménye, a megkötött szolgáltatási szerződések alapján. Kérelmeztük a Támogató Okiratban szereplő támogatási összeg növelését 6.400.000 Ft-tal, amely növekmény az eredeti támogatási összeg 8,53 %-a. Azt reméltem, hogy a karácsonyra megjöhet a pozitív tartalmú válasz.  
A másik pedig az örök téma: a kerékpárút megvalósításának ügye… 
Erről írtam november 13-i bejegyzésemben is – és őszintén reméltem, hogy telefonok, a megkeresések eredménye egy támogató határozat formájában karácsonyra a települési fája alá kerülhet.
Ez sem így lett. 
Van még néhány nap az évből, hátha… 
Hátha nem kell újra megállapítanom azt, hogy minden pofára megy…

 

2020. december 23.                  
ÚJ TETŐ ALATT AZ EGÉSZSÉGHÁZ   

A relatív kedvező időjárásnak köszönhetően az elmúlt napokban folyamatosan dolgoztak a mesterek a központi rendelő gyermekorvosi épületrészének felújításán. Festők, burkolók, ácsok, bádogos váltották egymást, hogy a mai napra elmondhassuk az építészeti folyamat befejeződik.
Vannak még „szépészeti” és gépészeti feladatok: a két ünnep között érkeznek a könyöklők, illetve a vállalkozóval történt egyeztetés után a külső falak végső színezését is csak akkor fogjuk elvégezni, ha tartósan plusz 10 fokot mutat legalább a hőmérő. Akkor kerülnek fel a feliratok és az épületet díszítő domborművek is.
Gépészetileg a napelemek felszerelése és a bekötése maradt még el, de ehhez ugye kellett a tető…  
Én is ismerem a mondást, hogy: nyugtával dicsérjük a napot – én mégis köszönöm a mestereknek azt, hogy ma itt tartunk.  

 

2020. december 21.                  
A FOGORVOSI PRAXISRÓL   

Dr. Dombi Csaba fogorvos jelezte, hogy részére a nyugállományú státusz megállapításra került – és nem kíván nyugdíjasként tovább dolgozni. Az ősszel megállapodást kötöttünk, melynek két lényeges tartalmi eleme volt:
1., 2020. december 31-ig a doktor úr (amellett, hogy ellátja a folyamatosság érdekében a fogászati alapellátási feladatokat) rendelkezik a praxis joggal, azt szabadon értékesítheti.
2., Szintén a folyamatos betegellátás biztosítás érdekében a rendelő berendezési és felszerelési tárgyait az önkormányzat 4 millió forintos értéken megvásárolja. A doktor úr december elején jelezte, hogy van vevő a praxisra.
December 4-én a Dr. Dombi Csaba által képviselt Á&Á Bt valamint a Dr. Szabó Levente által vezetett L&M DENTAL Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között adásvételi szerződés jött létre a praxisjog átadásáról. Még ugyanezen napon az önkormányzat nevében a csemői fogorvosi körzet fogorvosi alapellátásának biztosítására vonatkozó, 2021. január 1. napjától szóló feladatellátási szerződést az L&M DENTAL Kft-vel megkötöttem.  Problémát jelent, hogy Szabó doktor úrnak ez az „első praxisa” – NEAK engedéllyel korábban nem rendelkezett. Az alapellátási, a finanszírozási és a működési engedély beszerzése „békeidőben” is időigényes lett volna, nemhogy év végén és a pandémiás helyzetben. A szakhatóságok segítenek – de így körülbelül két-három hónap, mire minden engedély az „új doktor” birtokába kerül.    
Dr. Szabó Levente megértette és elfogadta azt az önkormányzati akaratot, hogy az átmeneti időszakban is folyamatos legyen a betegellátás, így az alábbiakban állapodtunk meg:
az önkormányzat helyettesítésre vonatkozó szerződést köt az L&M DENTAL Fogászati és Szolgáltató Kft-vel, melynek kapcsán az önkormányzat kér és kap működési engedélyt a Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától. Ezzel a működési engedéllyel a NEAK az önkormányzatot tudja az átmeneti időre finanszírozni. Az L&M DENTAL Fogászati és Szolgáltató Kft vállalja, hogy hetente 16 órában fogászati alapellátási feladatot lát el az átmeneti időben az alábbiak szerint: kedden és csütörtökön 12-16 óra között Cegléden, a CEDENT helyiségeiben rendel Dr. Szabó Levente; szerdán és pénteken 13-17 óra között Csemőben lesz rendelés, ahol helyettesítő doktor lesz jelen.  
Az önkormányzat, mint átmeneti praxisjogosult a kapott finanszírozást – számla ellenében átadja az L&M Dental Kft-nek. Az engedélyek megszerzését követően a fogászati alapellátás heti 30 óra időkeretben Csemőben, a rendelőben történik.
Itt tartunk most…

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... AKTÍV SZEPTEMBER      
Minden hétvégére jut program az év kilencedik hónapjában. Az első szombaton a 20. Jawa fesztivál csemői megállójával indul a hónap, a második szombat a hagyomány szüreti fesztiválé. Szeptember 15-én Ladányi emléknap a költő házánál, 23-án, szombaton családi sport- és kerékpáros nap a Sportcentrumban. Az utolsó hétvégén a lovasainkért izgulhatunk, hiszen 30-án és elsején rendezik a Nemzeti Vágta országos döntőjét. A részletes programok a települési weboldalon elérhetőek.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. második negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy SZEPTEMBER hónapban is lesznek külterületi fogadóórák. A hónap utolsó hetében a korábbi menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!