2023. február 14.                      
HP        

A rövidítés lehetne Hewlett-Packard, de jelen esetben a hiánypótlási felhívás a helyes megfejtés.
22 nap után végre megkaptuk. No, nem a tanúsítványt, hanem egy hiánypótlási felhívást a zöldhalmi kerékpársáv feltételes közbeszerzése kapcsán a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálytól (KFF).
Hogy aszongya:
„Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy a 2022. november 23. napján közzétett módosítás (szerződéstervezet, melynek III.1.3., III.2.1., III.3.6., VIII. pontja módosult, valamint a a támogatási szerződés és a felülbélyegzett javított kiviteli terv 1. része), valamint 2022. november 24. napján közzétett módosítás (felülbélyegzett javított kiviteli terv 2. része) miként felelt meg a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy nem állapítható meg egyértelműen, hogy a módosításokat követően az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta-e az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a fenti rendelkezés alapján a verseny szélesítését eredményező módosítások nem felelnek meg a Kbt.-ben foglaltaknak. Felhívjuk ajánlatkérő szíves figyelmét a Miniszterelnökség alábbi közleményében foglaltakra: https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-kbt-55-6-bekezds-alkalmazsrl.”
Érted? Segítek: azt kéri, hogy mi nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlattevők számát hogyan befolyásolta, hogy módosított (egyértelműen és kizárólag a költségcsökkentés volt a cél a módosítással) kiviteli tervek lettek közzétéve. Ezt mondjuk meg mi… Mi mondjuk meg azt, hogy aki korábban jelentkezett, az most miért nem.
Higgyétek el, itt és ilyenkor nem elsődlegesen panaszkodni akarok, csak folyamatában bemutatni azt, hogy hogyan néz ki belülről egy eljárás. Bántás nélkül, de sokszor hallom: „hogy csak pályázni kell…”, szeretném ha látnátok, hogy ilyen egyszerű ez…

 

2023. február 10.                      
HÁT, KÍVÁNCSI LESZEK...        

Érkezett egy meghívó (a jövő hétre) az országgyűlési képviselő úrtól – tájékoztatása közvetlen EU-s pályázatokról tárgyban.
Azt tudjuk, hogy vannak olyan pályázatok, amelyek közvetlenül az Európai Unióhoz lehet benyújtani.
Az is köztudomású, hogy a nettó befizető országok között az utolsó előtti helyen állunk a közvetlen forrásigénylésben.
Majd mesélek…

 

2023. február 8.                      
POLITIKAI KÖZIGAZGATÁS        

Ez is az elmúlt tizenkét év vívmánya.
Nagyon látványosan jelenik ez meg most az állami nagyberuházások, pontosabban a hatósági eljárások részeként megtartott közmeghallgatások neten elérhető képsoraiból, videóiból.
Óriási indulatok feszülnek mindenhol, üvöltözés, kiabálás, hazaárulózás.
Valami hasonlót mi is átéltünk már helyben a 400 kV-os távvezeték kapcsán, ahol azért minden indulat mellett sikerült mindkét oldalnak az emberi méltóságát megőriznie.
Mindkét oldalnak? Miért vannak egyáltalán „oldalak” egy szakkérdését illetően?
Van ember, aki úgy gondolja a mai Magyarországon (de így volt ez a mi esetünkben 2018-ban és 2019-ben is), hogy bármely, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy nem úgy és nem akkor fog megvalósulni, ahogy a központi akarat szeretné?    
Jellemzően nincs kommunikáció, főleg nincs párbeszéd az emberek között. Ha meg van, akkor nem hiszik el, amit mondanak. Ez utóbbi még veszélyesebb és ezért egyértelműen a központi politikát terheli a felelősség. Ők adják a mintát, és igen, ők döntöttek úgy is, hogy a megyei kormányhivatalok élén politikusok álljanak/állhatnak. Akiknek, egész egyszerűen az emberek egy részre nem hiszi el, hogy szakmai tevékenységük körében szakmai szempontok szerint fognak dönteni.
A dolog másik oldala az, hogy minden nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy kapcsán minden megszólaló hirtelen szakértővé válik. Nálunk minden megszólaló – végzettségtől függetlenül - lett fizikus, mikrobiológus egyben rákkutató is, ahogy látjuk Gödön, Debrecenben és Nyíregyházán is a megjelentek egy része azonnal szakértő káros anyag kibocsájtásban, határértékekben, vízfelhasználásban, míg más részük „csak” hazaárulózik.  
Nagyon nem jól van ez (sem) így!   

 

2023. február 6.                      
KÉT HETE CSEND VAN       

Két hete küldtük el a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak (KFF) a döntéstervezet és az összegzés tervezetét a zöldhalmi kerékpársáv feltételes közbeszerzésében.
Fogalmam sincs, hogy ez mit jelent…
Az eljárás eddigi szakaszában néhány napon belül mindig válasz érkezett, mert a kontroll funkció már az ajánlattételi felhívás jóváhagyásával kezdődött, a dokumentáció jóváhagyásával, majd az ajánlatok értékelésével és a hiánypótlás tartalmának ellenőrzésével folytatódott.   
Óriási a tét! Ha valamilyen, most még nem látható okból ezt a feltételes beszerzést elmeszeli a hatóság, akkor semmi esélyünk sem lesz arra, hogy határidőben elkezdhessük és be is fejezhessük ezt a projektet – ugyanis jelen év december 31-ig az elszámolást is be kell nyújtani.
No, de csak optimistán….

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

 

... VIRÁGVÁSÁR     
Kellemes időben, egész nap sok mosolygó ember, rengeteg virág, 25 főzőcsapat és színpadi produkciók. Néhány pillantkép a közösségi oldalakon, bővebb képgaléria a weboldal menüjében érhető el.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. első negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy MÁJUS hónaptól újra indulnak a külterületi fogadóórák. Május utolsó hetében a korábban volt menetrend szerint hétfőn a zöldhalmi közösségi háznál, szerdán a 12. sz. boltnál, csütörtökön a hantházi boltnál várom az érdeklődőket. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!