2023. március 8.                       
ÜNNEP VAN - KÖSZÖNTJÜK A HÖLGYEKET!             

„A rózsa nem beszél, csak az ünnep dísze ő,
Se az ünnep legszebb ékköve nem más, mint a nő.
Legyen áldott élte a Földön bárhol él,
Mondjuk el mi férfiak, mert
A rózsa nem beszél.”
(Lovas István)  

 

2023. március 6.                       
ERRE MÉG SZÜKSÉG VOLT            

Ha már belekezdtem, hogy az elmúlt hónapokban a zöldhalmi kerékpársáv szinte minden eljárási cselekményéről beszámoltam Nektek, akkor a vége előtt(?) nem hagyom abba…
A feltételes közbeszerzést befejeztük, a mai napon a kivitelezési szerződés aláírására is sor került. A többlet forrás megszerzése érdekében az egyedi kérelmet az előző bejegyzésben olvashattátok.
Közben, miután a projekt kapcsán aláírt támogatási okirattal rendelkezünk, már be kellett nyújtanunk az 1. sz. szakmai beszámolót, melynek kapcsán – természetesen – hiánypótlás is érkezett.
Bár a beszámolóhoz beküldtük az aktualizált kerékpárforgalmi hálózati tervet (KHT), a kivitel terveket, a közlekedésbiztonsági auditokat - ebből hiányolják a tervzsűrinek a KHT-ra vonatkozó megállapításokat, pontosan így:
„Miután az ITM becsatolt tervzsűri nyilatkozata kizárólag a műszaki tervek jóváhagyására terjed ki, kérjük az illetékes szakmai főosztály (akkori ITM Kerékpáros Koordinációs Főosztály, jelenleg ME Aktív Mobilitási Főosztály) részéről egy arról szóló nyilatkozat becsatolását, hogy a korábban már megküldött KHT-hez nem kívánnak észrevételeket tenni.”
A Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztálya a kért nyilatkozatot úgy állította k, hogy öt pontban tett javaslatot a módosításra. Érted ezt?
Zajlik az eljárás évek óta, túl vagyunk az engedélyeztetésen, már a közbeszerzésen is, és most ugyanaz a szerv, ami előtt az egész folyamat zajlik és ahonnan a plusz pénzt várjuk – jön elő módosítási javaslattal:   
kérjük létrehozni egy szemléletformálásról szóló részt és megemlíteni a Bringaakadémia képzést valamint az általános iskolákban a KRÉTA rendszerben elérhető közlekedési alapvizsgát.
kérjük megemlíteni a kerékpáros közlekedés, illetve kerékpáros turizmus témájában aktív helyi és országos civil szervezetekkel kapcsolatban a Magyar Kerékpáros Klubot és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget.
Felháborít!
Az a minisztérium, akivel négy éve küzdünk közösen a Cegléd és Csemő közötti teljes szakasz megvalósításáért – amiről ők mondták, hogy a recesszió miatt esély nincs, nos ők egy útszélesítéssel megvalósuló szakasz esetén beszél és kér turizmus és kerékpáros közlekedés szemléletformálás fejezetet? Ráadásul fejezetet? Milyen turisztikai értéke van egy két kilométeres szakasznak? ami nem köt össze semmit, semmivel?
Sírni van kedvem…       

 

2023. március 2.                       
EGYEDI KÉRELEM           

Úgy gondoltam, hogy a zöldhalmi kreékpársáv ügyében a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok irányító hatüsága felé a megküldött kérelmünket ide is szóü szerint bemásolom. 
Egyrészt, hogy lássátok hogyan néz ki egy ilyene kérelem, máűsrészt, hogy megőrizzük magunknak itt  naplóban is kaonkrét számokat... Íme a kérelem:   
EGYEDI KÉRELEM                                                                 
a VEKOP-5.3.2-15-2020-00057 azonosító számú Támogatási szerződésben rögzített támogatási összeg kismértékű megnövelésére

Alulírott Dr. Lakos Roland polgármester, Csemő Község Önkormányzata nevében, a VEKOP-5.3.2-15-2020-00057 azonosító számú Támogatási szerződéssel kapcsolatban egyedi kérelemmel fordulok a Tisztelt Irányító Hatósághoz, hogy a költségnövekmény lehetőségéről rendelkező 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet, illetve a hatályos 272/2014. Korm. rendelet 87. §-a szerinti lehetőséggel élve a Támogatási szerződésben rögzített 269.956.178 Ft támogatási összeget szíveskedjenek megemelni 15.776.678 Ft-tal (5,85%-kal) 285.732.856 Ft-ra.
A VEKOP program szerint a Támogatási szerződésben rögzített támogatási intenzitás 100%.
A projekt eredeti 269.956.178 Ft támogatási összegéhez képest a növelési igény 15.776.678 Ft, amely az eredeti támogatási összeg 5,85%-a, tehát a hivatkozott rendeletekben meghatározott 15%-ot nem haladja meg.
A megnövekedett költségtétel: az Építés, kivitelezés költsége a fordított ÁFÁ-val számítva bruttó 236.631.378 Ft-ról 264.022.206 Ft-ra nőtt.
A projekt költségvetésében eredetileg tervezett 11.614.150 Ft-os tartalék összegét átcsoportosítjuk az építés, kivitelezés költségeire. 
Az önkormányzat részéről önerő nem vonható be a projekt finanszírozására, mivel a megnövekedett rezsiterhek finanszírozása is csak nagy nehézségek árán oldható meg.
Hitelfelvétel lehetősége az önkormányzatunk részére nem biztosított, mivel annak a visszafizetése gyakorlatilag nem belátható, kérdéses.
Az első közbeszerzési eljárást 2022.03.29-én hirdettük meg, ami sajnos eredménytelenül zárult, mert a beérkezett 4db ajánlat közül legalacsonyabb árajánlat is nettó 295.954.981 Ft FAD volt, ennek a Kbt. szerinti határidőben történő finanszírozására akkor nem találtunk lehetőséget.
Az építőiparban 2022. III. negyedévében bekövetkezett jelentős változásokat figyelembe véve 2022.11.08-án egy második, feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk. Ez az eljárás eredményesen zárult, 5 ajánlattevő közül az összességében legkedvezőbb ajánlat egyúttal a legjobb árajánlatot is jelentette. Az eljárás során megkaptuk a KFF tanúsítványait, a csatolt összegezésekből az eljárások adatai kiolvashatók. A feltételes kivitelezési vállalkozási szerződés aláírása megtörtént, a forrás biztosítása után a munkálatok megkezdhetők.
A létrejött feltételes kivitelezési vállalkozási szerződésben a vállalkozói átalánydíj nettó 207.891.501 FAD., ez számunkra bruttó 264.022.206 Ft költséget jelent.
Csatoljuk a már megítélt támogatáson alapuló költségátcsoportosítással módosított költségvetés tervezetét, amelyben a tartalék keret átcsoportosításával is élni kívánunk.
Mivel az önkormányzatunk többletforrással nem rendelkezik, emiatt a költségnövekményt finanszírozó támogatásnövekmény elmaradása a projekt meghiúsulását okozhatja, az indikátorokat nem tudjuk teljesíteni.
Mellékletek
Összegzés az EKR000379252022 sz., 2022.03.29-én indított első közbeszerzési eljárásról (hirdetmény száma: 6114/2022)
Eredménytelenségi tájékoztató az EKR000379252022 sz. közbeszerzési eljárásról
Összegzés az EKR001685422022 sz., 2022.11.08-án indított második, feltételes közbeszerzési eljárásról (hirdetmény száma: 23990/2022)
Eljárás megindítására vonatkozó KFF tanúsítvány (Iktató szám: KSZ-53/2181/1/2022, MIR azonosító: 2022/10/03307/É)
Közbeszerzési záró KFF tanúsítvány (Iktató szám: KSZ-53/2181/1/2022, MIR azonosító: 2022/10/03307/É)
Feltételes kivitelezési vállalkozási szerződés.

Hát, kíváncsi leszek... Harmadik éve küzdünk a minisztériummal, már csak a zöldhalmi középső szakasz megépíthetőségéért. 
Nincs olyan nap, amikor ne fogllakoznánk ezzel az üggyel, van amikor öt percet, avan amikor 16 órát. Látható, olvasható, hogy kevesebb, mint 16 millió forint a kérelem tárgya.
Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy erre sem lenne szükség, ha a tavalyiy ígéreteket betartják, és az eredetileg pályázott összegeket kaptuk volna a Magyar Falu Programba és a PM bölcsődefejlesztés kapcsán. Csak a bölcsire - az önerőn túl saját erőből enneél több összeget kellett költenünk a befejezéséhez...     

2023. február 28.                      
KÖLTSGÉVETÉS 2023.          

Csemő község Önkormányzatának Képviselő-testülete mai ülésén egyhangú döntéssel, vita nélkül fogadta el az idei évi költségvetést.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 996.860.565.-Ft-ban állapította meg.
Brutális összegnek tűnik leírva… Sajnos nem azt jelenti, hogy ebből nekünk kell megoldanunk a mindennapi életünket és működésünket.
Az önkormányzat általános működési támogatása 188.234.831.-Ft, az óvodai köznevelési feladat támogatása: 158.042.170.-Ft, az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint bölcsődei feladatainak támogatása: 179.382.577.-Ft.
Ezek olyan kötött normatívák, amelyek szakfeladatokkal (védőnői és iskolaegészségügyi ellátások finanszírozása, kulturális feladatok ellátása) kiegészítve kizárólag arra jogcímre fordítható, amelyre előírták.
Ahogy korábban jeleztük, az idei évben fejlesztésre nem tudtunk tervezni, az önkormányzati és intézményi működés megfelelő szintű biztosítása és a szolgáltató funkció (ellátások, külterületi konténeres hulladékgyűjtés) megtartása a cél.
Akit érdekel, a települési weboldal közadattárán keresztül minden szöveges előterjesztést és számítást, táblázatot le tud tölteni.  

 

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

 

... VIRÁGVÁSÁR     
Kellemes időben, egész nap sok mosolygó ember, rengeteg virág, 25 főzőcsapat és színpadi produkciók. Néhány pillantkép a közösségi oldalakon, bővebb képgaléria a weboldal menüjében érhető el.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. első negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁJUS hónaptól újra indulnak a külterületi fogadóórák. Május utolsó hetében a korábban volt menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!