2023. január 16.                      
KONCEPCIÓ    

Új év – új remények, tartja a mondás.
Háááát, én nem így éreztem, amikor nekifogtunk a hagyományos januári tevékenységünknek, a költségvetési koncepció összeállításának.
Nem vagyunk könnyebb helyzetben, mint a tavalyi esztendőben.  Olyan szempontból talán még nehezebb helyzetben is, hogy a korábbi évektől eltérően semmilyen információ nem áll rendelkezésre e koncepció készítésének időpontjában az idei évi pályázati, fejlesztési lehetőségeiről.  
Látjuk, hogy a központi költségvetést is „újra kellett szabni” az ünnepek alatt, mindeközben arra is figyelnünk kell, hogy hiánnyal tervezett költségvetés nem készülhet.
A rendkívüli körülmények között is úgy futottunk neki a tervezésnek, hogy a biztonságos működést garantálnunk kell – ezt az elvet követjük, csak ahogy tavaly, úgy az idei évben sincs ember, aki meg tudja mondani, hogy a biztonságos működéshez mekkora költséget kell hozzá rendelnünk.A magas infláció számos területen érinti az önkormányzati feladatellátást, a kötelező (pl. gyermekélelmezés) mellett az önként vállalt (pl. tanyagondnoki szolgálat működtetése) feladatainkat is újra kell terveznünk. 
A 2023-as esztendőt is úgy tervezzük, hogy nem vetünk ki helyi adót!
Komoly eredménynek számít és kezeljük is úgy, hogy a lakosságra pénzügyi kötelezettséget nem terhelünk, ugyanakkor mindez azt is jelenti, hogy bevételünk továbbra is csak a központi költségvetési támogatásból származik. 
Megpróbáljuk, hangsúlyozom MEGPRÓBÁLJUK teljes tartalmában tervezni és fenntartani a kialakított helyi ellátórendszert a települési támogatásokkal, a babaváró csomagokkal, a „Megéri tanulni” ösztöndíjprogrammal, beiskolázási támogatással, a „Csemői fészek” lakásfelújítási programmal, a méltányossági ellátásokkal és a karácsonyi ajándékozási akcióval, főépítészi és pályázati tanácsadás biztosításával. Tavaly nem sikerült maradéktalanul végrehajtani…
A koncepciót a testület január 31-ére tervezett ülésén tárgyalja, jóváhagyás esetén pedig indulhat a soronként és összegszerű tervezés.

 

2023. január 11.                      
1000   

Ez a naplóm ezredik bejegyzése! 
2014-ben azt ígértem, hogy folyamatosan mondom, pontosabban írom majd a magamét és a saját szemüvegemen keresztül…
Fél éve jutott eszembe, hogy összeszámoljam, hogy tartok, közben bele-bele kattintgattam a korábbi évek bejegyzéseibe – hát érdekes volt újra olvasni és egyben így át is élni az akkori eseményeket. Nagyon sok minden történt az elmúlt több, mint nyolc évben - örülök, hogy belekezdtem a dokumentálásba.
Remélem lesz lehetőségem nyugdíjasként, hátamat a kandallónak vetve mesélni és akár felolvasni az unokáimnak...

 

2023. január 9.                      
ENNEK ÖRÜLÖK  

Remélem sikerül nem félreérthetően fogalmaznom…
A tavalyi év végi kormányrendelet módosítások után, ha jók a sajtóból származó információk, akkor Csemőt törölték a falusi CSOK kedvezményezetti települési körből.
Már a bevezetéskor sem volt érthető számomra, hogy miután az elmúlt 15 évben nemhogy csökkent, hanem folyamatosan nőtt a lakosságszámunk, sőt azt is direkt megvizsgáltam, hogy egyetlen olyan naptári év sem volt, mikor csökkent volna – miért kerültünk bele indulóra a listába? Ugye az alapötlet az 5000 fő alatti falvak újbóli benépesítése volt.
Az volt a bajom akkor és azóta, hogy az újabb beköltözőkkel elérkeztünk a teljesítőképességünk határára: az óvodai létszám az engedélyezett felett, a bölcsiben várólista, az orvosok, védőnők maxon.  Azt is meg kell említenem – tisztelet kivételnek! – hogy sok új lakó úgy képzelte, hogy megvesz egy külterületi ingatlant, aztán az önkormányzat majd várost épít köré, de gyorsan…
Igaz, hogy visszafelé már nem ennyire egyértelmű az együttműködés, hiszen helyi adó hiányában csak a gyermekek étkezési térítési díjának fizetési kötelezettsége van és az sem mindenkinek, hiszen az RGYK –s határozattal rendelkezők ingyen étkeznek.  Ehhez képest csak a múlt évben közel 4 millió forint tartozást „sikerült” felhalmozni a szülőknek úgy, hogy a 80 fizető szülőből 44 nem fizetett… Visszakanyarodva az eredeti témához: tavaly ősszel belendültem és írtam mindenhová, majd októberben személyesen is tudtam találkozni a Magyar Falu Programért felelős Kormánybiztos Úrral, és kértem, hogy vegyenek már ki bennünket a listából.
A kérésem meghallgatásra talált – ezért írtam is egy köszönőlevelet a mai napon Gyopáros Alpár Úrnak!  

 

2023. január 4.                      
KÖZBENSŐ DÖNTÉS 

A december 7-i bejegyzésben untattalak már Benneteket azzal, hogy küzdünk a zöldhalmi sűrűn lakott településrész közbeszerzésével. A kiírásra jelentkezők felé még az ünnepek előtt hiánypótlási felhívás került kiküldésre.  A zöldhalmi kerékpársáv megismételt és feltételes közbeszerzésében az ajánlattevők a hiánypótlási kötelezettségüknek eleget tettek.
Az első helyen a Colas Út Zrt. áll nettó 207 891 501 Ft-os ajánlati árral, csak az ő ajánlatát kell elbírálni teljes körűen. A becsatolt igazolások rendben vannak, viszont egy EKR-es űrlapot nem töltött ki, emiatt kell még egy hiánypótlási felhívást küldeni neki.
KÖZBENSŐ döntést kellett a Bíráló Bizottságnak hoznia elsődlegesen az ajánlattevők közötti sorrend megállapításáról és arról is, hogy csak az első helyen állót bíráljuk el, továbbá, hogy újabb hiánypótlási felhívást küldünk a Colas-nak a hiányzó űrlap miatt.
Feltételezve, hogy a Colas ezt a hiánypótlási kötelezettségét is teljesíti – a Bíráló Bizottság újra összeül, döntési javaslatot terjeszt elő, amit tekintettel arra, hogy a fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásából valósul meg - el kell küldenünk a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) ellenőrzésére. A KFF tanúsítványt állít ki a kontroll elvégzéséről, ezt követően hozhatjuk meg helyben a döntést, majd küldhetjük ki a közbeszerzés eredményeként az összegzést, minden ajánlattevőnek.
10 napos moratórium után van lehetőség a szerződéskötésre, amely feltételes hatályú lesz, hiszen a Miniszterelnökségnek a megítélt támogatási összeg és a elgjobb ajánlati ár közötti különbözet finanszírozásáról támogató döntést kell hoznia.
Ennyire egyszerű….

 

Havi naplóbejegyzések

Aktuális...

 

... BÖJTÖLVE ÉS REALISTÁN!  
Hát, nem túl előremutató célok az idei évre…., 
… de most megint egy olyan év következik, amikor a központi költségvetési előrejelzések sem számolnak gazdasági növekedéssel, a prognózisok szerint a túlélés már eredményként értékelhető.
Kiemelt és a legfontosabb feladattá lépett elő a teljes intézményi működés biztosítása és az eddig felépített helyi szociális és biztonsági háló fenntartása.”    

  

... HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK    
A települési weboldalról letölthető a 2022. harmadik negyedévének önkormányzati feladatellátásáról készült beszámoló. Olvasd, legyél tájékozott!   

 

... POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA   
Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy FEBRUÁR hónapban a külterületi fogadóórák nem lesznek megtartva. A minden hétfő délelőtti, hivatali irodámban tartandó fogadórákon megtalálható vagyok, ahogy minden elérhetőségem is él!