2022. december 7.                      
A ZÖLDHALMI KERÉKPÁRSÁV                                  

A Csemő-Zöldhalom kerékpársáv megismételt feltételes közbeszerzési eljárásában, megtörtént a bontás, elkezdődött az ajánlatok értékelése. Összesen öt gazdasági szereplő tett ajánlatot.
Jelenleg az ajánlati tartalmak ellenőrzése folyik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a vizsgálni kell ajánlatonként az árazott költségvetéseket és a szakemberek életrajzait az alábbi szempontokból: minden sort beáraztak-e, nem változtatták-e meg a tételek elnevezését vagy a mennyiségeket, nem írtak-e hozzá plusz sorokat, van-e benne számítási hiba, az egyes tételek valóban a felolvasólapra írt összárat adják-e ki? 
A számszaki adatokon túl a szakmai önéletrajzokat is ellenőrizni kell, hogy az ott feltüntetett projektek megfelelők-e a kért szakmai gyakorlat alátámasztására és kijönnek-e a felolvasólapon megjelölt hónapok.  
Optimista nem vagyok, de kicsit bizakodom. Hogy miben? Abban, hogy bár az látszik, hogy az árában legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a megvalósításra rendelkezésre álló összeget, de minisztériumi támogatással megszerezhető a hiányzó összeg a feltételes kivitelezési szerződés megkötése után. A tavaszi közbeszerzés árajánlatai után még az látszott, hogy nem elég a minisztériumi döntés a többletforrásról, hanem egyedi kormánydöntés lesz szükséges. 
Most bebizonyíthatja a minisztérium, hogy tényleg volt szándékában legalább a zöldhalmi sűrűn lakott településrészen építendő kétoldali kerékpársáv megépítésének támogatása…

 

2022. december 5.                      
MEGÍRTA, A MAGYAR KÖZLÖNY!                                  

"A KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO 1)” megnevezésű projekt keretében összesen 6 130 020 803 Ft összeköltséggel több település ivóvíz-minőség javítása valósulhat meg. A projekt kiemelt célja, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelvben és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A kedvezményezettek köre: Csemő Község Önkormányzata, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, Nagykőrös Város Önkormányzata és Tiszafüred Város Önkormányzat." 
Két gondolatot engedjetek meg: 
- 2013 óta itt tartunk. Pontosan ott, hogy nyertünk (akkor 568 millió forintot). Azt még el tudnám mondani, hogy az akkori pályázatnak mi volt a műszaki tartalma, mert az önkormányzat pályázott még 2011-ben. Aztán 2013-ban a projekt kezelését átvette a Nemzeti Fejlesztési Programiroda. Idén ősszel a kivitelezési szerződést az önkormányzat nevében aláírtam a többi település polgármesterével együtt, amiből annyi derült ki, hogy 1,3 milliárd forint a csemői fejlesztés értéke. Pontos műszaki tartalomról a szerződés nem rendelkezett, tehát ma sem tudjuk, hogy mi épül majd… 
- Az is eszembe jutott, hogy ha egy bármilyen pályázat kapcsán mi, az önkormányzat késlekedtünk volna ennyit, akkor azt nekünk elnézték volna? Az összeget is megduplázták volna? 2-3 millió forint összegekért levelezünk, szó szerint koldulunk olyan esetekben, amikor a nyert összeg nem éri el a megpályázott támogatási mértéket (miközben az árajánlatok már régen nem aktuálisak akkorra, mikorra a döntés megszületik). 
Nyilván az infláció is az oka, de ettől még tény, ez a fejlesztés lesz a legnagyobb volumenűzeretnélek megkérni, hogy segíts befejezni ezt az évet!

 

2022. december 1.                      
HELLO DECEMBER!                                  

Szeretnélek megkérni, hogy segíts befejezni ezt az évet!
Segíts, kérlek a kerékpársáv zöldhalmi szakaszának kiegészítő támogatásához jutni.
Adj jó időt, hogy az emberek ne fázzanak, mert más segítségre nem számíthatnak.
Engedd érzékeltetni nekünk a közelgő ünnep hangulatát; tudod a karácsony a csodák időszaka, ilyenkor minden lehetségesnek tűnik.     
És a végén egy személyes kérés: támogass december 19-én, jó?

 

2022. november 30.                      
LEADER NYÖGVENYELÉS                                  

Amennyire dicsérhető a Magyar Falu Program, a maga gyorsaságával, a többi kiíráshoz képest meglévő egyszerűségével, annyira hányás ez vidékfejlesztési program.
Nem most vált azzá, mindig is az volt…
Nehézkes, lassú és körülményes. Az elmúlt 18 évben írtam már pár pályázatot, és talán szerénytelenség nélkül azt is kijelenthetem, hogy túl vagyok már néhány megvalósításon is – ezzel mindig meggyűlik a bajom.  
Az idei év elején pályázatot adtunk be az ökocentrumban egy kerékpáros pihenő kialakítására. Képzeljetek el egy faszerkezetet, ahol van kerékpártámasz, asztal, szék, egy nyugágy és két információs tábla. ez egy egyedi termék, ugyanaz a stúdió tervezte és gyártja, akivel az ökocentrum épülete mögötti tanösvény eszközeit beszereztük. Kértem árajánlatot és beadtuk.
Most, az év végén jött a hiánypótlás, idézem:
„Az árajánlatos Kerékpáros pihenő gyártása, megépítése megnevezésű tétel alatt részletesen leírt eszközöket tételenként az mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon a Kiemelt dokumentumok / Nyomtatványok hiánypótláshoz található formanyomtatványok teljes körű kitöltésével szíveskedjen pótolni! A kitöltött formanyomtatvány(oka)t elektronikusan, szkennelés útján előállított formátumban (pdf., jpg) kérem a hiánypótláshoz csatolni!
Kérem, hogy sorolja építésbe a pihenőt mely telepítésre kerül, mivel rögzítése szükséges, ezért építésnek minősül. A 92-es munkanem kód alá sorolja be a tételt a mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon a Kiemelt dokumentumok / Nyomtatványok hiánypótláshoz található formanyomtatványok teljes körű kitöltésével!”
Azt most hagyjuk, hogy közölt nyomtatvány elérési úton dokumentum nem található…., inkább foglalkozzunk azzal, hogy mit kér?  
Azt kéri, hogy ezt a kész szerkezetet bontsuk elemeire és árazzuk be deszkánként, alkotóelemenként és természetesen az Építési Normagyűjtemény által meghatározott áron. Természetesen az ÉNGY szerinti ár köszönő viszonyban nem lesz azzal az ajánlati árral, aminek az érvényessége egyébként már márciusban lejárt. Gondolhatjátok, hogy milyen boldog lesz az ajánlat-adó, ha megkérem, hogy bontsa elemeire és sorolja be az alapanyagokat… Nyilván megteszi és mi már most nyilván biztosak lehetünk abban, hogy ha elfogadják, akkor az önerő mellett jelentősebb saját erőt is mozgósítanunk kell, mert ebből döntés jövő tavasznál hamarabb nem lesz.
Azt mindig el tudtam fogadni, hogy ha nem nyer egy pályázati jelentkezés, mert nem nyerhet minden.   Azt már nehezebben emésztem, egy hárommilliós pályázat kapcsán, elveszünk az adminisztrációban, miközben telik az idő, az infláció meg az egekben. Hát, mekkora kár ez?
… és „természetesen” az önkormányzat kára!  

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy FEBRUÁR hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!