NEMZETI ÜNNEP

A szakadó eső és a rossz időjárás ellenére nagyon sokan voltunk a Díszteremben! Kovács Gergő 8. osztályos tanuló szavalatával indult a műsor. A hallgatóság teljes csendben hallgatta Bögös István alpolgármester ünnepi gondolatait, és figyelte tovább a Szabad Ötletek Színházának előadását. A Községháza előkertjében az önkormányzat mellett 11 civil szervezet és 2 párt helyezte el a koszorúkat. Nagyon jó érzés volt végignézni a telt házas termen... A fokozott érdeklődést fenn kell tartanunk, ehhez pedig színvonalas programok kellenek. A megemlékezés méltó volt az ünnephez!     

POLGÁRMESTERI MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

Az átadás-átvétel formája egy jegyzőkönyv, annak mellékleteivel, melyet az előző és a megválasztott polgármesternek a Kormányhivatal törvényességi referense előtt kellett aláírnia. A jegyzőkönyv adattartalma, ahogy a benne szereplő ügyiratok, jogesetek, szerződések is - elemzést kívánnak, "képbe kell kerülnöm", részleteket később írok... Indításul legyen elég annyi, hogy az önkormányzat költségvetési számláján 2014. október 10-én 595.239.-Ft, október 14-én 436.496.-Ft volt, míg a pénztár egyenlege 240.000.-Ft.     

ALAKULÓ ÜLÉS

"Telt ház", több, mint 70 vendég előtt a megválasztott képviselők letették az esküt, átvették a megbízólevelüket. Ezzel az új képviselő-testület megalakult!

Előterjesztésemre döntés született az alpolgármester személyéről is! Bögös István képviselő urat a testület titkos szavazással, 5 érvényes és 1 érvénytelen szavazat mellett alpolgármesterré megválasztotta. Az alpolgármester társadalmi megbízatású státuszban látja el feladatát.

Határozatok születtek a polgármesteri illetményről és az alpolgármesteri tiszteletdíjról is. A polgármesteri illetményt jogszabály rendeli el, mértéke bruttó 448.700.-Ft/hó, az alpolgármester tiszteletdíját 157.045.-Ft/hó (törvényi minimum) összegben fogadta el a testület. A tisztségviselők számára jövedelmük 15%-ának megfelelő havi költségtérítés is megállapításra került, szintén jogszabályi előírásnak megfelelően.     

Döntés született arról is, hogy jelen ciklusban a korábbi egy helyett négy bizottság segíti a képviselő-testület munkáját. A (kötelező) Pénzügyi Bizottság mellett Településfejlesztési és Sport Bizottság, Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság, valamint Szociális és Kultúrális Bizottság kezdi el a munkát. A bizottságok tagjairól és a részletes feladataikról a következő ülésén dönt a tesület.        

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

 

... VIRÁGVÁSÁR     
Kellemes időben, egész nap sok mosolygó ember, rengeteg virág, 25 főzőcsapat és színpadi produkciók. Néhány pillantkép a közösségi oldalakon, bővebb képgaléria a weboldal menüjében érhető el.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. első negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁJUS hónaptól újra indulnak a külterületi fogadóórák. Május utolsó hetében a korábban volt menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!