2021. január 29.                  
CSÚCS EZ AZ ÉRZÉS!   

Elfogadom, hogy mindenkinél más és más jelenti a „csúcs” érzést. És ez rendben is van így…
Nekem most az, hogy 12 óra leforgása alatt kaptunk két olyan hiánypótlást, amelyet egyszerűen nem tudok hová tenni.  Azt már ugye mondanom sem kell, hogy ebben „garanténos hájzetben” ügyintéző megjelölése és aláírás nélkül.  
A szálláshely kialakítása a kulturális kiállítóhely emeleti részén LEADER pályázat vonatkozásában azt kell igazolnunk, hogy a nettó 5.416.725 Ft értékben megvalósított fejlesztés kapcsán közbeszerzési eljárás lefolytatására nem voltunk kötelezett.
Nem nyilatkozni kell, hanem egy független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nyilatkozatát várják el.
Miért? A pályázatban és az elszámolásban is nyilatkoztam, a projekt közbeszerzéssel nem érintett. Ez miért nem elég? Vagy valaki nem hiszi el? Vagy csak az a lényeg, hogy keressek egy névjegyzékben lévő szakértőt, akinek fizetnem kell a szakmai tudásáért, miközben lehet, hogy kicsúszhatok a hiánypótlási határidőből. Egy befejezett és lezárt projektről van szó...   
Mire kikáromkodtam magam és elkezdtem nagy erőkkel névjegyzékben szereplő szakértőket nyomozni, új email érkezését jelezte a számítógép.
A tavalyi belterületi útfelújítás pályázatának elszámolása kapcsán kaptunk felhívást adatszolgáltatásra, mert szerintük nem igazoltuk a kiírás 2.6 szakaszában foglalt eredménymutatók szerint a pályázatban eredetileg vállalt eredmények teljesülését. Tyű!  
A beszámolóban bemutatott eredmények szinkronban vannak és a pontosan egyezőek az eredetileg vállalt eredményekkel. A pályázati adatlap 8. pontjában 2036 m2 szilárd burkolatú út felújítását vállaltuk és igazoltan el is végeztük. Út portalanítást NEM vállaltunk és az elszámolásban ennek megfelelően nem is közöltünk más eredményt.
Tehát azt mondtuk (és vállaltuk), hogy utat újítunk fel és nem portalanítunk. Ezt le is jelentettük, hogy a vállalásnak eleget tettünk. MOST lett baj, hogy nem vállaltunk és így nem is végeztünk portalanítást…  
Szerintetek? 

 

2021. január 27.                  
KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS   

Szeretnék magyarázatot adni az „önerő” és „saját forrás” fogalmak tartalmára.
Az önerő alatt a pályázathoz vállalt (kötelező) pénzbeli önkormányzati hozzájárulás értendő. A saját forrás az a költség, ami feltétlenül szükséges kiadás a fejlesztés használhatóságához. Gyakorlati példán keresztül: nyert a mini bölcsi megépítésének pályázata. A kiírás szerint CSAK építési tevékenységre lehetett támogatást kérni. Viszont az intézmény használatához függönyt, karnist, szőnyegeket, tálcákat, evőeszközöket, irodabútorokat, stb… is vásárolnunk kell, amire nincs pályázati fedezet. Megjegyzem, ez a pályázat pont olyan intézkedés volt, hogy önerőt is elvárt – tehát egyrészt már az építéshez is hozzá kell rendelnünk pénzt, másrészt a szokásos berendezési és felszerelési tárgyak költségét is pluszban vállalni kell.     
Összesítettük azokat a feladatokat és a hozzájuk rendelt költségeket, amelyeknek tervezését és elvégzését javasoljuk.
Ember tervez…

 

2021. január 26.                  
TÚLÉLÉS ÉS TÜRELEM!  

Elkészítettem az idei évi költségvetési koncepciót, melyben a 2021-es esztendő két legfőbb feladatát a túlélésben és türelemben jelöltem meg.   
A TÚLÉLÉS tartalmát szó szerint és átvitt értelemben is gondolom: túl kell élnünk a járványhelyzetet és azt az átmeneti évet, ahol akár egyik napról a másikra is történhet olyan dolog, amely alapjaiban átrendezi a mindennapokat és átírja a terveket és a prioritásokat.
A TÜRELEM mindenki részéről szükséges! Az önkormányzat, az intézmények, a civilek és a lakosság megértése szükséges ahhoz, hogy egy újabb vírusos év előtt állunk, amely januárban tervezhetetlen. Sok-sok párbeszéd szükséges, elfogadás és megértés arról, hogy „csak” a túlélés lehet az idei évi cél.
Tavaly ilyenkor az erőgyűjtést határoztuk meg célként, ami alatt az általános tartalék összegének növelését terveztük. Ezt a célt (ez már tavaly nyáron látható volt) nem sikerült elérni és erre az idei évben sem látok esélyt. 
Egyikünk sem képes még csak megjósolni sem, hogy meddig és milyen áldozatokkal kell a vírussal együtt élnünk, így az idei év prioritásait
- a teljes intézményrendszer működésének biztosítása,
- a helyi szociális és jóléti ellátórendszer működtetése,
- a folyamatban lévő fejlesztések befejezése,
- a megnyert pályázatok megvalósítása jelenti.
- Új pályázatot csak akkor és annyiban tudunk benyújtani, amennyiben önerő és többlet saját forrás nem vagy csak minimális mértékben szükséges.  
A koncepciót a januári feladatellátásról szóló tájékoztatóval együtt a képviselők részére – véleménykéréssel – megküldésre került.

 

2021. január 21.                  
KÉSZEN VAGYUNK... 

… Én is, és a hivatali fiúk is.
A srácok feladata volt 200 címre kiszállítani a támogatott igénylőknek a szociális célú tűzifát. Az esetek nagytöbbségében rendben mentek a fuvarok, néhány esetben azonban nem volt egyszerű az igénylő felkutatása – egy esetben nem is sikerült…
Az én feladatom pedig a költségvetési koncepció elkészítése volt.  Azt őszintén kijelentem, hogy ilyen nehéz helyzetben egyetlen évben sem voltam koncepció-készítés közben.
Látható, hogy egy pályázati siker (faluház) mennyi eldöntendő kérdést is maga után von, továbbá annak mérlegelését is, hogy egyáltalán megkössük-e a kivitelezési szerződést, mert az rögtön nem tervezett tízmilliókat kíván…
Viszont, ha sikerül minden már elnyert fejlesztést (központi rendelő befejezése, kulturális kiállítóhely befejezése + a tanösvény kialakítása, mini bölcsőde megépítése, óvodai játszótéri eszközök beszerzése, faluház felépítése, és ráadásként készül a sportcentrumban egy saját súlyos kondi eszközöket tartalmazó sportpark) megvalósítani, akkor azt is elmondhatjuk az év végén, hogy a vírushelyzettől függetlenül nem zárunk eseménytelen évet és hittel vallom azt is, hogy fejlődési pályán tudjuk tartani Csemőt!     
A koncepciót megküldöm a testületi tagok részére és a vélemények értékelését követően egyrészt közzé fogom tenni a javaslatot, másrészt részleteiben is folytatódhat a költségvetési rendelet előkészítése.

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... SZIA NOVEMBER      
Hááát, eljött csemői polgármesterként az utolsó hónapom...
Ez az én döntésem volt, hogy így legyen.  
Ha emlékeztek, 2014-ben is azt mondtam, hogy a hiteles működési idő maximum egy plusz egy ciklus. 10 év ebben a felgyorsult világban elégségesnek kell lennie arra, hogy alkothassunk, de arra is elég, hogy hitelességem megmaradjon. Én úgy érzem, hogy mindkét dolog teljesült.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Ugyabban a cikkben össezgyűjtötem a korábbi évek beszámolóit. Érdemes visszaolvasni. Olvasd, legyél tájékozott!    

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy NOVEMBER hónapban nem lesznek külterületi fogadóórák. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!