2023. február 2.                      
HELLO FEBRUÁR!      

Ugye segítesz lezárni végre a kerékpársáv közbeszerzését, és ami még ennél fontosabb, hogy ugye segítesz a minisztériumi többlettámogatást is megkapnunk?
Ugye segítesz (kicsit mindenkin), hogy ha már idáig megkegyelmezett a tél, akkor most sem lesznek hosszútávon tartós mínuszok.
Arra is kérnélek, hogy segíts az erdőbe terelni a közterületeinket feltúró vakondokat, mert nagyon meg fogunk küzdeni a tavasszal a füveinken.
És ha még marad egy kis erőd, akkor azzal is örömet okozhatnál, ha tudnál szabad forrást biztosítani pályázat formájában, hogy a nagy nyári rendezvényeinket a megszokott színvonalon meg tudjuk tartani, mert erre egyelőre végképp nem látszik fedezet.  

 

2023. január 31.                      
"TESTÜLTÜNK"     

Január utolsó napján megtartotta ez évi első ülését a Képviselő-testület.
A fő napirend „szokásosan” a költségvetési koncepció megtárgyalása volt. Nem lettünk okosabbak egymástól – igaz ebben a jelenlegi helyzetben ez nem is volt elvárás.
Nem jöttek olyan új információk sem, ami miatt indokolt lett volna, hogy másképpen kellene gondolkodnunk, mint a biztonságos működés feltételeinek megteremtése.
Érkeznek viszont a közüzemi számlák, ami miatt kifejezetten el vagyok keseredve. Nem működik a könyvtár-rész, lezártuk a hivatali teljes emeletet, benyomorítottam a kollégákat egymás mellé és így a januári fűtésszámla átalánya több, mint egymillió egyszázezer forint. Ezt szorozd be a tizenkét hónappal (mert átalány) és kapsz egy olyan összeget, amitől elmegy az életkedved is. Nekem senki ne mondja, hogy ez normális így! És ez csak egy ingatlan.
Továbbra sem vagyok képes felfogni, hogy miért cél az állam részét képező önkormányzatokat (is) elnyomorítani. Hagyjuk is…  
Napokon belül fent lesz az ülésről készült jegyzőkönyv és a döntések a települési honlapon, ahonnan a korábbi évek dokumentumai is letölthetőek, menthetőek, nyomtathatóak.     

 

2023. január 26.                      
MIÉRT ÍGY KELL?    

Sajtóhír: 2023. március 1. és szeptember 30. között, átmenetileg rögzített áron vásárolhatják a földgázt az állami és önkormányzati szervek a megjelent 12/2023. kormányrendelet értelmében. Szuper, köszönnénk szépen!
Megjegyzem az önkormányzat olyan kötelező feladatoknak az ellátója, amit nekünk az állam jogszabályban előír, tehát a kötelező feladatellátáshoz nyújt segítséget. Nyilván nem kérdés, hogy minden forint, fillér megtakarításra szükségünk van.
A megjelent kormányrendelet a helyi önkormányzattól annak kiválasztását kéri, hogy – idézem:  
e rendelet hatálybalépésekor hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az átadott földgáz egységárának meghatározása során 2023. március 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig a tárgyhónapra vonatkozóan
a) a TTF árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett a TTF földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát vagy
b) a VTP árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett a VTP földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát
c) * az a) és a b) pontban foglaltaktól eltérő egyéb árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett az egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsde szerinti földgáz adott hónapokra vonatkozó, az egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsdére vonatkozó tőzsdei jegyzésár (3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát kell alkalmazni.
Aki ebből ki tudja választani, hogy mi hová tartozunk, azelőtt egyfelől térdre borulok; másfelől, azonnal és örömmel átadom a helyem!
A százhuszadik telefonra aztán elmagyarázták a kis butusoknak, azaz nekünk, hogy ránk ez nem vonatkozik, mert fix szerződésünk van. Csak azok az önkormányzatok érintettek, akik közbeszerzésre kötelezzként nem tudtak eredményes eljárást lefolytatni, és/vagy szerződni.  
Egyetlen kérdésem van csupán? Miért nem lehet ezt leírni?

 

2023. január 20.                      
EGY ÚJABB LÉPÉS ELŐRE     

A zöldhalmi kerékpársáv megismételt és feltételes közbeszerzésében a Bírálóbizottság tagjai a Kbt. 81. § (4) bekezdésének alkalmazására tekintettel áttekintették az értékelési sorrendben első helyen álló ajánlattevő ajánlati árát abból a szempontból, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz-e az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.
A vizsgálat alapján árindokolás kérés kiküldésére került sor a Kbt. 72. §-a alapján, melynek az ajánlattevő – a kérésére meghosszabbított - határidőben eleget tett.
A Bíráló Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati arány mellett, azaz egyhangúlag javasolta a Döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményessé, a szerződést a COLAS UT Zrt ajánlattevővel. 
Most az fog történni, hogy a beküldjük a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak (KFF) az eljárás iratanyagát, a döntéstervezetet és az összegezés tervezetét. Ha megkaptuk a KFF tanúsítványt, annak birtokában lehet kiküldeni az összegezést, majd szerződni a nyertessel, azzal, hogy a szerződés addig nem lép hatályba, amíg a mostani közbeszerzés várható eredménye alapján (bruttó 27.390.828 Ft költségnövekménnyel számoltam, ami 10,14% támogatásnövelési igény) a minisztérium nem dönt a fedezet biztosításáról.

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy FEBRUÁR hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!