2017. november 30. 
A KOMMUNIKÁCIÓM CSŐDJE           

„Maradunk” a nagyfeszültségű vezeték kérdéskörénél. Egész múlt héten írtam: közleményt, véleményt, „beleálltam” a kommentekbe – annak érdekében, hogy a tájékoztatási kötelezettségemnek eleget tegyek egy olyan ügyben, amihez igazából nem sok köze van az önkormányzatnak. Ezt a (nekem) egyszerű információt kb. 100.000 karakter bepötyögése után sem tudtam kódolni az üzenetek címzettjeinek. Ha sikerült volna, akkor nem olvasnék olyan, sokszor személyeskedésekkel teli hozzászólásokat, hogy nekem(!) milyen feladataim vannak a tervezett projekt kapcsán.       
Leírtam és kértem, hogy írásban és érvekkel jelentkezzenek – ezt sem sikerült átvinnem… Jelentkeztek ugyan ketten, akik szóban próbáltak meggyőzni arról, hogy veszélyes a beruházás és van más nyomvonal. Szenvedek! Bár a „villamos-nyomvonalas hetem” alatt leírtam többször, szóban is elmondtam, hogy olyan másik nyomvonal nincs, amit a beruházó támogatna. Érintett települések polgármesterei megpróbáltuk, megkérdeztük, érveltünk – a válasz az volt, hogy nem…
Elmondtam azt is, hogy nem egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami akár az országban, akár a világban egyedülálló. Itt nem az észak-koreai hadsereg szeretne retinával működő atomkísérletet, aminek semminemű hatását nem ismerjük, ismerhetjük, hanem egy olyan dologról van szó, ami itthon is működik már, ráadásul több évtizede, ami vizsgálható – itt tények vannak.     
Már csak azt nem tudom, hogy nem akarják, vagy nem képesek megérteni azt, amit mondok, írok…

 

2017. november 20-27. 
A HETEM! VOLT JOBB!!!           

Hétfőtől-hétfőig, ezzel keltem és feküdtem, most leírom, hogy honnan-hova jutottam. Még szerencse, hogy itt a  naplóban nincs komment, különben ezen a héten sem aludnék. Ja ,és még annyit, ha a két anyagból nem érted, hogy honnan-hová jutottunk, akkor az NEM A TE HIBÁD!!

2017. november 20. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
az Albertirsa- Kecskemét 400 kV-os távvezeték létesítése tárgyában. A tájékoztató a Képviselő-testülettel egyeztetve került közzétételre.
A 65/2017. (III.20.) Korm. rendelet az energetikai fejlesztéssel összefüggő hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.Tudomásul vesszük a villamos vezeték építésének szükségességét, és hogy a fejlesztés nemzetgazdaságilag kiemelt projekt. A hivatkozott kormányrendelet 4. §-ának b) és c) pontjai alapján a beruházással összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak sincs helye. 
Csemő Község Önkormányzata és az érintett települések abban érdekeltek, hogy a megvalósítandó fejlesztés a lehető legkevésbé zavarja meg a kialakult állapotokat, a kialakított élettereket.
E körben megjegyzem, hogy a részletes elemzést és vizsgálatot követően is azt lehet kijelenteni, hogy NINCS olyan vezetékútvonal, amely kétszáz méteres környezetben ne érintsen ingatlant, vagy gazdaságot.  Pont a vizsgálódás során körvonalazódott egy alternatív nyomvonal, amely teljesen más irányból kerülte volna meg a településeinket, (de ugyanúgy érintett volna ingatlanokat, csak az Ugyer más részét, Csemőben nem Zöldhalom, hanem a Hantházai részen…) - az érintett települések polgármestereinek módosítási javaslatát a beruházó elvetette.
A projekt kapcsán a ceglédi és csemői érintett területrészeken érzékelhető lakossági tiltakozás.

Teljesen érthető, hogy az érintett területeken nem örülnek a vezeték létesítésének!
Mi sem!
A közös bánatunk azonban nem tudja sem megakadályozni a beruházást, sem úgy eltéríteni a nyomvonalat, hogy az ne érintsen lakott külterületi részeket. Azt a megoldást kerestük, ami a lehető legkisebb rosszal, a legkevesebb lakossági érintettséggel jár.
A kijelölt nyomvonal megfelel a Magyar Szabvány és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.
Amíg az eredeti nyomvonal közvetlen tanyák fölött haladt el, addig az új nyomvonal kapcsán sikerült elérnünk, hogy a kötelező védőtávolságot többszörösen meghaladó távolságban húzódik majd a vezeték.
Valljuk, hogy a közösségi érdek előnyt élvez az egyéni érdekeknél, és azt is, hogy a többség érdekét az értelmetlen "harc"helyett ez a kompromisszumos és jogilag alátámasztott megoldás szolgálja. 
Nem vagyunk sem fizikusok, sem orvosok… Nem tudjuk megítélni, hogy a tiltakozók által a közösségi oldalakon közzétett élettani hatások, vagy a szakhatóságok, valamint a beruházó által hivatkozott szabványokban írt veszélytelenségi tényezők az igazabbak, teljesebb körűek…
Abban hiszünk, hogy a szabványokat, normákat megalkotók olyan szakemberek, akik a tőlük elvárható szakmai alapossággal alkották meg úgy a szabályokat, hogy az a lehető legkisebb kockázatot jelentse minden tekintetben egy adott fejlesztés kapcsán.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a beruházó partner abban, hogy olyan nyomvonal kerüljön véglegesen engedélyezésre, amely a lehetőségekhez mérten minimum 180-200 méterre kerüli el a lakott élettereket.
Azt kértük a beruházótól, hogy az így kialakított nyomvonal mentén az érintett lakosságot keressék fel és személyesen egyeztessenek a tervekről. Azt is kértük, hogy szakemberek tájékoztassák az érintett lakosságot a kockázatokról, hogy konkrétan adjanak választ a helyben felmerülő kérdésekre.
A beruházó képviselője erre ígéretet tett, ahogy történt ez a Nagykőrösiek és a Kecskemétiek esetében is, és ahol semmiféle ellenállás sincs a tervezett beruházás kapcsán.

2017.11.27.NEM ÉRTEM MAGUNKAT….
Végignézve, végigélve a hétvégi szócsatát számtalan gondolat és indulat is van bennem! Merthogy nem párbeszéd zajlott, hanem értelmetlen egymásnak feszülés, sok-sok sértegetéssel…  Miért?   
Gondolja azt bármelyikünk a másikról, hogy akarja a vezetéket? Vagy annak örül, hogy ez Csemőt is érinteni fogja? Tényleg mi vagyunk egymás legfőbb ellenségei?
Nem hiszem!

Nem akarok megmondó ember lenni, de azért néhány alapvetést mindenki figyelmébe ajánlok!
Együttműködni akkor és úgy lehet, ha az érdekeinket, tényekkel alátámasztva sikerül helyben összehangolnunk. Érvek kellenek!
- Az, hogy van más nyomvonal – látjuk és megtapasztaltuk, hogy nem érv, mind az önkormányzat, mind a civilek lepattantunk… „Túráztathatjuk” azon magunkat, hogy miért nem akarják, gyárthatunk elméleteket (az állat fontosabb, mint az ember?), elhihetjük, amit a Vasai Zsolti írt, hogy az útfejlesztési koncepció miatt nincs partnerség a lajosmizsei nyomvonal kapcsán - de előrébb nem leszünk vele, szerintem mára azt mindannyian látjuk, hogy ebben nem lesz változás.
- Az, hogy menjen a vezeték a föld alatt, szintén tudjuk, hogy nem fogják támogatni, mert egyrészről 4x-es költség, másrészről én személy szerint a földben eltakart árnyékolás – tényleg nem ismert - hatásaitól jobban félek, mint a felszín fölött a mért adatoktól.
- Az, hogy életveszélyes a vezeték szintén nem érv, mert ezt semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. A WHO tanulmányt a szerző cáfolta: http://www.informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/blood/leukemias/magasfeszultsegu-tavvezetekek:-egy-tanulmany-tagadja-a-leukemia-kockazatat-188791.html
Ráadásul van a közelmúltból az albertirsai 400 kV-os vezetéken mérési eredmény:
http://atomfizika.elte.hu/akos/tezisek/szd/vizsolyipali_bscszd.pdf így nem kell kitalálni, hogy mekkora lehet a mikrotesla érték.

Lehet és kell tárgyalni a beruházó MAVIR Zrt-vel, de esély csak eldöntendő és nyitott kérdések kapcsán van eredmény elérésére.
Hiába van hadsereged, ha töltényt nem viszel a csatába… Már pénteken írtam és felajánlottam; most is megerősítem, hogyha bárki, akár a mozgalom olyan kéréssel keres meg, amely bizonyított állításokat tartalmaz és amennyiben szükséges a közösség érdekében való fellépés - természetesen mindent elkövetek az érdeksérelem elkerülésére. Senki nem jelentkezett.
Az eldöntendő, nyitott kérdések közé tartozik annak a körnek a meghatározása, hogy ki az az érintetti kör, akik kapcsán kérjük, hogy a MAVIR Zrt egyeztessen. További kérdés lehet a kártalanítás-kisajátítás.     
Már most mondom, mert tudom, hogy nem fognak 400-500-600 méterre lakókat érintetteknek elfogadni, e körben jó, ha sikerül a 200 méteres területen belüli ingatlanok tulajdonosai kapcsán egyeztetést kérnünk.   

Változtatni kell a kommunikációs stíluson!
Ugye egyikünk sem gondolja, hogy a megosztások, like-ok száma döntő bármiben is? Hogy ez ad erőt, ettől lesz eredmény? De az sem helyes, ha olyan állítások osztódnak meg, amelyek között ráadásul több nem is igaz.
Olvasom, hogy nem mentem el egy olyan fórumra, amelyre nem hívtak meg. Állítólag meghívtak és nyilván hiába mondom, hogy ez nem igaz, de azt is leírták, hogy ez az egész mostani helyzet azért alakult ki, mert nem voltam ott… Ilyen és hasonló bejegyzésekre semmi szükség!
Szándékosan választottam az írásbeli formát, és nemcsak azért mert a szó elszáll…, hanem azért is, mert így kevesebb félreértési lehetőség van – a vélemények ott vannak feketén és fehéren!
Az a minimum, hogy aki bekapcsolódik és véleményt formál, megtiszteli a másikat azzal, hogy elolvassa, értelmezi, adott esetben kérdez és nem vádaskodik, ha nem világos valami. Eddig nem ez történt.    

Véleményem szerint rendkívül szűk mozgásterünk maradt! 
Az első nyomvonal igaz, szinte csak a ceglédi közigazgatási területen, de több lakóingatlan feletti átmenettel tervezték. Az új útvonal több száz méterre kerül ki minden lakóingatlant, még annak rovására is, hogy a nyomvonal NATURA 2000-es területet is érint.
A nagyfeszültségű vezeték ügyében az önkormányzaton semmi nem múlott és múlik. Ezt lehet vitatni, és lehet nem elhinni… Változni fog valami?
Csak akkor, ha nem egymást stresszeljük, csak ha valós kérdésekre keresünk érdemi válaszokat és nem megsértődünk, hanem gondolkodunk!  A közösségi oldal nem a megfelelő kommunikációs terep a közös vélemény kialakítására.
Köszönöm, ha olvasták és elgondolkodnak a leírtakon! 

 

2017. november 17. 
MEGKAPTUK A MAGUNKÉT...            

... Veszprémben, ahol a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2017. évi eredményhirdetését tartották.
Meglepetés nem ért bennünket, mert a verseny nyáron zajlott, de az ünnepségen Szolnok, Biatorbágy és Zsebeháza mellett Csemő vehette át a LEGVIRÁGOSABB ÚTI CÉL kitüntető plakettet.‌A díszes kép mellé emléklap is járt: CSEMŐ község részére a folyamatosan bővülő zöldterületek magas színvonalú fejlesztéséért és fenntartásáért. 
Ezúton is újra megköszönöm mindenkinek, aki a saját környezete rendezettségével és virágosításával hozzájárult ahhoz, hogy Csemő két évtizede folyamatosan "a virágos település"!  
Külön köszönettel tartozom Gulyás Zoltánnak a virágpalánták neveléséért, Bálint Attilának és Lendér Józsefnek, akik a közösségi terek szépítését tervezték, irányították, felügyelték.
A versenyt szervező és bonyolító Magyar Turisztikai Ügynökég az idei évtől használatos logókkal díszített új dísztáblát is átadott a verseny korábbi győzteseinek. Az idei évben kapott táblákat is a Községháza aulájának virágos dicsőségfalán fogjuk elhelyezni. 

 

2017. november 15. 
TAK,            

azaz a Települési Arculati Kézikönyv…
Elkészült az a vitaanyag, melynek társadalmi egyeztetése, lakossági fórum formájában történik. A fórum meghirdetett időpontjában K.H.Á., Mikebuda grófnője, „írónő, költőnő, bloggerina, III. generációs csemői” jelent meg, aki (ismét) megértette a lényeget…
Kiselőadást kaptunk arról, hogy Ő, mint majdnem építész (is), lakóparkokkal és aktív-passzív házak építésével képzeli el a falusias belterület fejlesztését. Ő a keresetét nem közüzemi költségekre szeretné fordítani, hanem a gyermekeire és az életminőségük javítására. A Ford Fairlane című kultikus film klasszikusa jutott eszembe: Hajnalkával beszélgetni enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas…
Nem tudom, miért csodálkozom, mert amikor kezdtük a településszerkezeti eszközök felülvizsgálatát, az akkor közzétett lakossági igényfelmérésére az alábbiakat bírta válaszolni: majd ha fizetek azért, hogy helyettem (!!!) gondolkodjon, akkor majd gondolkodik.
Istenem! Adj türelmet….     

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... SZIA NOVEMBER      
Hááát, eljött csemői polgármesterként az utolsó hónapom...
Ez az én döntésem volt, hogy így legyen.  
Ha emlékeztek, 2014-ben is azt mondtam, hogy a hiteles működési idő maximum egy plusz egy ciklus. 10 év ebben a felgyorsult világban elégségesnek kell lennie arra, hogy alkothassunk, de arra is elég, hogy hitelességem megmaradjon. Én úgy érzem, hogy mindkét dolog teljesült.  

 

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2023. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Ugyabban a cikkben össezgyűjtötem a korábbi évek beszámolóit. Érdemes visszaolvasni. Olvasd, legyél tájékozott!    

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy NOVEMBER hónapban nem lesznek külterületi fogadóórák. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon is megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!