2023. május 22.                        
A HETEDIK NAP                    

Jelentem:
- a hatályosító záradék a vállalkozóval aláírásra került, az Irányító Hatóság pedig befogadta.
- a hatályba lépett szerződést a közbeszerzési értesítőben közzé kell tennünk – a megjelentetés iránt intézkedtünk.  
- az e-napló megnyitását előkészítettük, a 26-i munkaterület átadás egyik napirendje a napló megnyitása is.
- az e-közmű rendszerben megtett szolgáltatói jóváhagyó nyilatkozat helyett külön tervjóváhagyó nyilatkozat került kiadásra, amelynek alapján a lejárt e-közmű nyilatkozat megújítása megtörtént.
- a Magyar Közút a munkakezdéshez hozzájárult, sőt a kötelezően tőlünk megrendelendő forgalomkorlátozást is engedélyezte, melyről majd számla érkezik hozzánk több, mint egymillió forintról…
- az
Irányító Hatóság felé jnius 2-i határidővel havi bontási számlabenyújtási tervet kell készíteni kifizetés és előlegelszámolás bontásban - dolgozunk rajta.  
- a kivitelező szintén május 26- án adja meg a felújítás ütemezését és térbeli szakaszolását, így pl arról, hogy melyik részen kezdődik a kivitelezés – csak pünkösd után fogok tudni tájékoztatást adni. 

Azért azt hiszem, hogy felpattintok valami alkoholt, ha pünkösd után az első kapavágás, vagy markolás megtörténik…   

 

2023. május 17.                        
PÁRHUZAMOS MEGVALÓSÍTÁS                    

A kerékpársáv és a vízvezeték fektetés összehangolása egy kicsit bonyolultabb, mint ahogy eredetileg gondoltam. Szerencsére nincs baj, csak kicsivel több a feladat. Nyilván mindkét projektben a saját érdek a legfontosabb minden szereplőnek és nem szívesen térnek el az eredetileg kialakított ütemtervüktől azzal, hogy az ívóvíz-hálózat bővítése még a kiviteli tervezés szakaszában van. A tervezőknek május végéig el kell készülniük a rajzokkal és akkor tudok majd tájékoztatást adni a tervezett műszaki tartalommal kapcsolatban. Közben a vízjogi létesítési engedély megújítása folyamatban van, ehhez az adatszolgáltatásban a tervezőknek a szolgáltató Bácsvíz Zrt. mellett az önkormányzat is partner. 
Május 26-a után a kerékpársáv kivitelezése elindul. 
A közútkezelő kiadta a munkavégzési engedélyt, (természetesen feltételek előírása mellett…) amelynek a legfontosabb tétele most az, hogy az elkészült kerékpársáv 5 évig nem bontható fel.
A kerékpársáv szeptemberre elkészülhet, pont akkor, amikor az ivóvizesek kezdenének és hát nem kezdhetnek akként, hogy bontják az aszfaltot és a tömörített alapot.
Az a morbid, hogy ha mindkét pályázat úgy zajlott volna, ahogy azt eredetileg szerettük volna, azaz nem ül két és fél évet az engedélyen, miközben a 2011-ben nyert víz-projektet az állam 2014-ben, ahogy ígérte, meg is valósította volna, akkor most nem lenn miről beszélni és már két éve lehetne biztonságosabban közlekedni a zöldhalmi sűrűn lakott részen.

 

2023. május 17.                        
A MÁJUSI ESŐ...                    

… aranyat ér, tartja a mondás!   
Az előző évek aszályos tavaszához képest valóban kimagaslóan sok csapadék esett az elmúlt hetekben és esik eddig ezen a héten is.  Még a múlt héten – a tervek – szerint sikerült beültetnünk a virágfal muskátliait, és a hét végén megérkeztek az egynyári palánták is.
Csak ültetni nem tudunk, három nap alatt a teljes faluközponti résszel kész szoktunk lenni, hát idén ez nem így lesz. A harmadik napja csökkentett üzemmódban és a nagyon lassan haladunk.
Nyilván itt nincs határidő, csak a növényeknek lenne jobb, ha az öntözésnek megfelelő állandó eső már a földben érné őket…

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

 

... VIRÁGVÁSÁR     
Kellemes időben, egész nap sok mosolygó ember, rengeteg virág, 25 főzőcsapat és színpadi produkciók. Néhány pillantkép a közösségi oldalakon, bővebb képgaléria a weboldal menüjében érhető el.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. első negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁJUS hónaptól újra indulnak a külterületi fogadóórák. Május utolsó hetében a korábban volt menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!